ZŠ KOMENSKÉHO

spacer CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


01.09. 2020
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


AKTUALITY
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA
25.06.2020 | KLUB SENIORŮ

Na seniory myslíme stále i letos jsme měli naplánované krásné akce. Bohužel člověk míní, život mění, "vpadla" nám do tohoto plánování koronavirová karanténa. A proto se potěšte vzpomínkou na loňské setkání žáků 4.B s příjemnými lidmi z bíloveckého Klubu seniorů.

PREZENTACE

Mgr. Rubačová Dagmar
22.06.2020 | ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. A 30. ČERVNA 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace v pondělí 29. 06. a úterý 30. 06. 2020 z důvodů provádění rozsáhlých stavebních úprav ve škole, ředitelské volno pro všechny žáky školy (ZŠ Komenského 701/3 a 854/2 budova B a ZŠ Stará Ves).
22.06.2020 | PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci umožnilo Ministerstvo školství předání vysvědčení za účasti všech žáků. Vysvědčení bude předáno v pátek 26. 6. při dodržování hygienických opatření:

 • při vstupu do budovy školy odevzdají žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit od 11.5. a 25.5.2020 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, lze zaslat také vyplněné a naskenované emailem na adresu sekretariat@zsbkom.cz nebo využijte odkaz v EDUPAGE ( 5. – 9. ročníky)
 • nos a ústa budou mít na chodbách chráněny rouškou
 • příchod do školy bude rozfázován dle rozpisu, žáky před školou vyzvednou třídní učitelé
 • žáci, kteří již měli objednané a zaplacené obědy a oběd 26. 6. nebudou chtít odebrat, si musí oběd odhlásit nejpozději do středy 24.6.2020

Další informace předají třídní učitelé. Rozpis rozdávání vysvědčení:

1. ročníky / 8:00
2. ročníky / 8:00
3. ročníky / 8:30
4. ročníky / 9:30
5. ročníky / 10:30

6. ročníky / 8:00
7. ročníky / 9:00
8. ročníky / 10:00
9. ročníky / 11:00

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je možno vytisknout ZDE
18.06.2020 | ONLINE KURZ - JAK SE SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ CHOVAT V ONLINE SVĚTĚ

Online kurz: zjistíš zde, jak se správně a bezpečně chovat v online světě. Jako špión budeš sledovat chat dvou lidí. Odehrají se zde různé situace – řeší se hry, rande, celebrity, ale i nadávky a vyhrůžky. Kurz pro tebe vymyslel Jirka Král, Avast a odborníci z E-Bezpečí.

První téma otevři ZDE
15.06.2020 | TĚLOCVIK NÁM CHYBÍ

Místo hodiny TV, kterou máme moc rádi, jsme se rozhodli pro výšlap. Využili jsme i pěkného počasí. Trasa: rozhledna Bílov a zpátky jsme se vydali přes Křížovou cestu, kde jsme posbírali odpadky. Pořádně jsme si mákli a únava na nás byla znát.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

žáci 5.A
12.06.2020 | PŘÍBĚH OBRAZU

V prvním čtvrtletí letošního roku proběhl 5. ročník soutěže Příběh obrazu, tentokrát na téma: České malířství mezi léty 1918-2020. Do soutěže se zapojilo nad 30 škol z celého Moravskoslezského kraje. Na začátku dubna proběhlo vyhodnocení soutěže. Místo odborného garanta přijal opět Jiří Surůvka. Ocenění účastníků mělo proběhnout spolu s vernisáží výstavy na konci dubna a téměř celý květen bílovecké muzeum rezervovalo prostor pro naši interaktivní výstavu. Bohužel, situace tomu nebyla nakloněná a budeme věřit, že se nám podaří výstavu zrealizovat během příštího školního roku. Tímto bych chtěla poděkovat účastníkům soutěže, jejich učitelům, Městu Bílovec za finanční podporu projektu. Níže je uvedený seznam oceněných účastníků (ceny budou zasílány od 25. 5. 2020 po částečném otevření škol) a malá ochutnávka připravované výstavy.

Irena Hudcová,
vedoucí projektu

1. kategorie 5.-7. ročník
ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina p. o. / Pavel Kowala
Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.r.o. / Kateřina Vítová, Filip Nekoranec
ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5 / Tomáš Liu
ZŠ a MŠ Štramberk / Marie Musilová
ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3 / Nela Valášková, Kateřina Krčmářová

2. kategorie 8.-9. ročník
ZŠ a MŠ Komenského 68 Nový Jičín / Nela Horváthová, Nela Paličková, Martina Havlíková, Natálie Pernická
ZŠ a MŠ Štramberk / Aneta Dufková, Sabina Šipošová
ZŠ Ostrava, Matiční 5 / Barbora Kučerová, Viktorie Kubicová
ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3 / Markéta Ottová, Markéta Konvalinková
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek / Miriam Mužná

Obraz BONBONYBonbóny
(Filip Nekoranec 7. ročník, ZŠ a MŠ Hello s.r.o. Ostrava,
autor obrazu Aleš Lamr, Seskupení)

„Byla jedna továrna na bonbóny a tam se vyráběly bonboniéry se sladkými bonbóny. Jednoho dne se ale v továrně něco pokazilo a tvary bonbónů se začaly přetvářet úplně do nesmyslných tvarů. Pracující si toho ale nevšimli a dali je do prodeje. Bonboniéry se rychle prodaly, ale jedna tam čekala. Do obchodu přišel jednoho dne malíř Aleš Lamr a koupil tuto bonboniéru pro svou ženu. Ta ji rozbalila a všimla si podivných tvarů bonbónů a řekla si, že by krásně vypadaly na obraze a tak řekla Alešovi Lamrovi a ten je zpracoval do abstraktního obrazu“.12.06.2020 | PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí bude vycházet:

 • Z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy, tedy v období 1. 2. 2020 -10. 3. 2020.
 • Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku.
 • Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žáci neměli povinnost řádně docházet do školy, tedy v období 25. 5. 2020 - 30. 6. 2020.
 • Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Zohledněna bude:
 • Snaha o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
 • Samostatná práce a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

V případě, že se žák v období výuky na dálku nezapojoval, neplnil zadané úkoly a nezasílal požadované výstupy, může mu být snížena známka za druhé pololetí o jeden stupeň. Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu, která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, se nepoužijí.

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
11.06.2020 | KRAJSKÉ KOLO BiO

BIOLOGIEV neděli 7. června proběhlo krajské kolo Biologické olympiády, tentokrát netradičně formou online testu. V kategorii D (6. – 7. ročník) se zúčastnilo 578 žáků z celé ČR, v kategorii C (8. – 9. ročník) 530 žáků.

Naši školu reprezentovali Markéta Konvalinková z 9.A, která získala pěkné 125. místo a Filip Kupský z 7.A, který se umístil na 261. místě. Děkujeme Markétě a Filipovi za vzornou reprezentaci školy a aktivní přístup k soutěži v době distanční výuky.

Za kabinet přírodopisu
Ing. Jana Jozková
08.06.2020 | ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠK. ROK 2020/2021

Ředitelka Základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ na ulici Svobodové ZDE

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ v Bravinném ZDE

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ na ulici Zahradní ZDE

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve Staré vsi ZDE

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
08.06.2020 | INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI
ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

a její podmínky pro ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace

Vážení zákonní zástupci,
srdečně zdravím žáky i vás a děkuji za spolupráci při výuce vašich dětí. Velmi si vážím vaši práce a plně si uvědomuji, že to není pro nikoho jednoduché. Škola je pro žáky 2. stupně otevřena dne 8. 6. 2020.

Podmínky pobytu dětí ve škole

  1. Při nástupu v týdnu od 8. 6. musí dítě na základě stanoviska MŠMT odevzdat Čestné prohlášení.
  2. Provoz ve škole bude probíhat od 9.15 do 11.15 v určitý den v týdnu:
  Pondělí 6. ročníky
  Úterý 7. ročníky
  Středa 8. ročníky
  Dále dle potřeby budou probíhat konzultace po předchozí domluvě s třídními učiteli nebo jednotlivými učiteli odborných předmětů.
  3. Dítě musí být vybaveno pro pobyt ve škole dostatečným množstvím roušek, aby si je mohlo vyměňovat.
  4. Nástupem do školy zaniká zákonnému zástupci nárok na OČR.
  5. Jedná se o konzultační hodiny a třídnické hodiny, pobyt žáků odpovídá pokynům ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví (https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).
  6. Nástup dětí je dobrovolný, zároveň probíhá distanční výuka.

Pokud budete potřebovat další informace, volejte třídním učitelům nebo na vedení školy 604 986 084. Děkuji vám za pochopení a vstřícnost.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
01.06.2020 | DEN DĚTÍ

Oslava Dne dětí se vydařila i za mimořádných opatření.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
20.05.2020 | PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně k zahájení výuky dne 25.5.2020
Informace pro žáky ZŠ ve Staré Vsi naleznete na stránkách www.skolavevsi.webnode.cz

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

INFORMACE pro rodiče žáků 1. stupně
14.5.2020 | INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI
ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

a její podmínky pro ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace (uvedené informace neplatí v plném rozsahu pro ZŠ ve Staré Vsi, v této škole budou stanovena pravidla provozu samostatně a naleznete je na stránkách www.skolavevsi.webnode.cz

Žádáme rodiče, kteří se rozhodli poslat od 25. 5. děti do školy a e-mailem potvrdili tuto skutečnost svému třídnímu učiteli, aby vyplnili závaznou přihlášku do 18. 05. 2020 do 12:00hod. Přihlášku k přítomnosti žáka ve škole obdržíte emailem od svého třídního učitele.

Vážení zákonní zástupci,
od 25. května bude umožněna dobrovolná výuka žáků 1. stupně ve škole. Děkujeme za Vaši spolupráci a zaslání e-mailů třídním učitelům.

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy:

 • Výuka bude probíhat každý pracovní den od 8:00 do 15:30 a to ve dvou blocích.
 • Dopolední část: od 8:00 do 11:40
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje také v rámci distančního vzdělávání.
 • Odpolední část: pak nejdéle do 15:30 hodin.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • I nadále bude probíhat distanční výuka.
 • Žákům 5. ročníku bude umožněna výuka pouze v dopolední části od 8:00 do 11:40 hodin.
 • V možnostech naší školy je vytvoření školních skupin v počtu 12 – 15 žáků za dodržení podmínky - jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry.
 • Složení skupin bude neměnné do konce června.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Vzhledem k omezenému počtu žáků ve skupinách nelze zabezpečit všem žákům třídního učitele. Může se také stát, že ve skupině budou žáci dvou ročníků.
 • Skupinu vedou přidělení učitelé (vychovatelé, asistenti pedagoga) v dané části dne a do konce školního roku se nebudou měnit, kromě výjimečných případů.
 • Stravování žáků: Obědy budou zajištěny pouze přihlášeným žákům. V případě nepřítomnosti dítěte ve škole se jedná o nedotovanou stravu a je třeba obědy odhlásit den předem. V případě neodhlášení oběda se účtuje doplatek do výše nedotovaného oběda (svačiny nebudou v nabídce).
 • Ranní družina není poskytována.
 • Při prvním vstupu do školy (25. 5.) předkládá žák nebo zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • V tištěné podobě si můžete čestné prohlášení vyzvednout na sekretariátu školy v dopoledních hodinách.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Po skončení výuky žáci bezprostředně opustí areál školy.
 • Další důležité informace

 • Na každý den musí mít žák 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy – omlouvání absence je povinné. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Co dělat, když žák patří do rizikové skupiny.
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

  Další upřesňující informace o zařazení žáků do skupin, hygienických podmínkách, organizaci provozu školy budou podány do 20. 5. 2020 a oznámeny prostřednictvím třídních učitelů.

  Děkujeme za pochopení a vstřícnost,
  Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy

  Manuál MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  13.5.2020 | MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZNOVU OTEVŘOU V PONDĚLÍ 18.5.2020

  Vážení zákonní zástupci, znovuotevření mateřských škol je stanoveno na pondělí 18. 5. 2020.

  Prosíme Vás o pečlivé prostudování Informací o otevření mateřských škol a podmínkách jejich provozu, Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením rizikových skupin. Tyto dokumenty musí být podepsány před prvním vstupem dítěte do mateřské školy.

  Žádáme Vás, abyste do pátku 15. 5. 2020 do 12.00 hodin nahlásili, zda Vaše dítě do mateřské školy nastoupí či nikoliv a to na telefonní číslo nebo e-mail dané MŠ.

  Děkujeme,
  Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

  INFORMACE o otevření MŠ a podmínkách jejich provozu
  05.05.2020 | PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020

  Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků k osobní přítomnosti ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

  INFORMACE pro rodiče žáků 9. tříd
  21.04.2020 | AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  Vážení rodiče, před námi je zápis dětí do mateřských škol.

  Prosíme Vás o pečlivé prostudování přiložených dokumentů k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  1.5.2020 budou dostupné formuláře a spuštěno přihlašování dětí online.
  Děkujeme za spolupráci, pochopení a vstřícnost.

  Kompletní informace k organizaci zápisu do MŠ ve dnech 5.5.–16.5. 2020 najdete ZDE

  Mgr. Hana Bajnárková,
  ředitelka školy
  08.04.2020 | PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

  Vážení zákonní zástupci dětí, na základě mimořádného opatření se uzavření provozu mateřských škol prodlužuje do 30.04.2020.

  Mgr. Hana Bajnárková,
  ředitelka školy
  01.04. 2020 | AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ
  do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání

  Dnes bylo spuštěno přihlašování žáků online a rezervační systém. Zápis bude probíhat v hlavní budově školy – vchod ředitelství. Zvoňte!

  Vážení rodiče, před námi je období zápisů dětí do prvních tříd. Ten letošní bude pro nás všechny výjimečný. Je nám moc líto, že se u zápisu neuvidíme společně s dětmi. O to víc se už na ně těšíme. Pokud budete potřebovat poradit, volejte, mailujte.

  Kompletní informace k organizaci zápisu do ZŠ ve dnech 7.4.–16.4. 2020 najdete ZDE

  Mgr. Hana Bajnárková,
  ředitelka školy
  08.03-13.03. 2020 | LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2 (Karlov pod Pradědem)

  Náš lyžařský výcvik byl netradiční. V době, kdy jsme pilně nacvičovali obraty a kličky, uzavřeli naši školu.
  Bojovali jsme se sebou, s virem, ale nedali jsme se. Posuďte s sami.

  VIDEOVideo najdete ZDE

  Účastníci lyžařského kurzu
  17.03.2020 | ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ
  při péči o dítě do 10* let z důvodu uzavření školy (dále jen „Žádost“)
  (*aktualzizováno od 19.3.2020 - při péči o dítě do "13 let")

  Postup: Na emailovou adresu sekretariat@zsbkom.cz pošlete tyto údaje:

 • příjmení a jméno dítěte
 • rodné číslo dítěte
 • u dětí z MŠ název školky, kterou navštěvují
 • e-mailovou adresu, na kterou potvrzenou „Žádost“ zašleme

 • Žádosti se budou emailovou poštou vyřizovat každý pracovní den v době od 8.00 hod do 12.00 hod.
  Snažte se pouze ve výjimečných případech vyzvednout“ Žádost“ přímo na sekretariátě školy a to ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 hod do 10.00 hod.

  Mgr. Hana Bajnárková,
  ředitelka školy
  11.03.2020 | DEN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY A JEJICH RODIČE

  Dopoledne naši školu navštívily děti z MŠ z Bílovce a okolí. Povídaly si s paní učitelkou 1. třídy a plnily různé úkoly na interaktivní tabuli. Odpoledne budoucí prvňáčci přišli i se svými rodiči. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity na školní zahradě, vyrobily si motýlky v rámci kreativní dílničky ve školní družině. Pro rodiče byla připravena beseda s paní Mgr. Marií Sauerovou a Mgr. Milenou Dvořákovou. Rodiče si mohli prohlédnout učební pomůcky a učebnice pro 1. a 2. ročník.
  Všem děkujeme za organizaci tohoto dne

  Učitelky a vychovatelky budovy B
  03.03. 2020 | GRATULACE K VELKÉMU ÚSPĚCHU!

  LOGO ENGLISH Gratulujeme Katce Štenclové, žákyni třídy 9. B, která se zúčastnila OKRESNÍHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE V NOVÉM JIČÍNĚ a umístila se v silné konkurenci na krásném 2. místě. Gratulujeme Katce a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

  Děkujeme také Filipu Kupskému, žáku třídy 7. A, který se této soutěže aktivně zúčastnil v kategorii mladších žáků.

  Mgr. Alena Salvová
  26.02. 2020 | ŠK RECITAČNÍ SOUTĚŽE NA 2. STUPNI

  RECITACE Ve středu 26. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, III. kategorie žáci 6. a 7. ročníků, IV. kategorie žáci 8. a 9. ročníků. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okrskového kola, které se uskuteční 18. 3. na naší škole.


  III. kategorie:
  1. Eliška Jermářová, 6. A
  2. Jakub Šimpach, 7. B
  3. Veronika Langrová, 6. C

  IV. kategorie:
  1. Marie Havlásková, 9. A
  2. Karolína Ctibůrková, 9. B
  3. Anna Stojkovová, 8. B

  Postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v okrskovém kole.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Kabinet českého jazyka
  26.02. 2020 | ŠK RECITAČNÍ SOUTĚŽE

  RECITACE Dne 26. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 4. a 5. tříd postoupily do okrskového kola Agáta Halfarová a Kristina Švorcová. Jako náhradníci byli porotou zvoleni Aneta Jarošová a Jakub Socha. Soutěž v kategorii 2. a 3. tříd byla z důvodu nemocnosti soutěžících přesunuta na termín po jarních prázdninách.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Irena Hudcová
  21.02. 2020 | PROJEKTOVÁ HODINA BOŽENA NĚMCOVÁ - 200 LET

  V pátek 21. 2. 2020 jsme si v pátých třídách zasoutěžili ve znalostech o životě a díle Boženy Němcové, neboť v únoru uplynulo 200 let od jejího narození (1820 – 1862). V každé třídě 4-5 členná družstva vyplňovala test, a to s pomocí knih, které jsme si k projektu přinesli nebo si je vypůjčili v žákovské knihovně. Na soutěž jsme se celý týden připravovali ve škole i doma, aby naše znalosti byly lepší než jen z úryvku v čítance. Seznámili jsme se s osudem Boženy Němcové, s obsahem jejích povídek, s postavami z Babičky i z různých pohádek. A jak klání dopadlo?

  1. místo (31 bodů) 5. A ve složení: Richter, Ghaleb, Vú, Valášková, Šrubařová
  2. místo (28 bodů) 5. C ve složení: Langer, Macháček, Pecha, Vidlák
  3. místo (27 bodů) 5. B ve složení: Skotnica, Kret, Konečný, Socha, Kubíček

  Další pořadí:

  5. B (26 bodů) Wolfová, Niklová, Juřicová, Horáková, Volná
  5. A (25 bodů) Ridrich, Suchánek, Drga, John, Prokop
  5. B (25 bodů) Jarošová, Mihalčatinová, Hořínková, Kamenická, Lindovský
  5. C (25 bodů) Magera, Heja, Paskudová, Čechová, Zuzaňák
  5. A (24 bodů) Dušek, Kysučanová, Strašková, Kukielková, Binar
  5. A (24 bodů) Bohdal, Vavroš, Valášek, Ocásek, Šindler
  5. C (24 bodů) Madzia, Drastich, Malicher, Majling, Zalotěnko
  5. C (23 bodů) Novotná, Stanovská, Foltýnová, Šipula, Koplík
  5. B (19 bodů) Tvarůžka, Milák, Štillner, Večerek

  Vítězům blahopřejeme a věříme, že si touto soutěží všichni žáci rozšířili znalosti o Boženě Němcové a jejím díle, změřili své vědomosti s žáky jiných tříd, a možná i dostali chuť si některou z knih přečíst.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Vyučující 5. tříd
  17.02. 2020 | Soutěž v piškvorkách

  PIŠKVORKY První dva týdny v únoru na naší škole probíhala školní soutěž v piškvorkách, které se zúčastnily všechny třídy druhého stupně. Z třídních kol postoupili dva nejlepší piškvorkáři do školního kola, které se konalo 10. února. 20 soutěžících se rozdělilo do dvou skupin a hráli každý s každým dva duely. Nejlepší 4 z každé skupiny postoupili do finále – byli to Zuzana Bušová, Denisa Kašparovská, David Kohut, Anna Seligová, Agáta Hoňková, Matěj Šír, Aneta Kubíčková a Kateřína Kupská. Tito žáci mezi sebou hráli opět systémem každý s každým na dva vítězné duely. Konečná tabulka vypadala následovně (pořadí, soutěžící, počet vítězných duelů : proher):


  1. Kateřina Kupská / 12:6
  2. Matěj Šír / 12:7
  3. – 4. Aneta Kubíčková / 11:8
  3. – 4. Zuzana Bušová / 11:8
  5. Agáta Hoňková / 09:9
  6. Anna Seligová / 07:12
  7. Denisa Kašparovská / 06:12
  8. David Kohut / 07:13

  Prvních pět postoupilo jako jeden tým do okresního kola, které se konalo ve středu 12. února na Gymnáziu v Příboře. Tady hráli ve skupině proti týmům z Petřvaldu, Studénky (Butovická), Příbora (Jičínská a gymnázium). Bohužel se jim ale o jeden vítězný duel nepodařilo postoupit ze skupiny do play-off, ale i tak uhráli s těmi nejlepšími z Gymnázui Příbor jedinou remízu. Získali ale nemalé zkušenosti, které mohou v příštím ročníku zúročit. Byli totiž na celém turnaji nejmladší.

  Soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim v dalších soutěžích v piškvorkách hodně úspěchů.

  Další fotografie je možno shlédnout ZDE.

  Mgr. Ivo Melecký,
  organizátor soutěže
  14.02. 2020 | VALENTÝN VE ŠKOLE

  SV. VALENTÝN Letos poprvé jsme si tento svátek připomněli výrobou přáníček, tzv. valentýnek, které žáci vhazovali do valentýnského boxu, aby je 14. 2. 2020 „valentýnští pošťáci“ roznesli po třídách svým spolužákům a učitelům. Přes počáteční rozpaky přáníček postupně přibývalo, takže se nakonec sešlo celkem 35 valentýnek a ty nejhezčí a nejzajímavější si můžete nyní prohlédnout.

  Za všechny obdarované děkujeme za krásné valentýnky, neboť jak jinak oslavit svátek svatého Valentýna než tím, že někomu uděláme radost a dáme mu najevo, jak moc nám na něm záleží.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Žákovský parlament
  12.02. 2020 | Master Chef Junior - vyučování trochu jinak

  Dnešní hodina „pracovek“ proběhla ve školní kuchyňce. Rozdělili jsme se do skupin a soutěžili o nejlepší pomazánku na jednohubky. Přinesli jsme si suroviny na sýrovou pomazánku, rozdělili úkoly a začali připravovat soutěžní pokrm. Krájeli jsme, strouhali, loupali, mazali a zdobili. Když bylo hotovo, naservírovali jsme jednohubky porotě. Ochutnávali jsme, až jsme všechno snědli. Bylo to super.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Sebastián Konečný 5.B
  11.02. 2020 | MAPácký Polytechňák

  V úterý 11. 2. vyrazily dva týmy naší školy do Jistebníku, aby se zúčastnily soutěže o maskota projektu MAP II (místní akční plán), MAPácký Polytechňák.
  Jejím cílem bylo zamyslet se nad produkcí odpadových surovin zanechávaných člověkem a rozvíjet dovednosti dětí při práci s odpadovým materiálem - vyrobit z něj maskota. Bylo přihlášeno 7 družstev 1. stupně a 3 družstva 2. stupně škol Bílovecka. Mladší žačky se pustily do výroby velmi povedené, půvabné Dlouhokrčky, ty starší tvořily nápaditého Mapíka, výborně promyšlenou popelnici.
  A protože byli vyhlašováni jen vítězové, jimiž jsme se nestali, tak v kategorii mladších jsme obsadili 2. až 7. místo a mezi staršími 2. až 3. místo. Všichni soutěžící pak byli odměněni spoustou dárků i pohoštěním a spokojené odjížděli domů.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Petr Škrabánek, Mgr. Zdeněk Malčík

  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
  07.02. 2020 | Přehazovaná

  SPORT V pátek 7.2.2020 se naši "čtvrťáci" zúčastnili okresního kola v přehazované. I přesto, že jsme byli v dané kategorii nejmladší, podařilo se nám vyhrát jedno utkání a umístit se tak na 4. místě. Soutěž v přehazované se v tomto školním roce hrála úplně poprvé, a proto jsme rádi, že jsme nasbírali cenné zkušenosti a podívali se i s žáky prvního stupně, jak to na větší soutěži vůbec vypadá.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Kristýna Fusiková
  07.02. 2020 | DOBRODRUŽNÁ CESTA K PLANETÁM

  Naučné a zajímavé dopoledne prožily páté třídy v pátek 7. 2. 2020 v Planetáriu Ostrava. Program „Poznáváme vesmír“ začal pro páťáky prozkoumáváním čtyř expozic: Za světlem, Na oběžnou dráhu, K planetám a Do hlubin Země. Při prohlídce experimentária jsme si vyplnili pracovní listy a také si vyzkoušeli zajímavé simulátory pohybu na Měsíci…

  Poté jsme se přesunuli do planetária, kde už na nás čekala hvězdná kopule, a my jsme na ní mohli pozorovat hvězdy a souhvězdí, sledovat vesmírné jevy a díky sférickému kinu se vydat na cestu k planetám. Dozvěděli jsme se spoustu informací ze světa Marsu, Saturnu či Venuše a uviděli naši Zemi jako tečku ve vesmíru.

  Na závěr exkurze na nás čekalo překvapení v podobě robota Engie, je to robotka z Anglie, která umí mluvit a zpívat. Engie nám pomohla vyhodnotit naše pracovní listy, protože znala správné odpovědi.

  Návštěva Planetária a aktivity s robotem Engie se nám moc líbily. Program byl spolufinancován z projektu MAP.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Žáci a učitelky 5. tříd

  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
  04.02. 2020 | ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

  LOGO ENGLISH Dne 4. února 2020 se v jazykové učebně druhého stupně konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

  V kategorii 6. a 7. ročníků získal 1. místo Filip Kupský ze 7. A a postupuje tak do okresního kola, které se uskuteční 18. února v Novém Jičíně. V kategorii 8. a 9. ročníků obsadila 3. místo Anna Stojkovová ze třídy 8. B, 2. místo patří Kryštofu Jabůrkovi z 9. B a současně Markétě Konvalinkové z 9. A a vítězkou této kategorie se stala Kateřina Štenclová z 9. B, která si tak zajistila postup do okresního kola.

  Vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v silné konkurenci okresního kola. Všem účastníkům soutěže děkujeme za aktivní přístup.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Vyučující anglického jazyka
  04.02. 2020 | Knihovna trochu jinak

  RECITACE Druháci v rámci svých návštěv knihovny využili nabídky lekcí pro školy - tak trochu jinak než povídání o knihách. Říkáte si jak?Vyzkoušeli si 5 různých zajímavých deskových her, které rozvíjejí jemnou motoriku, paměť,postřeh, matematické znalosti a logické uvažování. Zjistili jsme, že v knihovně je 100 různých her. Určitě to není naše poslední návštěva.

  Děkujeme knihovníkům - Janě Klazarové a Tomášovi Ocáskovi.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Učitelky 2. ročníků
  04.02. 2020 | Biologická olympiáda

  BIOLOGIE V úterý 4. února proběhlo školní kolo biologické olympiády,
  téma letošního ročníku byl Těžký život ve vodě.

  Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

  V kategorii D (6.-7. ročník)
  1. Filip Kupský / 7. A
  2. Vanda Slezáčková / 6. B

  V kategorii C (8.-9. ročník)
  1. Markéta Konvalinková / 9. A
  2. Adéla Bierská / 8. A

  Gratulujeme!

  Za kabinet přírodopisu Ing. Jana Jozková
  03.-04.02. 2020 | Ředitelské volno

  INFORMACE Z důvodu stavebních prací (rekonstrukce toalet)
  vyhlašuje ředitelka školy na dny 3. a 4. února 2020 ředitelské volno
  pro Mateřskou školu a Základní školu ve Staré Vsi!
  30.01. 2020 | DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA PRO ŽÁKY 5. TŘÍD

  Zakusit atmosféru vědomostní soutěže z historie mohli naši páťáci díky žákyním 8. ročníku, které pro ně připravily malou dějepisnou olympiádu. Kolik toho páťáci z historie vlastně vědí a kolik talentů se v pátých třídách skrývá? Tyto otázky napadly Katku Kupskou a Natálii Krayzlovou z 8. A, a od nápadu nebylo daleko k realizaci. Děvčata si půjčila učebnice pátého ročníku, vytvořila různé typy otázek a pozvala 25 žáků pátých tříd, aby soutěžili ve svých znalostech. Nejvíce bodů získal Oliver Šindler z 5. A, na druhém místě se umístila Anička Šrubařová a o třetí místo se rozdělili Kačka Krčmářová a Kuba Bohdal. S páťáky se těšíme u dalších soutěží a oběma organizátorkám děkujeme, velmi oceňujeme jejich samostatnost a kreativitu. Společné aktivity žáků I. a II. stupně pomáhají rozvoji komunikace i vzájemné spolupráce.

  Za kabinet dějepisu Mgr. Dagmar Šírová
  29.01. 2020 | Matematická olympiáda

  MATEMATIKAV lednu proběhlo vyhodnocení školního kola Matematické olympiády. Školní kolo proběhlo ve dvou kategoriích: 5. a 9. tříd. Podmínky splnili Denis Kulich a Ondřej Michalik z 5. B a Adéla Šírová z 9. A.Tito žáci postoupil do okresního kola konaného 29. ledna. Úspěšným řešitelem okresního kola se nestal nikdo.

  Mgr. L. Micháliková a Mgr. I. Hubená
  29.01. 2020 | Lyžařský kurz 2020

  Hlášení z hor: podmínky jsou úžasné, lyžování super, děti šikovné a učí se rychle. Posuďte sami...

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  VIDEOVideo najdete ZDE  29.01. 2020 | Planetárium Ostrava a Geologický pavilon VŠB

  Ve středu 29.ledna se žáci devátého ročníku vydali do Planetária v Ostravě, kde shlédli program Bouřlivá planeta, zaměřený na stavbu Země a pohyb litosférických desek, který způsobuje zemětřesení a sopečnou činnost. Žáci viděli zemětřesení v Lisabonu v roce 1755 i výbuch sopky Krakatoa v roce 1883. Další zastávkou byl Geologický pavilon Františka Pošepného u VŠB, který prohloubil a upevnil znalostižáků v oblasti mineralogie.

  Exkurze byla financována MAP II Bílovec.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Za kabinet přírodopisu
  Ing. Jana Jozková a Mgr. Dagmar Fišerová

  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
  24.01. 2020 | PYTHAGORIÁDA 2020

  MATEMATIKA V pátek 24. ledna změřili své síly žáci zdatní v matematice a logice. Uspořádali jsme školní kolo Pythagoriády 2020. Za 60 minut bylo zapotřebí načíst zadání, přemýšlet nad ním, vymyslet postup, ověřit ho, zavrhnout a vymyslet jiný a nakonec zapsat svůj výsledek. To vše u 15 úloh, které nebyly zrovna jednoduché. V kategoriích pro 5. až 8. třídy se snažilo, přemýšlelo a počítalo celkem 60 dětí.

  Úspěšnými řešiteli se stali:
  v kategorii 5. tříd: Anna Šrubařová V. A a Denis Kulich V. B
  v kategorii 7. tříd: Mikuláš Krchňák a Filip Kupský, oba ze 7. A

  Jmenovaní budou reprezentovat naší školu v březnu v okresním kole této soutěže.

  Úspěšným řešitelům blahopřejeme ke skvělým výsledkům a všem účastníkům děkujeme za statečnost a chuť si zasoutěžit.

  Za kabinet matematiky M. Horvátová a L. Michalíková
  24.01. 2020 | Cvičná kuchyňka

  Vyzkoušeli jsme si naši cvičnou kuchyňku v praxi. Ve skupinách jsme dělali různé druhy pomazánek - rybí, celerovou, vajíčkovou, pórkovou nebo česnekovou. Chuť vám bohužel ukázat nemůžeme, tak jsme se aspoň vyfotili, jak nám šla práce od ruky. Moc jsme si pochutnali.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Kuchtíci z 5. A
  23.01. 2020 | Pohádky z celého světa

  Dne 23. 1. 2020 navštívila naše třída 3. B knihovnu, kde nám pracovníci připravili program Pohádky z celého světa. Četli jsme pohádky z Asie, Ameriky a Walesu. Některé byly strašidelné, deštivé i slunečné, z některých plynulo poučení. Poté jsme pohádky ilustrovali. Na závěr nám paní knihovnice svázala naše obrázky do knížky.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Žáci 3. B
  22.01. 2020 | Anglicko-české divadelní představení

  DIVADLOVe středu 22. ledna 2020 žáci pátých, sedmých, osmých a devátých ročníků navštívili divadelní představení v anglickém jazyce v Domě kultury v Bílovci. Pro páté ročníky byla připravena pohádka Lazy Goat (Líná koza) o namyšlené a drzé koze, kterou sedlák vyžene ze dvora, protože nechce pracovat tak jako ostatní zvířátka, a po útěku do lesa pak obsadí liščí domeček a nechce z něj ven. Žáci druhého stupně zhlédli hru Last Wish (Poslední přání), příběh o panu Kingovi, který připraví svým potomkům nečekaný oříšek v podobě posledního přání. I přes pesimisticky znějící název se hra držela v humorném duchu.

  Obě představení si pro žáky připravilo Divadelní centrum ze Zlína. Děti měly možnost si vyslechnout mluvenou angličtinu i v jiné podobě, než jak ji znají z hodin angličtiny.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Vyučující AJ
  07.01.2020 | NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

  Celkem již poosmé se uskutečnilo 7. ledna 2020 novoroční setkání bývalých i současných zaměstnanců školy Komenského v Kulturním domě v Bílovci. Všech 97 zúčastněných pedagogických i nepedagogických pracovníků mateřských a základních škol přivítala paní ředitelka Mgr. Hana Bajnárková, která se svými zástupci, Mgr. Janou Ryšánkovou a Mgr. Ivem Meleckým, pronesla novoroční přípitek. Všichni jsme si společně přiťukli na zdraví, štěstí a úspěšný rok 2020 plný tvůrčích nápadů. Ke slavnostní atmosféře poté přispěl krátký program našich žáků ze Základní umělecké školy v Bílovci pod vedením Mgr. Lenky Švorcové. Živá hudba i krásný zpěv a tanec umocnily tyto svátečně laděné okamžiky.

  Oficiální tón setkání se brzy vytratil, zvláště když došlo k představování nových tváří, které jsme v kolektivech přivítali v loňském roce. V příjemné zábavě u dobré večeře se debatovalo o období minulém i budoucím, vzpomínalo se i plánovalo, prostě se setkali po delší době lidé mající k sobě blízko díky práci na naší škole. Děkujeme vedení školy za tuto akci a všem zúčastněným a hostům za dobrou náladu. Byl to příjemný večer, který se již pomalu stává tradicí, a doufáme, že za rok se při této příležitosti všichni opět setkáme.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Pedagogové I. a II. stupně
  12.12.2019 | Vánoční vernisáž

  Ve čtvrtek 12.12.2019 se konala v prostorách školy slavnostní vernisáž z tvorby našich žáků. Okusit atmosféru Vánoc,načerpat radost a pohodu, zavzpomínat na hezké tradice a odnést si pěkné zážitky, to vše nabídla vánoční výstava, která se již tradičně setkala s velkou přízní návštěvníků.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  12.12.2019 | Vánoce na zámku

  Čtvrteční dopoledne 12. 12. 2019 jsme si zpříjemnili návštěvou Žerotínského zámku v Novém Jičíně, kde pro nás byl připraven krásný vánoční program. My, žáci tříd 6. A a 6. C, jsme si přímo v zámeckých prostorách nazdobili vánoční baňky, vyrobili jsme přání pro své nejbližší, podívali jsme se na ruční výrobu dřevěných předmětů, zazpívali jsme si koledy, zkusili jsme si tlouct máslo v dřevěné máselnici, ozdobili jsme si voňavé perníčky a ochutnali jsme sladké dobroty. Také jsme se prošli novojičínským náměstím, které na nás v předvánočním čase dýchlo kouzelnou atmosférou. Domů jsme se vrátili plni svátečních dojmů.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Žáci 6. A a 6. C
  02.12.2019 | BRIDGE BUILDER GAME – 5.místo

  Tuto soutěž organizuje SPŠ stavební v Opavě. Již druhým rokem se této soutěže účastníme také. Po loňských zkušenostech naše dívčí družstvo z 9.A bylo velmi úspěšné a máme radost z krásného pátého místa. Každý tým má za úkol postavit most ze špejlí s pomocí tavného lepidla a šňůry. Most musí přemostit 60 cm vzdálenost. Vyhrává to družstvo, které má nejlepší poměr nosnosti a váhy mostu, jinými slovy most musí vydržet velkou zátěž, ale zároveň musí být lehký. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

  Zdeněk Malčík, koordinátor akce

  Dne 11. 12. 2019 jsme se zúčastnily soutěže Bridge Builder na SPŠ stavební Opava, jako tým s názvem ,,Svíčková se sedmi mínus dva´´. Náš dívčí pětičlenný tým s dobrou náladou a téměř nulovým plánem, až na malé základy, pomalu začal stavět most, jen pomocí špejlí, tavicí pistole a s kouskem provázku. Hodně jsme si to užily a po nečekaně rychlých 2 hodinách byl most na světě. Když přišlo na zatěžkávací zkoušku, trochu jsme se obávaly, ale udržel nečekaně 15kg. Těch pár kilo nás umístilo na překvapivé 5. místo.

  Tereza Burčková, 9.A

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  02.12.2019 | Úspěšní chemici

  CHEMIE V soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ naši žáci opět bodovali! Ze školního kola postoupily do krajského kola hned dvě žákyně – Marie Havlásková a Aneta Kubíčková. V Ostravě se probojovaly mezi 33 nejlepších chemiků a Aneta, z krásného 14. místa, bude v lednu školu v reprezentovat i v kole regionálním.
  Oběma žákyním gratulujeme a Anetě přejeme hodně úspěchů!

  Mgr. Dagmar Fišerová, kabinet chemie
  02.12.2019 | Vánoční Vídeň

  Prohlídka historických památek vánočně vyzdobené Vídně se stala cílem naší poznávací exkurze, která se uskutečnila 2. prosince. Do rakouské metropole jsme s žáky 8. a 9. tříd vyrazili ještě za tmy. Naše první kroky po příjezdu do města vedly do Přírodovědného muzea, kde pod jednou střechou měli žáci možnost získat fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry.

  Poté jsme pokračovali prohlídkou Císařské klenotnice, která patří k nejvýznamnějším klenotnicím světa, a kde jsou uchovávány hned dvě císařské koruny, stejně jako Burgundský poklad a poklad Řádu zlatého rouna. Architekturu a jedinečnou vídeňskou atmosféru jsme postupně nasávali procházkou po Ringstrasse, kde se nachází řada dalších historických památek, a kde jsme mohli okusit místní speciality jako Sacher dort a zakoupit upomínkové předměty. Vídní nás po celý den provázelo mrazivé počasí s předvánoční atmosférou, která byla patrná opravdu na každém kroku.

  Celou prohlídku jsme tak zakončili na slavných vánočních trzích u radnice, kde byl čas konečně si chvíli oddechnout a pomalu se s městem rozloučit. Všichni jsme se shodli, že Vídeň stojí za výlet vždy, ale v době Vánoc vyzařuje zcela neobyčejné kouzlo. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách plni dojmů, nových poznatků a zážitků.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  02.12.2019 | Roboti už jdou...

  To, že jsme navštívili velmi zajímavý program ve Světě techniky v Ostravě jsme již psali. Roboti nás však zaujali natolik, že jsme si ve výtvarné výchově ve skupinkách svého robota i vytvořili. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  žáci třídy 4.B
  30.11.2019 | Adventní koncert - Vánoční "Symfonie" tour 2019 Petr Bende

  ZPĚV
  Účastnit se tohoto koncertu byl pro nás Kulišáky nevšední zážitek. Pohodoví lidé okolo nás naladili vše do slavnostní nálady a my si mohli užít krásnou atmosféru, která je pouze ve vánočním čase. Společné zpívání s P.Bendem bylo pro nás nové. Nahlédli jsme do kuchyně profesionálním hudebníkům a nesmírně za to děkujeme. Slzy dojetí u našich maminek, babiček,tet..a všech lidí v sále nás ubezpečil, že tyto akce- pozvání stojí za 3 měsíční nácvik. Děkujeme celému týmu P.Bendeho za krásný zážitek a Vám rodiče-posluchači – vánoční čas nastal i s předáním velkého dárku od nás.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr.Dagmar Baudyšová
  28.11.2019 | VÝPRAVA DO HISTORIE S PERNŠTEJNY

  Ve čtvrtek 28. 11. 2019 zavítala do naší školy skupina historického šermu Pernštejni, tentokrát s výukovým pořadem 30 – letá válka. Akce se zúčastnily děti 4. a 5. tříd. Divadelní představení v podání dvojice herců z Pardubic žáky bavilo, protože jednotlivé bojové ukázky byly sehrány velmi názorně a vtipně, navíc si vybraní žáci mohli některé scény sami zahrát a vyzkoušet si, jak se bojovalo. Pořad žáky názorně seznámil s etapami třicetileté války od defenestrace po popravu 27 pánů na Staroměstském náměstí, připomněl významné osobnosti doby, jako byl Albrecht z Valdštejna, a ukázal bojové taktiky i tehdejší módu.

  OHLASY

  Představení dávám 5 hvězdiček, hlavně za vyhazování českých prohabsburských šlechticů z Hradu, bylo to nejlepší vystoupení, které jsem viděl.

  Líbila se mi hlavně bitva na Bílé hoře. Bylo to skvělé, scény byly bojovné a srandovní. Snažili se a bylo to opravdu dobré a zábavné, ale také poučné. Chtěl bych, aby přijeli znovu.

  Výborné, předvedli dramatické momenty, které se asi staly, moc nás to bavilo, ale příště by to mohlo být delší a mohli by zahrát více období.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  26.11.2019 | Expedice modrá planeta

  V úterý 26.11. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili programu Expedice modrá planeta. Jednalo se o program organizace Hájenka, která se zaměřuje na ekologii. Žáci si uvědomili, že bez vody by život na naší planetě nebyl možný, že jí je na planetě omezené množství a společně prozkoumali, jak to vlastně s touto životodárnou tekutinou je.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  tř.učitelky 4. tříd
  25.11.2019 | Co už máme za sebou...

  Umíme přečíst první písmena, slabiky a slova, jsme dobří počtáři, plníme sportovní disciplíny, krásně malujeme a tvoříme a našli jsme si také nové kamarády.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Pan Nprap.Bc. Lukáš Smuda nám v knihovně četl z knihy Zuzany Pospíšilové Policejní pohádky a bavil se s námi o bezpečném chování.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  V MonAmi jsme se přivítali s pejskem Knihomilem a povídali si s Lenkou Klemšovou o knížkách.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  21.11. jsme si v knihovně povídali o knížkách a co všechno bychom s nimi neměli dělat, pan knihovník Tomáš nám přečetl poučnou pohádku z knihy Knihovnické pohádky a dostali jsme krásné nové Slabikáře.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  ...a těšíme se, kolik toho ještě máme před sebou!

  žáci 1. tříd
  21.11.2019 | Baroko kolem nás

  Baroko, je jedním z významných uměleckých slohů, který zanechal spoustu stop také v našem městě. Za nimi jsme se vydali 21. listopadu. Pan farář Lumír Tkáč nás provedl celým kostelem a ukázal nám především ty jeho části, které jsou typické pro jednotlivé umělecké slohy. Velmi zajímavá byla prezentace o bíloveckém rodákovi, barokním malíři Felixi Ivo Leicherovi. Barokní hudba zaznívající v kostele příjemně dokreslovala atmosféru.

  V druhé části projektu jsme se přesunuli do muzea, kde na nás čekala paní Anežka Bortlová, referentka správy muzea, která nás učila rozeznávat jednotlivé umělecké slohy. Na významných budovách města jsme hledali barokní znaky. Už víme, jak vypadá mansardová střecha, kde na zámku máme čestný dvůr a co to je šambrána.

  Netradiční styl výuky a propojení vědomostí získaných ve škole se zajímavostmi města se nám všem moc líbilo a těšíme se na další zajímavý projekt.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  žáci tříd 8.A, 8.B, a 8.C
  21.11.2019 | DEN PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

  Dne 21. 11. 2019 se konal na naší škole již 5. ročník přehlídky středních škol. Akce se setkala stejně jako minule s velkým zájmem žáků i rodičů. Zástupci 24 středních škol a učilišť představili širokou nabídku oborů s možnostmi následného uplatnění na trhu práce. S organizací pomohli žáci osmých a devátých tříd. Tato zajímavá akce přispěla k lepší informovanosti žáků a veřejnosti o možnostech dalšího vzdělávání po ukončení základní školy.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE ... a další fotky

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Jana Kubíčková, výchovná poradkyně
  21.11.2019 | Naši žáci v pěvecké show

  ZPĚV
  Dne 21.11. se v Domě kultury v Bílovci uskutečnila pěvecká show Prima Hlas, kde vystupovali i naši žáci. Večer byl plný zpěvu, tance a hudby, výkony dětí byly výborné a všichni jsme si to náramně užili.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  MgA. Lenka Švorcová
  19.11.2019 | DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

  Dne 19. 11. 2019 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s názvem "Dlouhé století se loučí" (1880 - 1920). Dvacet jedna žáků osmých a devátých tříd porovnávalo své znalosti. Nejvíce bodů získali a do okresního kola, které se koná 14. 1. 2020, postupují Marie Havlásková z 9. A a Vojtěch Šmiřák z 9. B. Postupujícím gratulujeme a držíme pěsti.

  Za kabinet dějepisu
  Mgr. Dagmar Šírová
  18.11.2019 | O zlatou notičku města Bílovce

  ZPĚV
  Své pěvecké umění mohli předvést naši žáci na akci pořádané ZŠ TGM v Bílovci – O zlatou notičku města Bílovce, která se konala 12.11.2019 v Kulturním domě. Zpěváci mohli zazpívat píseň, kterou mají rádi. Porota, sál plný lidí – úkol opravdu nelehký.

  Za školu byli nominováni

  FOTOGRAFIE 1.kategorie:
  Žofie Trojáčková
  Aneta Ocásková (ZŠ Stará Ves)
  Zaynab Ghaleb
  Johana Černochová (ZŠ Stará Ves)

  2.kategorie:
  Simona Gewinnerová
  Kristýna Švorcová

  3.kategorie:
  Markéta Ottová
  Tereza Soušková

  A v kategorii Mrňous:
  Vanda a Petr Čapkovi

  Umístili se tito žáci:
  1.místo Aneta Ocásková
  3.místo Johana Černochová
  1.místo Markéta Ottová
  3.místo Vanda a Petr Čapkovi

  Gratulujeme a máte od nás velký obdiv.
  Mgr.Dagmar Baudyšová
  18.11.2019 | MAP II - Svět techniky, Dolní oblast Vítkovic

  V pondělí 18.11.2019 jsme byli se třídou v Dolní oblasti Vítkovic ve Světě techniky na programu "Robot Ozobot". Učili jsme kalibrovat robota, ovládat ho pomocí "ozokódů" a řekli jsme si, kde se používají. Beáta Schindlerová, 4.B

  V učebně ve Světě techniky jsme dostali maličkého robota, který se jmenoval Ozobot. S ním jsme zkoušeli různé zajímavosti. Bylo to super! Simona Lušňáková, 4.B

  Paní lektorka nás zavedla do místnosti, ve které jsme se věnovali programu "Robot Ozobot". Nejdřív jsme si povídali o tom jaké roboty známe a kdo jako první použil slovo - robot. Potom nás poučila, jak se robot ovládá a zjistili jsme, že má senzory. Nakreslili jsme cestičku, která měla několik barev a robota jsme museli po ní dovést do domečku. Kristýna Dominiková, 4.B

  Učili jsme se, jak používat robota Ozobota. Byla to velká zábava. Ten robot byl sice malý, ale uměl skoro všechno. Moc děkujeme, že jsme se tam mohli podívat! Sára Dukayová, 4.B

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  18.11.2019 | Návštěva Dolní oblasti Vítkovic

  V pondělí 18.11. čtvrťáci navštívili Dolní oblast Vítkovic. Během programu Barvy, světlo, stín jsme se dozvěděli něco nového o barevném spektru, barvách duhy, o ultrafialovém a infračerveném záření.

  Prakticky jsme si vyzkoušeli míchání barev světelného spektra nebo snímání lidské postavy termokamerou, zjistili jsme, jak vidí včela. Program byl velmi zajímavý. Nejvíce se nám líbilo to, že jsme si na závěr v posledním sále mohli mnoho věcí vyzkoušet.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  žáci 4.A
  18.11.2019 | Rytmix

  Tak jsme se konečně dočkali... podívejte se  17.11.2019 | 17. LISTOPAD 1989 – 30 LET SVOBODY

  LOGO-30 LET SVOBODYLetos jsme oslavili 30. výročí sametové revoluce. Žáci 5. ročníků si připravili dvouhodinový projekt, ve kterém zavzpomínali na průběh událostí a seznámili se formou soutěže s legendárními hesly a písněmi, jež zněly sametovou revolucí, i osobnostmi, které ji tvořily. Žáci 1. a 2. stupně tento vzpomínkový týden završili návštěvou vernisáže v muzeu na téma: „Cinkalo se klíčema.“

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Tř. uč. 5. tříd
  15.11.2019 | DNY PREVENCE

  FOTOGRAFIE V týdnu od 11. 11. – 15. 11. 2019 probíhaly v naší škole Dny prevence. Besedy provedl RNDr. Bc. Ludvík Hanák ze společnosti e-Duha s.r.o. Na program finančně přispěla Rada rodičů.

  V rámci Dne prevence se žáci dozvěděli řadu zajímavých informací o tom, jaká nebezpečí se skrývají na internetu a sociálních sítích, a seznámili se základními pravidly jejich bezpečného užívání.

  Na prvním stupni se žáci 3. tříd v programu Kamarádi on-line seznámili s riziky internetu, mobilních telefonů a počítačů, s ochranou dat a soukromí, s násilím páchaným na internetu, ale i se závislostmi na hrách, aj.

  Čtvrté a páté třídy v programu Děti a sociální sítě hovořily s lektorem o virtuálním světě sociálních sítí, které nám dávají velké možnosti, ale také přinášejí řadu rizik, která je třeba si uvědomovat. Velká část besedy byla proto věnována kybergroomingu, kyberšikaně a dalšímu nebezpečí, které na děti může číhat.

  Na druhém stupni pravidelně probíhají na základě dlouhodobé spolupráce besedy s Policií ČR, tyto programy mají žáci zdarma. Nyní v 6. třídách proběhla beseda na téma Záškoláctví.

  Mgr. Dagmar Šírová, školní metodik prevence
  15.11. 2019 | Memoriál Šárky Pravdové

  MATEMATIKA
  Memoriál je týmová matematická soutěž pořádaná každoročně Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která se utkala v pátek 15.11. 2019.

  Za mladší žáky soutěžili:
  Nela Gavlasová, Mikuláš Krchňák a Filip Kupský ze 7. A
  Matěj Vodička z 6. C

  Za starší žáky soutěžili:
  Aneta Kubíčková z 9. A
  Kamila Nohlová z 9. B
  Adéla Prdová a Anna Seligová z 8. A.

  Žáci v průběhu dvou hodin řešili úlohy, za které získávali body. Cílem soutěže bylo vypočítat co nejvíce příkladů, a získat tak co nejvíce bodů. Soupeřili mezi sebou týmy ze základních škol a odpovídající ročníky z osmiletých gymnázií. Ve velké konkurenci se oba naše týmy umístily ve středu tabulky. Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Za kabinet matematiky Mgr. Iveta Hubená
  13.11.2019 | EXKURZE OSVĚTIM A KRAKOV

  Dne 13. 11. 2019 jsme vyrazili s žáky devátých tříd poznávat historii na vlastní oči. Cílem naší cesty byl koncentrační tábor Osvětim a královské město Krakov.

  Osvětim je symbolem nelidskosti a genocidy, o níž se žáci učí v hodinách dějepisu, ale kterou lépe pochopí až na samém místě. V Osvětimi, německým slovem Auschwitz, byly poprvé vyzkoušeny účinky cyklonu B – látky, která se používala na deratizaci a kterou nacisté vraždili v plynových komorách. Osvětim se stala jedním z táborů, kde probíhalo masové vyvražďování Židů. Pro každého návštěvníka je zvláštním zážitkem procházet tímto smutným místem a vidět vše na vlastní oči.

  Královské město Krakov na břehu Visly bylo příjemným závěrem naší exkurze, prohlédli jsme si pamětihodnosti města, navštívili královský hrad Wawel a obdivovali místní architekturu.

  Exkurze do Osvětimi patří mezi náročné akce, ale pocity po návštěvě jsou velmi silné a autentické. Číst o hrůzách válečného běsnění nebo sledovat film je něco zcela jiného, než vnímat skličující atmosféru na místě samotném, spatřit doklady utrpení a pocítit tíhu holocaustu.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Dagmar Šírová
  11.11.2019 | DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

  Lidé si v tento den připínají na klopy kvítek vlčího máku, aby vyjádřili úctu vojákům, kteří bojovali za svobodu za první a druhé světové války nebo působí v zahraničních misích. Také naši osmáci si v pondělí přišpendlili na klopy bund vlastnoručně vyrobené vlčí máky a vydali se po pomnících válečných hrdinů. V kostele sv. Mikuláše a na místním hřbitově hledali příjmení, která začínala na stejné písmeno jako jejich jméno. Dále se naučili písně, které vojáky během války spojovaly.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  DEN PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  06.11.2019 | Živá knihovna povolání – Studénka

  Ve středu jsme navštívili Dělnický dům ve Studénce, kde pro nás a okolní školy byla přichystána akce s názvem Živá knihovna povolání. Byli zde zástupci 26 různých povolání, např. personalista, letecký mechanik, policista, právník, lékař, voják. Každý si mohl vybrat 3 dílny dle svého zájmu a vyslechl si zajímavé informace od lidí, kteří vybrané povolání vykonávají. Akce se nám líbila a odnesli jsme si mnoho nových vědomostí.

  žáci 9.A a 9.B
  05.11.2019 | PRVNÍ SETKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

  V úterý 5. 11. 2019 proběhla minikonference žákovských parlamentů základních škol v Dělnickém domě ve Studénce. Tato akce se uskutečnila pod záštitou Místního akčního plánu obce s rozšířenou působností Bílovec v oblasti vzdělávání (MAP ORP Bílovec), který se zaměřuje na podporu spolupráce základních a mateřských škol a realizuje aktivity k rozšiřování a upevňování jejich partnerství. Organizátorem byl Mgr. Milan Stiller, vedoucí platformy a ředitel ZŠ Františka kardinála Tomáška ve Studénce.

  Na akci byly pozvány všechny školy se školním parlamentem, prvního setkání se zúčastnily 3 školy ze Studénky a naše ZŠ a MŠ Komenského. Naši školu reprezentovalo 11 žáků, zástupci pátých až devátých tříd, a jejich koordinátor, výchovný poradce. V rámci setkání se účastníci vzájemně poznali a seznámili ostatní s činností školního parlamentu své školy. Vzájemně se inspirovali aktivitami, které ostatní žákovské parlamenty pořádají, a sami si vyzkoušeli naplánovat vlastní celoškolní projekt, sportovní turnaj, charitativní sbírku nebo další jiné akce pro spolužáky, učitele a veřejnost.

  Na závěr proběhla dílna nápadů, vzájemná výměna zkušeností a užitečná diskuze mezi zúčastněnými. Akce se setkala u žáků s pozitivním ohlasem a byla pro všechny velmi zajímavá a inspirativní. První setkání žákovských parlamentů tak podpořilo vzájemnou spolupráci mezi školami.

  FOTOGRAFIE

  Mgr. Jana Kubíčková, koordinátor školního parlamentu
  05.11.2019 | BONFIRE NIGHT

  Část naší třídy 9. B si v rámci výuky anglického jazyka připravila na úterý 5. 11. 2019 dvouhodinový program pro žáky 3. B. Cílem bylo přiblížit třeťákům u nás méně známý svátek BONFIRE NIGHT - noc pálení ohňů. Spolu s našimi mladšími kamarády jsme se podívali na zajímavá videa z historie i současnosti, zahráli jsme si oblíbené hry a získali jsme nové informace o tomto svátku. Všichni jsme si naše připravené dvě hodiny společně užili.

  FOTOGRAFIE

  Žáci třídy 9. B
  31.10.2019 | Happy Halloween

  Naše třída 5. A si v rámci výuky AJ nachystala program k Halloweenu pro mladší žáky z 3. A. Moc jsme se na to těšili. Naše třída se proměnila na místo plné příšer, čarodějnic a kostlivců. Rozdělili jsme se do několika skupin, kde se plnily různé úlohy (jako dlabání dýně, hledání tajných předmětů, lovení jablek nebo namotávání bonbónů). Na závěr nesmělo chybět vyhodnocení strašidelných kostýmů. Moc se nám to líbilo a společně jsme si to užili. Těšíme se na další akci.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  žáci 5.A
  25.10.2019 | PO STOPÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

  V pátek 25. 10. 2019 před státním svátkem 28. října, kterým vzpomínáme vznik samostatného státu, páté ročníky navštívily Národní památník II. světové války v Hrabyni. Návštěvou tohoto významného místa našeho regionu jsme si připomněli, jak těžké boje byly svedeny o záchranu naší vlasti před fašismem a kolik vojáků položilo život v osvobozovacích bojích. Naše dojmy z návštěvy monumentální stavby umocnilo nádherné podzimní počasí. Dovolilo nám prohlédnout si také okolní areál s vojenskou technikou a pokochat se nádhernou vyhlídkou. I bez dalekohledu vidíte na kilometry daleko, a tak nám je nyní jasné, proč se nejtvrdší boje Ostravsko-opavské operace odehrály právě v okolí Hrabyně. Exkurze se nám velmi líbila a zanechala v nás mnoho dojmů.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  5. A, 5. B, 5. C
  25.10.2019 | DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  V průběhu října navštívily čtvrté ročníky Dopravní hřiště v Příboře. Žáci si zopakovali vše, co již o dopravě a pravidlech silničního provozu vědí a zároveň se dozvěděli mnoho nového. V druhé části dne si mohli získané vědomosti prakticky vyzkoušet při jízdě na kole přímo v areálu dopravního hřiště.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  tř.učitelky 4.A,4.B
  24.10.2019 | BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

  Dne 24. 10. 2019 proběhlo školní kolo biblické olympiády, kterého se zúčastnilo 15 žáků.

  Do okresního kola postupují:

  1. kategorie - Markéta Chládková, Alžběta Hořínková, Vítek Vajda
  2. kategorie - Antonín Krejčí, Sabina Schindlerová, Mariana Tížková
  3. kategorie - Anna Seligová, Hynek Bambas, Natálie Schindlerová

  Všem žákům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.
  23.10.2019 | Recyklohraní

  Dnes proběhl pro žáky pátých a šestých ročníků program o důležitosti třídění odpadů Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

  Děkuji Radě rodičů za finanční příspěvek na program.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Zdeněk Malčík, koordinátor EVVO
  22.10.2019 | BESEDY O KNIHÁCH

  KNIHA
  Literární besedy v MonAmi pokračují v 5. třídách také v říjnu. Tentokrát si pro nás paní Lenka Klemšová přichystala 10 TOP knih – 10 nejvydávanějších titulů pro děti a mládež za poslední měsíc:

  1. Jeff Kinney: Deník báječného kamaráda
  2. Vojtěch Matocha: Prašina - Černý merkurit
  3. Christopher Paolini: Poutník, čarodějnice a červ
  4. David Walliams: Babička drsňačka
  5. David Walliams : Nejhorší děti na světě 2
  6. Joanne K. Rowlingová: Fantastická zvířata a kde je najít
  7. Peter Wohlleben: Moudrost lesa
  8. Peter Wohlleben: Tajný život stromů - Co cítí a jak komunikují
  9. Peter Wohlleben: Slyšíš, jak mluví stromy?
  10. Maja Säfströmová: Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech

  Velmi nás zaujalo povídání o knize Prašina a 2. dílu Černý merkurit . Je to příběh o dvou dětech, které se ocitají v Praze na místě, kde nejde elektřina, takže tam nejezdí tramvaje ani metro, nic nefunguje, ani telefon, a k tomu se tam děje něco podivného, místo se stále rozpíná dál…

  Další knihy, které se nám líbily, byly z ekologického nakladatelství KAZDA - o životě stromů. Dozvěděli jsme se, že stromy mají také ústa, kterými dýchají, a to jsou listy, dokonce se občas zavírají. Stejně jako živé bytosti se dorozumívají kořenovým systémem, což je lesní internet, nebo šuměním ve větru. Dokazuje to např. to, že žirafy v Africe spásají listy proti větru vždy o 100 m dál, jinak jsou listy jedovaté, stromy si to mezi sebou řeknou. Těšíme se na příští besedy v prosinci.

  Děkujeme, 5. A, 5. C
  22.10.2019 | Sportovní dopoledne + fotbalový turnaj školek

  SPORT
  Dne 22. 10. 2019 se v bílovecké hale uskutečnilo sportovní dopoledne pro mateřské školy z Bílovce a okolí spojené s turnajem v kopané. Do této akce se zapojilo celkem 6 mateřských škol, a to MŠ Slatina - 11 dětí, MŠ Stará Ves - 4 děti, MŠ Bravinné - 13 dětí, MŠ Svobodova - 16 dětí, MŠ Zahradní - 18 dětí a MŠ Wolkerova - 24 dětí. Celkem si přišlo zasportovat 86 dětí.

  Čekaly na ně pestré sportovní aktivity. Všichni si mohli vyzkoušet překážkovou dráhu, u které jim asistoval olympijský vítěz v kopané Libor Radimec, házení a chytání míčů, přetahování, a především kluci si zahráli fotbálek. Vítězi se stali všichni, kteří se zúčastnili.

  Akce proběhla za pomoci ŠSK Bílovec, grassroots trenéra OFS Mgr. Radima Dreslera a žáků třídy 9. B Základní školy Komenského v Bílovci.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  21.10.2019 | Rytmix a jeho Trezor

  Vysílání našeho vystoupení v pořadu Rytmix je přesunuto na středu 13. 11. Snad se konečně dočkáme.

  za účinkující Mgr. Lenka Micháliková
  18.10.2019 | Zhodnocení Ekokurzu – Horská výzva

  Poslední den došlo k vyhodnocení našeho úsilí. Byly vyhlášeny a oceněny nejlepší výzkumné týmy. Náš ekokurz Horská výzva byl úspěšný – překvapila nás krása a rozmanitost jesenické krajiny, mnozí z nás překonali své fyzické limity při výšlapu, naučili se pracovat v různorodých týmech, formou her jsme získali hlubší znalosti, nový pohled na přírodu a uvědomili jsme si nutnost ochrany prostředí pro další generace. Dnešním dnem se z nás, výzkumníků, stávají cestovatelé vyrážející k domovu.

  Ti žáci, kteří absolvovali všechny venkovní aktivity, našlapali více než 45 kilometrů.

  My, pedagogové, bychom chtěli pochválit žáky za respektování domluvených pravidel, nasazení a zájem, se kterým šli do každého zadaného úkolu i aktivity, za humor, komunikativnost a hlavně pozitivní energii, kterou nás po celou dobu pobytu dobíjeli.

  Mgr. Zdeněk Malčík, koordinátor akce

  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  17.10.2019 | POSTŘEHY NÁS VŠECH - DEN ČTVRTÝ

  Počasí nám pěkně vyšlo,
  skoro jako léto nám to přišlo.
  Procházku jsme si užili,
  z cedulí se něco naučili.
  Než jsme zpátky došli,
  různými emocemi jsme si prošli.
  Teď čeká nás večer poslední,
  ten diskotéka rozezní.
  Už nám připadá, že kurz byl krátký,
  škoda, že něco nelze vrátit zpátky.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  16.10.2019 | POSTŘEHY ŽÁKŮ Z EKOKURZU - DEN TŘETÍ

  Učení bylo včera zábavné
  a plno srandy náramné.
  Chemické laboratoře jsme zkusili
  a pořádně se u toho zapotili.
  Jednou z aktivit byla prezentace,
  poté následovala komentace.
  Náš strom jsme poznat chtěli,
  ale co o něm napsat, nevěděli.
  Večer jsme špejle v lese ukryté hledali,
  u toho jsme se nebáli.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  16.10.2019 | Pasování na čtenáře

  KNIHA
  Ve středu 16.10. strávili druháci krásné chvilky v městské knihovně s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Paní spisovatelka dětem představila své knihy, četla jednu z pohádek, dávala jim úkoly a poté je básní pasovala na čtenáře. Děti si odnesly krásnou knihu a drobné dárečky. Paní spisovatelce moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

  Znáš už všechna písmena,
  tak slova z nich složená
  umíš všechna správně číst,
  v knize přečteš každý list.
  Protože čteš hezky hbitě,
  na čtenáře pasují tě!

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  tř. učitelky 2. tříd
  15.10.2019 | POSTŘEHY UČITELŮ - DEN DRUHÝ

  Všech 57 žáků a 6 učitelů dnes zvládli trasu Karlov - Velký kotel - Ovčárna a zpět.
  Ušli jsme 22 kilometrů a mnozí z nás si sáhli na dno svých sil.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  14.10.2019 | POSTŘEHY ŽÁKŮ Z EKOKURZU - DEN PRVNÍ

  "Ráno vstali jsme neznající se, večer usínáme jako přátelé."

  Kopeček jsme vyběhli,
  potom jsme si oddechli.
  Baseball taky zkusili,
  přitom se zapotili.
  Les nás pěkně vymódil,
  novou image nahodil.
  Pro hřiby jsme si zaskočili,
  málem jsme se otrávili.:-)
  Najít je bylo trošku těžší,
  našli jsme je u trasy pěší.
  Ťapkali jsme zpátky domů
  a dobrou večeři si dali k tomu.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
  LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  11.10.2019 | Návštěva MonAmi

  V pátek 11. října jsme se vydali s naší třídou 5.B do knihkupectví MonAmi, kde jsme besedovali s Lenkou Klemšovou o knihách. Vyprávěla a předčítala nám z knížek - Deník báječného kamaráda –autor Jeff Kinney , Poutník, čarodějnice a červ – autor Christophen Paolini a Slyšíš, jak mluví stromy ? od Petera Wohllena. Dozvěděli jsme se, jak stromy komunikují nebo jestli mají ústa. Na závěr jsme si vyrobili malé origami knížečky. Bylo to super.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Adam Večerek a Dominik Kret 5.B
  11.10.2019 | Den sobě

  V pořadí již pátý ročník projektu „Den sobě“ nám připomíná důležité téma týkající se kvality životního stylu a jeho dopadu na zdraví. V pátek 11. 10. 2019 jsme si s žáky 7. ročníků připomněli nejen zásadní informace týkající se stravy, ale také jaký vliv má stres a nedostatečný odpočinek na naše tělo. Na dvě vyučovací hodiny jsme se sešli ve školní kuchyňce, kde jsme pomocí metody „lžičkování“ zjišťovali obsah cukru a tuku v potravinách. Další dvě vyučovací hodiny jsme poté trávili v tělocvičně, kde jsme si vyzkoušeli různé relaxační techniky, ale také například procvičili tělo při józe.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE ... a další fotky

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Jana Kubíčková a Mgr. Kristýna Fusiková
  09.10.2019 | Archeologický muzejní kufřík

  MUZEJNÍ KUFŘÍK
  Ve středu 9. 10. se čtvrté ročníky zúčastnily v Muzeu v Bílovci projektu "Archeologický muzejní kufřík". Žáci si osvojili poznatky z doby lovců a sběračů, dozvěděli se, co se jedlo v pravěku, jak se vyráběly nástroje a mohli se obléknout do pravěkého oděvu. Na závěr jsme si společně vyplnili pracovní listy, tím jsme si nabyté poznatky zopakovali.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  žáci 4. ročníků
  04.10.2019 | Přírodovědná soutěž na zámku

  V pátek 4. října 2019 jsme soutěžili v tříčlenných družstvech na zámku. Úkoly pro nás připravili učitelé II. stupně, paní učitelky Jozková a Fišerová a pan učitel Faldík. Pomáhali jim a kontrolovali nás naši velcí spolužáci, deváťáci z áčka. Prošli jsme dvanáct úkolů, a dokonce jsme si mohli přivést rodiče nebo prarodiče, aby nám fandili. Ve dvou úkolech nám také pomáhali a získávali pro naše družstvo nějaké bodíky. Dopoledne rychle uteklo, a než paní učitelky nachystaly diplomy a odměny, podívali jsme se na naše město z výšky kostelní věže. Soutěž se nám líbila a zažili jsme skvělý den - děti, rodiče i prarodiče.

  Děkujeme městu Bílovec za finanční podporu této akce v rámci volnočasových aktivit a panu Zdeňku Pilichovi za pomoc a dobré rady.

  Žáci I. stupně

  Nejlepší družstva:

  Kategorie (1. - 3. ročník)
  1. místo / 3. B
  2. místo / Stará Ves
  3. místo / 2. A

  Kategorie (4. – 5. ročník)
  1. místo / 4. B
  2. místo / 5. A
  3. místo / 5. B
  03.10.2019 | Divadlo pro menší spolužáky

  DIVADLO
  Děti 3. B si připravily krátké divadelní představení. Pohádku „Proč Honza nechtěl princeznu za ženu“ zahrály svým mladším kamarádům z prvních a druhých tříd. Společně si pak všichni zapívali písničky z pohádek.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Irena Hudcová, třídní učitelka
  03.10.2019 | HISTORIE OŽÍVÁ V NAŠICH RUKOU - PROJEKT ARCHEOLOGICKÉ MUZEJNÍ KUFŘÍKY

  MUZEJNÍ KUFŘÍK
  Archeologické muzejní kufříky je edukační projekt Jihočeského muzea, které do Městského muzea Bílovec zapůjčilo sadu tří muzejních kufříků. Jejich cílem je umožnit našim žákům seznámit se s předměty z hluboké minulosti na vlastní kůži.

  Aby si žáci šestých tříd uměli lépe představit minulost, mohou si vlastníma rukama osahat předměty z kufříků, protože pokud archeologické artefakty vezmeme do rukou, pohladíme, potěžkáme, zkusíme jejich tvrdost či měkkost, jde o zcela jiný pohled na historii než do zasklených vitrín.

  Využili jsme tedy nabídky našeho muzea, abychom si vyzkoušeli předměty kufříků přímo v prostředí muzea. Dokonalé repliky skutečných archeologických nálezů z původních materiálů zhotovené původními technikami, např. pazourkový hrot, vrhač oštěpů, pěstní klín, harpuna, kostěný náramek a spousta dalších předmětů, umožnily žákům lépe pochopit období lovců a sběračů. Zajímavou dvouhodinovku ukončilo vyplnění pracovních listů a zhotovení pravěké malby a už teď víme, že nás čeká další návrat v čase, tentokrát do doby bronzové.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Mgr. Dagmar Šírová, za kabinet dějepisu
  01.10.2019 | Besedy s dětmi v MonAmi

  Během měsíce září se čtvrté třídy zúčastnily besedy v knihkupectví MonAmi. Tématem besedy byly šifry, kódy a jejich luštění. Dalším zajímavým tématem byla kniha Krádež Luridia . Beseda v MonAmi byla velmi zajímavá, těšíme se na další podobné akce.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  tř.učitelky 4.tříd
  01.10.2019 | Evropský týden mobility

  Po roce se naši žáci opět zapojili do aktivit pořádaných k Evropskému týdnu mobility. Letos měli žáci dva úkoly. Ti, které rodiče dopravují, do školy auty, se měli pokusit po vzájemné rodinné domluvě tuto dopravu omezit, příp. alespoň zkrátit (nechat se vysadit dříve). Všichni pak po celý týden sledovali své pohybové aktivity (chůze, běh, jízda na kole, kolečkových bruslích, skate) a zapisovali je do záznamových archů. Je dobrým zjištěním, že drtivá většina žáků se stále hýbe ráda a aktivní pohyb je jim přirozený. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi k doplnění svých vydaných energetických zásob.

  Mgr. Petr Škrabánek
  01.10.2019 | Rytmix a jeho Trezor

  Tak jsme se dočkali! Naše předprázdninové natáčení videoklipu Trezor pro pořad Rytmix bude konečně v televizi.
  Takže se nezapomeňte koukat 9.10. na program Déčko!

  FOTOGRAFIE

  za učinkující Mgr. Lenka Micháliková

  25.9.2019 | Vyhráli jsme atletický trojboj v chlapecké kategorii!

  SPORT
  Dne 25.9.2018 se vybraní žáci 9. ročníků zúčastnili již 4.ročníku soutěže v atletickém trojboji. Soutěž zahajujeme již tradičně na ZŠ TGM v Bílovci během na 60m, poté skokem dalekým a poté se přesouváme na hřiště FC, kde plníme poslední disciplínu trojboje, kterou je běh na 800m. V tomto školním roce se soutěže účastnilo celkem 10 dívek a 7 chlapců ze ZŠ TGM v Bílovci, GMK v Bílovci a naší školy. Naši školu reprezentovali:

  Ctibůrková Karolína, Peterková Anna, Mojová Abigail, Lukeštíková Eliška, Burčková Tereza, Martin Černín, Václav Honeš, Pavel Kunz a Vojtěch Šmiřák.

  Dívčí putovní pohár získává ZŠ TGM, nicméně hned druhé i třetí místo patří naší škole, konkrétně Karolíně Ctibůrkové (2.místo) a Anně Peterkové (3.místo). Z chlapců se na 3.místě umístil Václav Honeš a v chlapecké kategorii celkově zvítězil Pavel Kunz. Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  24.9.2019 | Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
  - Komedie pro žáky 2. stupně základních škol

  Divadelní představení o tom, jak dodržovat pravidla slušnosti a etiketu, našim žákům přijeli zahrát pražští herci v úterý 24. 9. 2020 do Domu kultury.

  A opravdu se to Michaele Dolinové a Ladislavu Ondřejovi, který již 10 let hraje Jakuba Mázla v seriálu "Ordinace v růžové zahradě", podařilo na jedničku. Takové bouřlivé reakce a výbuchy smíchu již dlouho na školním představení nebylo slyšet. Žáci ocenili hlavně bezprostřednost a vtipné dialogy doprovázené zpěvem a tancem. Do Bílovce se představení vrátilo podruhé a opět se setkalo s velkým ohlasem. Děkujeme za skvělou zábavu i poučení!

  Trapa snepřežiju

  kabinet ČJ
  17.9.2019 | Beseda s policisty

  V úterý 17.9. 2019 se čtvrté ročníky zúčastnily besedy s policisty v rámci Týdne mobility. Žáci si zopakovali již známá pravidla silničního provozu a také se mnoho nového dozvěděli. Pokud někdo dokázal správně odpovědět na položenou otázku, odnesl si z besedy malý dárek.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  tř. učitelky 4.tříd Rubačová, Jermářová
  13.9.2019 | ZÍSKALI JSME DOTACE Z GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

  Na letošní školní rok 2019/2020 naše škola získala finanční podporu ze dvou dotačních programů. Jde o zajímavou částku 134 tisíc na primární prevenci rizikového chování. Jedná se o projekt O2 Chytrá škola a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

  Z projektu O2 Chytrá škola proběhnou dvouhodinové besedy pro všechny žáky druhého stupně realizované organizací E-bezpečí. Jde o národní projekt prevence rizikového chování v online světě. Jedna z besed bude nabídnuta také rodičům našich žáků. Dále částku použijeme na Den prevence se studenty Masarykovy univerzity.

  Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“. Naše škola získala částku 68 tisíc korun na projekt „Prevence rizikových forem chování u nově vzniklých kolektivů v šestých třídách. Při této dotaci se rodiče spolupodílí 20 % na celoročních aktivitách, jde o adaptační kurz a následné besedy. Spolupracujeme s organizací Eurotopia Opava, která nám pomáhala lektorsky na adaptačním kurzu a bude realizovat také besedy.

  Mgr. Dagmar Šírová, metodik prevence
  13.9.2019 | Adaptační kurz

  Ve středu 11. 9. začal náš třídenní adaptační kurz, který se konal ve Vlkovicích v areálu Dětského mlýna. Po příjezdu do Vlkovic na nás čekaly moc milé instruktorky, které si pro nás připravily zajímavý program. Hráli jsme různé hry, ve kterých jsme se dozvěděli nové informace o našich spolužácích, ale také jsme hráli sportovní hry. Například jsme hráli hru, kdy jsme ve skupinách museli vyrobit obal na vajíčko tak, aby se při pádu z výšky nerozbilo, ale nikomu se to nepodařilo. Potom každá třída dostala za úkol znázornit tři pohádky, např. Sněhurku, Popelku, Shreka atd. Všem se to moc povedlo a všichni si to moc užili. Na závěr jsme si večer všichni zavázali oči a šli jsme společně na noční stezku. Adaptační kurz se nám moc líbil a těšíme se na další společné akce.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Veronika Langrová, Kateřina Liberdová 6. C


  Fotografie mohou shlédnout učitelé a žáci s účty na doméně zsbkom.cz ZDE.

  O2 Chytrá škola Logo Moravskoslezského kraje


  13.9.2019 | Čtenářská beseda v MonAmi

  V rámci programu pro 5. ročníky si paní Klemšová také pro 5. B a 5. C připravila povídání nad knihou Zloděj luridia autora Bobbieho Peerse. Již samotný název byl zajímavý, takže jsme zaujatě naslouchali, jaký příběh kniha vypráví.

  Hlavní hrdina, osmiletý William Wenton, je výjimečný chlapec, který umí vyluštit šifry jako nikdo jiný. Jako jedinému na světě se podaří v muzeu rozluštit hlavolam „Nemožnost“, a tím se mu odkryjí další tajemné souvislosti, např. proč jeho rodina používá krycí jméno a musí se skrývat. A také proč on sám je tak perfektní v luštění šifer. Tuhle schopnost má po dědečkovi, ten ale po záhadné automobilové nehodě před osmi lety, kdy William málem přišel o život a jeho tatínek ochrnul, někam zmizel…

  Kniha nás velmi zaujala a mnozí z nás dostali výborný námět své četby. Pro čtenáře kolem 10 let zajímajícího se o dobrodružství je to příběh jako stvořený. Také jsme se dověděli, že kniha zabodovala u dětí v Norsku, odkud spisovatel pochází, a v roce 2016 byla vyhlášena Knihou roku.

  Děkujeme za pěknou čtenářskou besedu.

  Mgr. Sajdová, Mgr. Bednářová
  13.9.2019 | Zahájení besed v MonAmi

  Loňské besedy s paní Lenkou Klemšovou nás moc bavily, a proto jsme se rozhodli pokračovat i v letošním školním roce. Dnešní téma bylo pro nás překvapení. Čekala nás kniha Zloděj luridia, díky které jsme nahlédli do tajemství šifrování. Ke konci besedy jsme si mohli pár šifer zkusit rozluštit. Těšíme na další besedy.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  za 5. A, Mgr. Lenka Micháliková
  12.9.2019 | PO STOPÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

  V tomto školním roce 2019/2020 vzpomeneme dvě významná výročí spjatá s druhou světovou válkou. V září si připomínáme, že od začátku válečných událostí uplynulo rovných 80 let (1. 9. 1939) a v květnu budeme oslavovat 75 let od ukončení válečného běsnění. (8. 5. 1945). V rámci dějepisu a výchovy k občanství si naši žáci tyto události připomenou mnoha rozšiřujícími aktivitami nad rámec výuky.

  Jako první ze vzpomínkových akcí se uskutečnila dne 12. 9. 2019 exkurze žáků 9. ročníků do Hrabyně a Darkoviček. Naší školu oslovil předseda Novojičínské jednoty Čs. obce legionářské, pan Alois Petroš, a díky dotacím, které obec získala, měli žáci jak exkurzi, tak dopravu na ni, zdarma. A nejen to! Provázel nás jeden ze členů obce, pan Petr Fabián, jehož znalosti historie byly obdivuhodné.

  OHLASY

  „V Hrabyni se nás asi nejvíce dotkly informace, jak válku prožívaly děti, a mnozí z nás na symbolickém hřbitově našli svá příjmení.“

  „Líbilo se mi v muzeu v Hrabyni, dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací, které se nám ve škole budou hodit. Netušil jsem, že jsme měli jednu z nejlepších armád na světě. A v Darkovičkách jsme měli nejlepšího průvodce, který měl celý výklad velice netradiční a moc zajímavý.“

  „Celý den jsme si užili a odnesli jsme si spoustu nových znalostí.“

  „Nejvíce mě zaujalo, co jsem se dozvěděla o životě vojáků v pevnostech – že spali na jedné posteli 2 muži, rum sloužil jako dezinfekce a měli speciální čokoládu pro vojáky na utlumení stresu – kofilu.“

  Žáci si netradiční exkurzi opravdu užili, ráda bych tímto poděkovala Legionářské obci a panu Fabiánovi za úžasný den a těšíme se na další spolupráci. Naši žáci vědí, že další vzpomínkovou exkurzí bude návštěva Osvětimi v listopadu.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE ... a další fotky

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Za kabinet dějepisu
  Mgr. Dagmar Šírová
  07.9.2019 | Šmoulení na DDM

  6. a 7. 9 proběhl na DDM adaptační kurz. Děti z prvních tříd si užívaly společné chvíle při hrách a soutěžích se šmoulí tématikou. Dokázaly, že jsou hbití a rychlí, večer ukázaly, že se nebojí a vydaly se na stezku odvahy a svou šikovnost předvedly při vytváření šmoulí vesničky. Velké poděkování patří všem pracovníkům DDM, kteří dětem tyto pěkné chvíle připravili.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE ... a další fotky

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  učitelky 1. tříd
  06.9.2019 | Malotřídní školy poznávaly okolí Slatiny

  FOTOGRAFIE

  Devět malotřídních škol se domluvilo, že se v pátek 6. 9. budou učit jinak. A tak přijelo do Slatiny 295 žáků a téměř třicet pedagogů z okolních škol. Celé páteční dopoledne procházeli školáci s učiteli vyznačenou trasu v okolí Slatiny a plnili různé úkoly. Překonávali potok po laně, stříleli z luku, zkusili se projet na invalidním vozíku a podepsat se bez pomoc i zraku. U lesních pedagogů rozeznávali živočichy z našich lesů a přibíjeli hřebík do špalku. V zámecké zahradě tvořili mandalu z kamínků, šišek, kůry a květů. Pomocí hasičské stříkačky se trefovali do terče. Trénovali postřeh a hledali schovaná, vycpaná zvířata v lese a mnoho dalších. Školy si sebou přivezly znak obce a strom přátelství. Listy stromu nahradily otisky dětských rukou se jmény. Na závěr nám lesní pedagogové rozdali dárky a než jsme se rozešli, tak nás s našimi stromy na památku prožitého dne natočil dron.

  Celá akce proběhla v rámci projektu Místního akčního plánu II Obce s rozšířenou působností. Co to je? MAP II ORP Bílovec sdružuje školy a další aktéry vzdělávání, kteří se zajímají o vzdělávání a společně plánují rozvoj v této oblasti. Kromě tvoření plánů se zabývají např. i společnými aktivitami škol. Akci „Poznáváme spolu“ iniciovala Pracovní skupina pro malotřídní školy. Zástupci škol z Bravantic, Tísku, Albrechtiček, Pustějova, Velkých Albrechtic, Lubojat, Kujav, Staré Vsi a Slatiny se chtějí potkávat a sdílet zkušenosti s řešením problémů, které je trápí a jsou pro ně společné.

  Zatímco byli žáci zaměstnáni aktivitami na stanovištích, na Obecním úřadě ve Slatině se setkali starostové zúčastněných malotřídních škol. Starosta Slatiny pan Luděk Míček, který ostatní starosty pozval a hostil, otevřeně přiznal: „Na první společné schůzce k projektu MAP jsem si pomyslel (a asi nejen já), že jde o další papírový projekt, který zaměstná starosty a jejich zastupitelstva a bude to papír pro papír. Naštěstí postupem času byly moje černé myšlenky rozehnány a tento projekt byl a je hlavně o setkávání, předávání zkušeností a informací mezi učiteli, prostě o tom, co možná chybí občas i mezi starosty. Díky zpětné vazbě od pedagogů vím, že je to správný krok. Hlavně neformální setkání jim dávají nejvíce podnětů k jejich práci.“ Diskuze mezi starosty a zástupci realizačního týmu se týkala objasnění smyslu některých administrativních úkonů souvisejících s realizací projektu. Starosta obce Tísek pan Miroslav Vašica k tomu dodal: „Pro mě jsou důležité praktické dopady projektu MAP II., tedy konkrétní dopad projektu na plnění rozvojových záměrů naší obce. Mám na mysli, že v případě, kdy obec podává žádost o dotaci na investiční projekty, které se týkají budov základních a mateřských škol nebo třeba školních hřišť, nám pomůže, pokud je daný projekt zahrnut ve Strategickém rámci investičních priorit MAP II., tento soulad může výrazně zvýšit šanci na přidělení dotace.“

  Za přípravu a organizaci této akce děkujeme členům Pracovní skupiny pro malotřídní školy pod vedením Mgr. Michaely Zezulové ze Základní školy a Mateřské školy ve Slatině. Dále pak zástupcům státního podniku Lesy České republiky v čele s Janou Bezděkovou Bc., dobrovolným hasičům ze Slatiny a učitelům malotřídních škol, kteří připravili žákům zajímavé činnosti na jednotlivých stanovištích. Věříme, že se vydařená akce bude opakovat i v dalších letech a vedení se ujme jiná škola z našeho kraje.

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

  Realizační tým MAP II ORP Bílovec – Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17¬_047/0008617. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  2.9.2019 | Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

  Čas prázdnin se naplnil a v pondělí 2. září jsme prvním školním dnem zahájili nový školní rok 2019/2020.

  Pro prvňáčky začal tento slavnostní den již tradičně v Kapli sv. Barbory, kde je spolu s rodiči uvítali zástupci školy i vedení města. Natěšené děti se svou první školní aktovkou, setkání s paní učitelkou, noví spolužáci, dojemná atmosféra! Tyto krásné dojmy na fotografiích nelze zachytit. Slavnost prvního školního dne je pro každého žáka velkým životním mezníkem!

  Přivítání rodičů starších žáků proběhlo na první třídní schůzce, kterou paní ředitelka zahájila v hale školy za přítomnosti všech vyučujících. V slavnostním proslovu vyzdvihla úspěchy našich žáků a pohovořila o tom, co nás v příštích deseti měsících nového školního roku čeká. Přejeme všem hodně úspěchů v novém školním roce!
  2.9.2019 | Přivítání prvňáčků

  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
  FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE  Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena