ZŠ KOMENSKÉHO
spacer CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


Co nás čeká tento týden? 22.10.2018
- od 12.30 hod zkouška Kulišáků

23.10.2018
- Besedy ke vzniku republiky v knihovně – 3. – 5. třídy

24.10.2018
- Pasování do Řádu čtenářského v knihovně pro 2.A. 2.B

25.10.2018
- 8.00 hod – generální zkouška Kulišáků v Domě kultury
- Moravskoslezský matematický šampionát (vybraní žáci 9. tříd)

26.10.2018
- 10.00 hod – 100. let České republiky v podání mediální a tělesné výchovy
- 17.00 hod – Koncert pěveckých sborů u příležitosti vzniku republiky

Celý týden probíhá v Jeseníkách pro žáky 8. –9. tříd Ozdravný pobyt s environmentálním zaměřením.


AKTUALITY

Připravujeme pro rodiče
besedy s lektorkou Mgr. Milenou Mikulkovou

na téma: Rodina a škola dne 8.11.
Školní připravenost dne 12.11.
Jste srdečně zváni!

KONTAKT
17.10. 2018 | Poděkování Rady rodičů

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem učitelům, vychovatelům, zdravotníkům a celému personálu, zkrátka všem, kteří se bezchybně starali o naše děti na dvanáctidenním ozdravném pobytu v Karlově pod Pradědem. Zvláštní poděkování patří třídním učitelkám Yvoně Sajdové, Ireně Hudcové a Marii Bednářové, které s dětmi strávily celých 12 dní. Program měly vymyšlený opravdu ukázkově, děti se ani na chvilku nenudily a s nadšením o pobytu vyprávějí ještě dnes.

Děkuji i zdravotnicím, které se o mého nemocného syna a ostatní nemocné děti staraly s péčí maminky ve dne i v noci.
Milé paní učitelky, učitelé, vychovatelky a vychovatelé, byli jste úžasní !

Za rodiče děkujeme. Martina Loskotová,
předsedkyně RR
12.10. 2018 | Pozdrav z ozdravného pobytu 5. tříd

Prvního října jsme jeli se školou na ozdravný pobyt do Jeseníků na hotel Kamzík. Moc se nám tam líbilo, skoro všechno bylo super a byla tam sranda. Hned po příjezdu jsme se nejvíce nasmáli při povlékání peřin a polštářů. ... více čtěte zde

Vstávali jsme v 7:30 hodin a každé ráno nás čekal na snídani raut. Potom jsme se dvě hodiny učili a jednu hodinu plavali v bazénu. Odpoledne jsme každý den chodili na procházky nebo jsme si hráli v lese a plnili různé úkoly a soutěže. Naše túry začaly výšlapem na Kapličkový vrch a pak už jsme vyrazili na celodenní výlety do Karlovy Studánky, na Praděd a údolím Bílé Opavy. Tyto túry byly úplně nejlepší.

Ve čtvrtek 4. 10. jsme navštívili Karlovu Studánku, tam jsme nakoupili suvenýry a dárečky domů. V sobotu jsme zdolali Praděd, kde foukal vítr tak, že nás málem smetl. Mohli jsme se klidně o něj opřít a on nás unesl. Výhled stál za to. Nejvíce se nám líbil výstup podél Bílé Opavy k chatě Barborka. Šli jsme pralesem, lezli na žebříky a přeskakovali hladké kameny. Rychlejší skupina šla pěšky i zpět. Za celý pobyt jsme celkem nachodili 37,2km.

Každý den k večeru jsme sportovali v tělocvičně, hráli jsme vybíjenou, fotbal, nohejbal. Body do celopobytové hry sbírala družstva Kamzíků, Vlčí smečky a Predátorů.

Všechno bylo moc fajn! Výborně nám vařili a na túry jsme dostávali balíčky. Vůbec se nám nestýskalo, protože přicházelo plno pošty od našich rodičů. Také my jsme se naučili psát dopisy domů a zjistili jsme, že nemusíme sedět s mobilem u televize a že se bez nich dá zažít spousta dobrodružství.

Nelitujeme, že jsme na ozdravný pobyt jeli, protože nám tam bylo dobře a určitě by si ho každý zasloužil zažít.

Účastníci ozdravného pobytu
09.10. 2018 | Včas a akorát

První setkání rodičů s odborníkem se uskutečnilo v úterý 9. října. Všichni přítomní se poutavou formou seznámili s jednotlivými časovými úseky – co a kdy děti potřebují, jak můžeme posílit rodičovskou roli a co to znamená bezpečný attachment. Jasně zazněla slova, že pokud v rodině není vztah a důvěra, nemůžeme od dítěte očekávat ani odpovídající chování. Proto budujme s dítětem vztah porozumění! Rodiče využili i osobní konzultace s lektorkou. Rozcházeli se s tím, co můžeme udělat zítra jinak?

Další setkání jsou naplánována na 8. a 12. listopadu. Jste všichni srdečně zváni.

Vedení školy
03.10. 2018 | Dopravní výchova

Ve středu 3.10. jsem prožil s mojí třídou dopravní den. Učili jsme se poznávat dopravní značky a jak se správně a bezpečně chovat na silnici. Po skupinách jsme si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti. Přecházení přes silnici a hlavně jízdu na kolech jsme si velice užili.

Vlastík Vavroš 4.A
01.10. 2018 | Ozdravný pobyt

Dne 1.10. začal ozdravný pobyt pátých ročníků naší školy v Jeseníkách, hotelový komplex Kamzík. Bližší informace najdete na fb Ozdravný pobyt Bílovec, kam se můžete přihlásit do naší uzavřené skupiny. Projekt Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského, Bílovec je spolufinancován z rozpočtu MS kraje.
27.09. 2018 | Tonda obal na cestách

Dne 27. září se žáci všech ročníků 1. stupně zúčastnili ekologického programu společnosti EKO-KOM "Tonda obal na cestách". Hravou formou se dozvěděli, jak správně třídit odpad a co se s tímto odpadem děje dál.
27.09. 2018 | Jak Ferda hledal Berušku

Víte kde? Prvňáčci 27.9.2018 šli Berušku hledat do DDM v Bílovci. Museli projít všemi různými cestami plnými her, soutěží a úkolů. Po setmění šli hledat ostatní brouky –kamarády Ferdy, kteří byli schovaní na louce v úplné tmě. Největším zážitkem bylo spaní na DDM. Malí a unavení broučci ulehli do svých spacáků a spánek brzy dorazil. Děkujeme pracovníkům a instruktorům DDM za skvělou akci.

... další fota zde

p.uč. 1.tříd
26.09. 2018 | 3. ročník ATLETICKÉHO TROJBOJE!

Dne 26.9.2018 se vybraní žáci 9. ročníků zúčastnili soutěže v atletickém trojboji. Z atletických disciplín jsme plnili nejprve sprint na 60m, poté skok do písku a nakonec jsme odběhli 800m na čas. Ani zima, která ráno byla, nás neodradila od toho, abychom bojovali a vydali ze sebe to nejlepší. Bohužel na celkové vítězství to nestačilo a poháry pro tento rok putují na GMK, ale všichni si to užili a bavili se. Z naší školy se v dívčí kategorii na 2. místě umístila Kateřina Klepáčová (9.A) a v kategorii chlapců na 3.mítě Tomáš Gilg (9.C).

Za 9. ročníky Adriana Princová a Kateřina Klepáčová
21.09. 2018 | Wolfram

Dne 21. 9. 2018 pořádalo Krajské vojenské ředitelství Ostrava brannou soutěž Wolfram. Tato soutěž se konala ve výcvikovém zařízení AČR Barnov (vojenský výcvikový prostor Libavá) a zúčastnilo se jí 26 čtyřčlenných družstev z celého Moravskoslezského kraje. Naší školu reprezentovala dvě družstva. Na 5. místě se umístilo družstvo ve složení Petr Šimpach, Daniel Lindovský, Vendula Ziajová, Michal Kunz a na 19. místě družstvo ve složení Vojtěch Šajer, Jakub Fabík, Petra Šnajdarková, Evžen Řeháček. Všem účastníkům soutěže gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kamil Nohel21.09. 2018 | I. SVĚTOVÁ VÁLKA A PŘIJETÍ ČESKOSLOVENSKA V BÍLOVCI

V rámci hodiny dějepisu navštívili žáci 9. ročníků výstavu v bíloveckém muzeu týkající se první světové války a založení Československé republiky. Výstava zahrnovala spoustu textů pojednávajících o různých tématech spojených s válkou, historické vojenské předměty nebo například autentické uniformy z války. Žáci měli možnost načerpat mnoho nových zajímavých informací ohledně této doby a určitě si z výstavy odnesli spoustu nových poznatků.

Sára Krchňáková a Tomáš Gilg 9. C
18.09. 2018 | Adaptační kurz 2018

Adaptační kurzy se staly nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy, proto i naši šesťáci využili této příležitosti, jak hravou a zábavnou formou stmelit nově vzniklý kolektiv. Pro děti byly připraveny zajímavé seznamovací hry, týmové aktivity a večerní bojovka. Tři dny strávili společně na Dětském mlýně v obci Vlkovice, kde díky krásnému počasí a skvělým instruktorům Davidovi, Nikol a Dominice zažili spoustu legrace a dobrodružství. Žáci si celý pobyt užili a už se těší na další společné akce.
13.09. 2018 | Jsme Šikulové

Minulý pátek se na naší škole natáčel díl pořadu Šikulové. Vybrané děti ze 3. a 4. ročníku společně s Janou a Ivem tvořily výrobky na téma včely a včelařství. Děti při natáčení poznaly, jak je tato práce zajímavá a náročná. A protože byly velmi šikovné a pozorné, natáčení klaplo na první klapku. Toto zajímavé téma a děti, které se natáčení zúčastnily, můžete vidět 4.11. v televizi na Déčku.

... další fota zde
13.09. 2018 | NABÍDKA ZUŠ v Bílovci

Milí žáci, vážení rodičové,
rádi bychom vám a vašim rodinným příslušníkům, přátelům, kamarádům, známým... oznámili, že Základní umělecká škola v Bílovci nabízí posledních 7 míst do výtvarky (výtvarného oboru ZUŠ), která se uskutečňuje ve velkorysých prostorách bývalé knihovny na Ostravské ulici (zastávka Beseda). Pro informace k přihlášení navštivte stránky www.zusbilovec.cz nebo volejte 730 548 339.

Mgr. Ondřej Langr, ředitel
12.09. 2018 | ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU
PRO POVOLENÍ K INKASU NA STRHÁVÁNÍ STRAVNÉHO

INFO Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že od 1.10.2018 bude zrušen náš stávající účet u České spořitelny a.s. číslo 100032771/0800, žádáme Vás o provedení změny na Vaše povolení k inkasu na strhávání stravného pro vaše dítě. Naveďte si povolení k inkasu nově pro účet č. 115-7611790277/0100 Komerční banka a.s. nejpozději do 20.9.2018, aby se vám z účtu již strhla záloha na stravné za měsíc říjen 2018.

Pokud tuto změnu neuskutečníte do tohoto termínu, inkaso platby nebude provedeno a stravné na říjen je pak třeba uhradit hotově ve školní jídelně do 26.9.2018, aby mohl být oběd v říjnu vydán.

Limit jednotlivé platby:
- pro děti na základní škole: 1 100,- Kč (700,- Kč obědy, 400,- Kč svačiny)
- pro děti v mateřské škole: 1 000,- Kč
Pokud máte více strávníků, zálohy se sčítají.

Další informace Vám rádi poskytneme na tel: 553 038 518.
10.09. 2018 | POPRÁZDNINOVÉ VZPOMÍNÁNÍ - POHLED Z PRÁZDNIN

Ahoj spolužáci!
Tak jaké jste měli léto a prázdniny? My, páťáci, skvělé, protože jsme toho hodně prožili, vždyť nádherné počasí přálo všem výletům a aktivitám. Vy to určitě máte stejné. Nyní, když jsme opět spolu, jsme si zavzpomínali na své zážitky a příhody a nakreslili si své nejkrásnější prázdninové místo. Připomeňte si letošní vydařené prázdniny s námi. Začala škola, ale stále se máme na co těšit! My se těšíme na ozdravný pobyt v Jeseníkách, na který pojedeme 1. října.

Spolužáci z 5. tříd


06.09. 2018 | Oznámení o úpravě Školního řádu

Vážení rodiče, upozorňujeme na nové body ve Školním řádu, které byly schváleny pedagogickou radou i školskou radou a vstupují v platnost od 1.9.2018. Celé znění Školního řádu č.jed. 368/2018 R naleznete v Dokumentech školy.

Jedná se o tyto úpravy:

Povinnosti žáků - přidávají se body
č.11 - Žák je povinen vypracovávat domácí úkoly. Domácí úkoly slouží k procvičení a zopakování látky probrané ve škole, svým případným podpisem zákonný zástupce neručí za jejich správnost. Hodnocení domácích úkolů se řídí pokyny vyučujícího.
č.12 - Žák mladší 16 – ti let respektuje rozhodnutí zákonného zástupce týkající se souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví - upravuje se bod
č.7 – Všechny ostatní elektronické přístroje (včetně hodinek SMART) mají žáci vypnuty a uschovány. (Dále text pokračuje ve stejném znění)

Vnitřní režim školy - přidává se bod
č. 10 – Konzumace energetických nápojů je ve škole zakázána.

Povinnosti ZZ - přidává se bod
f – Zákonný zástupce má právo rozhodovat za dítě mladší 16 – ti let o užití jeho osobních údajů

V Dokumentech školy rovněž najdete Řád pobytových akcí a ozdravných pobytů č.jed. 371/2018 R
05.09. 2018 | Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ Komenského

MS kraj Město Bílovec získalo dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního programu ŽPZ/04/2017 na realizaci ozdravného pobytu pro žáky 1. stupně. Pobyt proběhne od 1. do 12. října v hotelovém komplexu Kamzík v Karlově pod Pradědem. Náplní pobytu budou ozdravné procedury zaměřené na regeneraci nebo prevenci dýchacích cest.

Cílem pobytu je prevence respiračních onemocnění u žáků, na jejichž vzniku se podílí znečištění ovzduší. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 49,9 % uznatelných nákladů.

Monika Plevová, Ing.
referent odboru regionálního rozvoje
05.09. 2018 | Pěvecký sbor Kulišáci

INFO Zkoušky pěvckého sboru:
3.-5. třída v pondělí na hlavní budově
1.-2. třída v úterý na budově B

Důležité upozornění!

INFO Schůzka rodičů žáků 9. tříd
V úterý 11.9. se po slavnostním zahájení v hale uskuteční pro rodiče žáků 9.tříd schůzka s výchovnou poradkyní. Bude se konat v 16.00 hodin v jídelně školy.Co dělá škola o prázdninách?

Určitě nezahálí....Žáky vystřídají řemeslníci, malíři, objednávají se nové učebnice, sešity a knihy. Zkrátka na nový školní rok je třeba se dobře připravit!28.06. 2018 | Poděkování

Na závěr školního roku si pro nás žáci 6.A připravili další společný program. Ikdyž nám počasí nepřálo, prožili jsme příjemné dopoledne v prostorách Domu dětí. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Za třídu 3.A Mgr. Jana Ryšánková
25.06. 2018 | MINIvolejbal

SPORT Krásné ukončení volejbalové sezóny na Republikovém finále barevného minivolejbalu v Ostrave,které bylo součástí BEACH OPEN 2018.

Mgr. Yvona Sajdová
20.06. 2018 | ŠKOLNÍ AKADEMIE 2018

Dne 20. 6. 2018 se uskutečnila největší kulturní akce naší školy, Akademie. Téměř stovka žáků I. a II. stupně předvedla svůj talent, u mnohých nadějně se rozvíjející. Měli jsme možnost vidět a slyšet čísla taneční, pěvecká, dokonce instrumentální, a to na klarinet. Mnohé diváky zaujala zejména letošní premiéra taneční soutěže Stardance, která byla součástí už tradiční soutěže Miss a Missák. Skutečnost, že naši žáci velmi rádi tančí, potvrdila skvělá vystoupení jednotlivců, dvojic, skupin i celých třídních kolektivů. Program Akademie byl skutečně velmi pestrý a podtržený příjemným průvodním slovem moderátorek Lucie Macháčkové a Magdalény Radové za spolupráce celé 9. A. Pro deváťáky to byla krásná příležitost pro rozloučení se školou a kamarády.

Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím za krásná a kvalitní vystoupení. Dále všem, kteří se spolehlivě podíleli na technické stránce Akademie, zejména p. zástupci Meleckému a Tomáši Solanskému. V neposlední řadě děkujeme také všem vyučujícím, kteří se svými třídami připravili velmi pěkná vystoupení.

Žáci 9.A a 9.B
15.06. 2018 | Rozhýbejme české děti

SPORT Dne 15. 6.2018 se sešli všichni „čtvrťáci“ ze ZŠ Komenského a Staré Vsi , aby poměřili své síly v atletických disciplínách. Běh na 60 m, hod plným míčem, skok z místa a štafetový běh se staly předmětem jejich klání. Samozřejmě nechyběly ani oddechové disciplíny jako hod pěnovým oštěpem, raketkami , kometami a žebřík. Vše se neslo v duchu fair play soupeření a na závěr si vítězové odnesli medaile a každý malou odměnu.

třídní učitelky čtvrtých tříd
14.06. 2018 | ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍDY 7. A

Na školní výlet jsme se již dlouho těšili. Vyjeli jsme autobusem od školy 14. června o půl osmé ráno. Naše první zastávka byla v Novém Jičíně, kde jsme si prošli expozici klobouků v Návštěvnickém centru. Dověděli jsme se hodně zajímavých informací o výrobě klobouků, zhlédli jsme krátký dokumentární film, ale nejvíce nás zaujalo velké množství vystavených výrobků. Každý z nás měl možnost vyzkoušet si dle libosti rozmanitě zdobené klobouky nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Tento zážitek nám budou připomínat fotografie, které jsme si zde pořídili. Následovala prohlídka výstavy s názvem Generál Laudon. ... čtěte více

Poledne jsme strávili ve velmi příjemném prostředí známé výrobny medových dezertů Marlenka. Tady jsme se seznámili s historií výroby chutných produktů, ochutnali jsme některé z nich a nahlédli jsme také do výrobního procesu. Na závěr si mnozí z nás zakoupili lahodné výrobky v podnikové prodejně.

Poslední zastávka patřila návštěvě obchodního centra Frýda. Po občerstvení a zakoupení posledních dárečků jsme se vydali na cestu domů. Na tento školní výlet, který se nám velmi vydařil, budeme dlouho s radostí vzpomínat.

Další fotografie je možno shlédnout ZDE.

Žáci třídy 7.A
11.06. 2018 | JAK JSME PŘEVZALI OCENĚNÍ „SVĚTOVÁ ŠKOLA“

Dne 11. 6.2018 dva zástupci 9. ročníků, my dvě společně s paní učitelkou Šírovou, vyrazili do Prahy převzít titul Světová škola. Odjeli jsme v pondělí po obědě, abychom měli čas si vše připravit na dopolední slavnostní program. Dostali jsme nádherné ubytování v apartmánu ve Valdštejnské zahradě s krásným výhledem na Pražský hrad. Večer jsme se prošly večerní Prahou a obdivovaly umělce na Karlově mostě. ... čtěte více

Druhý den jsme byly trošku nervózní, čekala nás prezentace naší práce. V Americkém centru, kousek pod americkou ambasádou, jsme spolu s dalšími 14 školami z celé republiky sdílely, jak vypadaly naše aktivity a projekty, díky kterým máme toto ocenění.

Aby si naše škola titul udržela, musí každý rok uspořádat projektový den, do kterého zapojí také veřejnost.

V letošním roce to bylo téma Škola základ života, kdy jsme se dozvídali nové informace o dětech z pěstounských rodin a dětech žijících v tibetských klášterech. Zakončením akce bylo výběr dobrovolných příspěvků, touto sumou jsme podpořili konkrétní klášter. Co vymyslí žáci příští rok, uvidíme, jen nás trošku mrzí, že my dvě už u toho nebudeme.

Vše jsme zvládly odprezentovat a navíc jsme se zapojily do hodnocení dalších projektů. Byl to opravdu zajímavý den, plný nových zážitků.

Lucie Macháčková, Tereza Kicová, 9. A

Co o projektu řekly koordinátorka a inspektorka, si můžete přečíst sami:

„Žáci se během projektů učí ve školních týmech spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Některým školám se daří zapojit i média nebo nastartovat trvalejší pozitivní změny ve svém okolí. Mám radost, že se projektová výuka opravdu stává součástí života školy, není to nějaká volnočasová aktivita, ale důležitá součást vzdělávacího obsahu,“ říká Kateřina Sobotková, koordinátorka projektu Světová škola ze vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

„V dnešní složité době je potřeba učit děti přemýšlet v kontextu a ukázat jim, že i lokální témata mohou mít přesah. Díky projektům, jako je Světová škola, se pak samy stávají hybateli projektů a tím se učí společenské zodpovědnosti a samostatnosti, “ doplňuje Lejla Abbasová, zakladatelka nadačního fondu Asante Kenya a inspektorka projektu Světová škola.

Další fotografie je možno shlédnout ZDE.
10.06. 2018 | Super školní výlet 8. B

V neděli ráno jsme vyrazili na školní výlet do Prahy. Za dva dny jsme toho stihli opravdu hodně: ... čtěte více

Pražský hrad - Chrám sv. Víta - Zlatou uličku - Karlův most - Václavské náměstí - Petřín - Palladium – Zoo Praha v Troji…Vyzkoušeli jsme si jízdu metrem i plavbu lodí, svezli jsme lanovkou i vystoupali na rozhlednu. Prahu jsme si opravdu užili, přálo nám počasí a nakoupili jsme si zajímavé dárky. Výlet byl prostě super, uvidíme, kam vyrazíme příští rok.

Žáci 8.B
10.06. 2018 | Projekt "Napříč generacemi"

V tomto školním roce jsme uskutečnili poslední setkání s bíloveckým Klubem seniorů. A že to bylo setkání velmi vydařené, poučné a zábavné posuďte sami.... Přírodovědná vycházka s krásnými stromy a rostlinami s malou poznávací soutěží, s mini ZOO a s unikátní výstavou "Svět motýlů" - to vše v Arboretu v Novém Dvoře. ... čtěte více

Poté Slezské zemské muzeum v Opavě, kde byla také zvířata, ale již vycpaná, ale co nás zcela nadchlo - expozice oděvů z 20. století. Využili jsme možnosti a do některých jsme se oblékli - byla to paráda, moc jsme si to užili! Pak už jen společná fotka na schodech, rozloučení a v hlavách snad zůstanou pěkné vzpomínky....

třída 5.B
07.06. 2018 | Setkání budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 7.6. se uskutečnilo setkání s budoucími prvňáčky - námořníky a třídními učitelkami. Malí námořníci se s chutí pustili do plnění připravených úkolů, např. lovení rybek, házení záchranného kruhu, skládání lodičky, vázání uzlů, hledání pokladu. Sluncem rozzářené odpoledne se velmi vydařilo, děti byly velmi šikovné a odnesly si malou odměnu.

Milí námořníci, přejeme Vám dobrý vítr do plachet, v bouřích vytrvalost, sílu a rozvahu a vždy bezpečný přístav. Vzhůru na palubu vstříc novým zážitkům, hodně štěstí během plavby přejí K. Vrobelová a D. Baudyšová

... další fotografie
06.06. 2018 | Naše exkurze do Marlenky

Dne 6. 6. 2018 jsme v 10.00 hod. dopoledne vyrazili na exkurzi do Marlenky, která se nachází ve Frýdku – Místku. Termín prohlídky byl volný až na 15.00 hod., proto jsme nejdříve navštívili frýdecký zámek. Provázelo nás nádherné letní počasí, takže jsme se osvěžili na náměstí výbornou zmrzlinou. Také jsme se podívali do nákupního centra Frýda, kde jsme se najedli a občerstvili. Všichni se už těšili, co na nás v Marlence čeká, a vůbec jsme nebyli zklamáni. Překvapilo nás krásné návštěvnické centrum, kde se nás ujal pan průvodce. Usadil nás ke stolům a začala ochutnávka tradičních i nových výrobků spolu s výkladem o firmě Marlenka, která se stále rozrůstá. Potom jsme šli nakouknout na samotnou výrobu produktů. Exkurze se nám moc líbila a rádi bychom na takové exkurze jezdili častěji. Děkujeme vyučujícím, Mgr. Marii Bednářové a Mgr. Ivetě Hubené, za její organizaci.

Za účastníky Filip Beneš, Dominik Lihotský, Daniel Lindovský, 8.B
06.06. 2018 | Dopravní výchova

Ve dnech 6.6. a 7.6. se čtvrté ročníky, včetně Staré Vsi, zúčastnily pokračování výuky na dopravním hřišti v Příboře. Děti si nejprve zopakovaly učivo dopravní výchovy z podzimu a pak přistoupily ke skládání "řidičského průkazu na kolo". V teoretické části poznávaly značky, řešily dopravní situace a ověřily si znalosti o výbavě kola. V praktické části si nasadily přilby ( z domu často špatně utažené ) a vyrazily. Z celkového počtu 56 dětí získalo osvědčení pouze 22. Děti většinou na kole jezdí s rodiči. Je vidět, že je nutné jim neustále pravidla vysvětlovat a opakovat obzvláště teď před prázdninami.

třídní učitelky 4.A, 4.B, Stará Ves
01.06. 2018 | Den dětí na 2.stupni

V naší škole to je den plný zábavy, her a zajímavých aktivit, které pro žáky učitelé přichystají. Jen 1. června si sami žáci naplánují dopoledne a vybírají si své aktivity podle zájmů a zálib. Nabídka je pestrá a zahrnuje zejména různé druhy sportů včetně plavání, squashe, kuželek, badmintonu apod. Žáci se mohou zapojit do herních aktivit, např. si mohou vyzkoušet stolní hry, matematické kvízy, badatelské přírodovědné listy, apod. Také tvořivé aktivity jsou součástí nabídky, např. vaření. Naplánovat si kreativní vyučování je výsadou Dne dětí, a proto máme na takto strávený den pozitivní ohlasy.

... více fotografií

Mgr. Jana Kubíčková, výchovná poradkyně
01.06. 2018 | Den dětí na 1.stupni

Městská knihovna - divadelní představení Malý pán, zábavné dopoledne na Střelnici, ZŠ ve Staré Vsi, školní zahrada a bílovecké cukrárny - to jsou místa, kde slavily svůj svátek děti 1.stupně. Byl to krásný den, plný slunce a dobré nálady!
30.05. 2018 | ŠKOLNÍ VÝLET 9. A

Cíl letošního školního výletu – PRAHA – nám byl známý už dlouho dopředu, neboť pro “deváťáky“ nic menšího nepřipadalo v úvahu. Vyrazili jsme 30. 5. 2018 ve středu za překrásného letního počasí brzy ráno rychlíkem „Leošem“, takže v 9.00 hod. jsme se už fotili s Václavem na koni u Muzea. ...čtěte více

Majestátnost a velikost této sochy mnohé z nás udivila. Poté jsme pokračovali pražskými uličkami na „Staromák“, ale pravý orloj jsme neviděli, opravuje se, pouze jeho projekci. Důležitou zastávkou byla pro nás všechny hodinka strávená v Palladiu, kde jsme si oddychli a posilnili se, a tak jsme byli připraveni navštívit Karlův most. Někteří odvážlivci vystoupali dokonce na vyhlídkovou věž. Kochali jsme se nádherným panoramatem Prahy a pak už hurá na tram směr Zoo Troja, na kterou jsme se všichni dost hodně těšili. Zde jsme se mohli rozprchnout po areálu a milovníci pohledu z výšky se svezli lanovkou.

Po nádherných 2 hodinách jsme odjeli busem a metrem zpět, a protože jsme byli hodní a měli ještě půlhodinku, jako bonus bylo občerstvení v McDonaldu na rohu „Václaváku“. Pak už hurá domů! Praha nás nezklamala a celý výlet se nám všem neskutečně líbil.

Za třídu Veronika Dobešová a Markéta Mertová
28.05. 2018 | Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Seznamy žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na ulici Svobodová, na ulici Zahradní, ve Staré Vsi a v Bravinném
31.05. 2018 | Sláva nazdar výletu...

Radim Bzonek, Ondřej Jankovič za 5.B
25.05. 2018 | Krajské kolo BiO – kategorie D (6. -7. ročník)

BIOLOGIE V pátek 25. května proběhlo krajské kolo Biologické olympiády v Ostravě, kterého se letos zúčastnilo 22 žáků, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech. Naši školu reprezentovala Markéta Konvalinková ze 7.C, která se stala úspěšnou řešitelkou a získala pěkné 11. místo. Děkujeme Markétě za vzornou reprezentaci školy a příští rok přejeme další úspěchy v biologické olympiádě.

za kabinet přírodopisu Ing. Jana Jozková
23.05. 2018 | Výlet čtvrtých tříd

Ve středu 23. května jsme jeli na výlet do Velkých Losin. ...čtěte více

Podívali jsme se do papírny, kde se vyráběl ruční papír. Pak jsme se šli podívat do zámku. Na zámku se mi líbila kaple, nádvoří a arkády. Na závěr jsme si s kamarády hráli na schovku v dětském parku. Byl to moc hezký výlet.

Petr Vavrečka 4.B

Dne 23. 5. 2018 jely třídy 4. A a 4. B na výlet do Velkých Losin. Navštívili jsme papírnu a zámek. Na výlet jsme jeli autobusem a z papírny do zámku jsme šli pěšky. Po zajímavých prohlídkách jsme dováděli na dětském hřišti. Na výletě bylo krásně.

Matěj Vodička 4. A
22.05. 2018 | Výlet pátých tříd

V úterý 22.5. jsme během školního výletu navštívili krásný hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně. Celý den jsme si krásně užili, zaujaly nás hlavně jeskyně. Výlet se moc vydařil a všem se moc líbil.

5.A,5.C
16.05. 2018 | Projekt Příroda

BIOLOGIE Žáci 8.B se ve středu 16. května a v pátek 18. května zúčastnili projektu organizovaného Ostravskou univerzitou v Ostravě. Ve středu probíhalo ověřování kvality připravených pracovních listů na téma „elektrické obvody, spojování rezistorů“. V pátek proběhl badatelský den – praktické měření elektrických obvodů s využitím posuvného odporu jako reostatu a potenciometru. Děkuji všem žákům za poctivý přístup a ochotu podílet se na tomto projektu. Foto a videa je možno shlédnout zde:

Mgr. Zdeněk Malčík, koordinátor projektu
15.05. 2018 | Wolfram

Dne 15. 5. 2018 pořádalo Krajské vojenské ředitelství Ostrava brannou soutěž Wolfram v rámci POKOS(příprava občanů k obraně státu). Toto oblastní kolo se konalo ve Fulneku za účasti devíti družstev z okolních základních škol. Naší školu reprezentovala dvě družstva. Vybojovali 1. a 2. místo a tím postoupili do krajského finále, které se bude konat v září ve vojenském prostoru Libavá.

1. místo: Tomáš Gilg, Petr Šimpach, Daniel Lindovský, Vendula Ziajová
2. místo: Vojtěch Šajer, Jakub Fabík, Jan Vavřík, Petra Šnajdarková

Mgr. Kamil Nohel
11.05. 2018 | DĚTI DĚTEM

Naše škola se zapojila do charitativního projektu organizace MOST ProTibet a finanční částkou, kterou žáci vybrali, jsme podpořili konkrétní tibetský klášter Ki ležící v údolí Spiti v Himálaji. Klášter se zabývá vzděláváním dětí, které musely opustit Čínu.

Touto aktivitou naši žáci projevili empatii k osudům jiných dětí.


10.05. 2018 | Výlet na zámek Raduň

10.5. jsme jeli na výlet na zámek Raduň. Provedli nás zámkem a viděli jsme spoustu krásných věcí, obrazů a pokojů, ve kterých kdysi žili. Bylo to tam moc hezké. Potom jsme jeli do Opavy. Prohlédli jsme si náměstí a na pěší zóně jsme se mohli podívat do obchodů a něco si koupit. Já jsem si koupila zmrzlinu a ta byla vynikající. Moc se mi výlet líbil.

Anna Šrubařová 3.A
09.05. 2018 | Dopravní výchova v 5.B

Už první úkol určit světové strany a jít podle mapy na jih od řeky Bílovky nám na moment zamotal hlavu. Po chvíli jsme se zvládli zorientovat a vyrazili jsme do ulic Bílovce, kde jsme postupně narazili na 15 druhů dopravních značek v celkovém počtu 71. Myslím, že ve znalostech dopravních značek nemáme větší mezery, i když nás občas nějaká zmátla. Do mapy jsme taky zakreslovali různá problémová místa, trasu, kterou jdeme a jednosměrky. Celé dopoledne bylo super hlavně proto, že jsme mohli být za skvělého počasí venku!

Denisa Kašparovská 5.B
09.05. 2018 | Výstava výtvarných prací v knihovně

V květnu bude v prostorách čítárny knihovny v Bílovci probíhat výstava vybraných výtvarných prací našich žáků. Obrázky byly vytvořeny pro mysliveckou soutěž „Mé toulky za zvěří“ za rok 2018 a výstava obsahuje práce oceněné za rok 2017. Přijďte se podívat na krásná zvířata z našich vod i lesů zachycená očima našich šikovných malířů!

Za kabinet výtvarné výchovy Mgr. Martina Kubinová
04.05. 2018 | Vyhráli jsme v Bludišti!

V pátek 4. 5. jsme změřili své síly a vědomosti v soutěžním pořadu České televize Bludiště. Nejprve jsme se utkali s týmem ZŠ Porubská z Ostravy, nad kterými jsme zvítězili a postoupili do dalšího kola. Ve druhém kole byli našimi soupeři žáci gymnázia z Kolína. Bohužel už jsme neměli tolik štěstí a sil a vítězství jsme neobhájili. Přestože bylo natáčení pro všechny velmi náročné, bylo zajímavé sledovat práci televizního štábu a natáčení jsme si moc užili. Domů jsme si odvezli spoustu nových zkušeností a za odměnu dva plyšové bludištáky a trička s logem Bludiště. A kdy se na náš výkon můžete podívat? Termín vysílání bude uveden na webových stránkách školy v září.

Žáci 8. C
Tomáš Gilg, Sára Krchňáková, Petr Šimpach, Darina Madziová03.05. 2018 | Hodina Komenského

DIVADLO Ve čtvrtek 3.5. navštívily páté třídy představení v Divadle loutek v Ostravě s názvem Hodina Komenského. Tato inscenace pojednávala o životě jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filosofa a spisovatele. Představení o J. A. Komenském plné humoru v podání pana učitele a jeho žáků se všem moc líbilo.

Žáci pátých tříd03.05. 2018 | Přírodovědná soutěž „Máme rádi přírodu“

Ve čtvrtek 3. května proběhl v areálu bíloveckého zámku I. ročník přírodovědné soutěže s mysliveckou tématikou „Máme rádi přírodu“ pro žáky I. stupně ZŠ. Zúčastnilo se 10 tříčlenných družstev v kategorii Veverky (1. – 3. ročník) a 8 družstev v kategorii Lišky (4. – 5. ročník) z pěti základních škol - Komenského, TGM, Stará Ves, Velké Albrechtice a Slatina. ...čtěte více

Družstva plnila na jednotlivých stanovištích rozmanité úkoly, např. poznávačky listnatých a jehličnatých stromů, stop a parohů zvěře, procvičili se v zatloukání hřebíků, předvedli svou rychlost v běhu v pytlích, ukázali přesnost hodu přes prohazovadlo, procvičili se v myslivecké mluvě, namáhali mozkové závity při hádankách a hledání informací v zámecké myslivecké expozici.

Díky mysliveckému sdružení Bílovec – Stará Ves si mohli soutěžící ve volných chvílích vyzkoušet střelbu ze vzduchovky nebo střelení z luku, pracovníci z DDM jim nachystali další přírodovědné aktivity a procvičili s nimi základy první pomoci.

Krásné ceny pro vítěze nám umožnilo nakoupit město Bílovec v rámci volnočasových aktivit a drobné předměty s Picmochy věnovalo Informační centrum města Bílovce.

Nejlepší družstva:

Kategorie Veverky (1. – 3. ročník)
1. místo ZŠ Komenského – družstvo Piráti (Tereza Juřicová, Alžběta Hořínková, Sebastian Konečný)
2. místo ZŠ Velké Albrechtice – družstvo Tygři (Adéla Novotná, František Magera, Tomáš Gilg)
3. místo ZŠ Stará Ves – družstvo Jeleni (Antonín Madzia, Jan Pecha, Jaroslav Janošek)

Kategorie Lišky (4. – 5. ročník)
1. místo ZŠ TGM – družstvo Vlci (Ivana Vaclaviková, Anežka Rafajová, Eduard Rychlík)
2. místo ZŠ Komenského – družstvo Ušáci (Petra Bzonková, Ema Růčková, David Řeháček)
3. místo ZŠ TGM – družstvo Ježečci (Ema Otáhalová, Veronika Richterová, Matěj Langr)

Děkujeme všem účastníkům soutěže, předvedli vynikající výkony, děkujeme doprovodu žáků za spolupráci a těšíme se na další ročník soutěže. Děkujeme všem organizátorům a žákům 9.A, kteří pomáhali při přípravě této soutěže, panu starostovi Pavlu Mrvovi, pracovníkům DDM, myslivcům ze sdružení Bílovec – Stará Ves a Informačnímu centru města Bílovec.

Mgr. Dagmar Fišerová, Ing. Jana Jozková,
koordinátorky soutěže
30.04. 2018 | Den bezpečnosti – mimořádné události

30. dubna jsme jako škola prožili zásah hasičů, zkoušeli jsme si různé druhy první pomoci....zkrátka každá mimořádná událost má svá pravidla chování.
30.04. 2018 | Výsledky Zápisu do 1. tříd

INFO
Výsledky Zápisu do 1. tříd najdete ke stažení ZDE.

Jaké to bylo u Zápisu?

24. dubna proběhl v naší škole Zápis do 1. tříd, kdy děti ukázaly, jak jsou připravené pro úspěšný začátek školní docházky. Budoucí prvňáčci plnili úkoly zaměřené na koordinaci ruky a oka, řečové a komunikační dovednosti, jednoduché matematické operace a grafomotorické cviky. Pro rodiče a děti to jistě byl slavnostní den. Opět jsme oslovili rodiče budoucích prvňáčků, aby nám odpověděli za 4 otázky.

1. Dostali jste letáček o škole, ve kterém jste se dozvěděli vše o škole a o zápisu?
Pokud nikoliv, odkud jste se o konání zápisu dozvěděli?


81% rodičů odpovědělo, že letáček obdrželo
19% nikoliv – informace získali z webu školy, ze sociálních sítí, ze zpravodaje nebo z mateřské školy

2. Navštěvujete internetové stránky školy za účelem zjištění, co škola organizuje nebo co připravuje?

81% dotázaných rodičů navštěvuje naše internetové stránky
19% zatím nikoliv

3. Uvítali byste společné setkání budoucích prvňáčků a třídních učitelek ve škole (v červnu)?

Jednoznačně ano :)

4. Zavedli byste ve škole nějakou změnu?

95% rodičů nám odpovědělo, že žádnou změnu nežádají nebo prozatím o ničem nevědí, co by žádalo změnu.
5% napsalo, že by bylo dobré mít co nejméně učiva v aktovce, dále pak pořádat lyžařský výcvik i na 1. stupni a veřejné besídky, různá vystoupení, které by posilovaly lepší projev žáka a jeho sebevědomí

Vážení rodiče, velmi všem děkujeme za projevené názory i návrhy, vážíme si vaší důvěry a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2018/2019. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.

pedagogové a vedení školy
29.04. 2018 | Objevujeme historii Bílovce

Dne 24.-29.4. 2018 proběhla v Muzeu města Bílovce výstava prací žáků z 1. i 2. stupně na téma Objevujeme historii Bílovce.

V půdních prostorách jsme mohli nahlédnout na naši minulost zachycenou malovanými obrázky, kolážemi, i artefakty v podobě historických budov, postav, dobových pohlednic i nalezených předmětů v lokalitě zámku v Bílovci.

Výstava svým zaměřením navazuje na loňský ročník, který se věnoval místním cechům. I když jsme prostory tvorbou našich dětí zabydleli jen na týden, výstava se líbila a je dobře, že si naši žáci touto hravou formou připomínají historii města.

Za 1.a 2. stupeň Mgr. Alena Jermářová a Mgr. Martina Kubinová
28.04. 2018 | Noc s Andersenem v Domě dětí aneb čtení jinak

Druháci si vyzkoušeli stát se malými indiány a plnit úkoly, které jim zadával velký pan knihovník Zdenda s indiánkou Zlomená noha.Velká cesta za splnění všech úkolů byla náročná a dlouhá až do pozdních hodin.Noční čtení z knih ukolébal malé indiány ke spánku. Pro některé děti byl i velký úkol přespání v Domě dětí. Zvládly vše na výbornou . ...čtěte více

Děkujeme náčelníci Svatavě Adamcové a oběma instruktorům Zdenkovi a Zlomené noze.

Druháci s tř.uč. Dagmar Baudyšovou
Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

INFO
Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci žáka, pokud je žák přijat na osmileté či šestileté Gymnázium.

Kde? u výchovné poradkyně

Kdy? v pondělí 30.4.2018 od 7.30 - 9.30 nebo ve středu 2. 5. od 8.00 - 14.00 (popř. po telefonické domluvě)

Pokyny k tomu, co dělat po přijímacím řízení, najdete v odkazu PORADENSTVÍ > VÝCHOVNÝ PORADCE > PRO ŽÁKY 5. respektive 9. TŘÍD
27.04. 2018 | 5. ročník Štafetového poháru

27.4. se uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru v Novém Jičíně. Jedná se o soutěž štafetových družstev škol. Jednu osmičlennou štafetu tvoří žáci 1.-3. tříd a druhou žáci 4.-5. tříd.

Naši školu reprezentovali: Kryštof Valášek, Sebastián Konečný, Ondřej Michalík, Robin Šajer, Anna Šrubařová, Nela Valášková, Anetka Jarošová, Eliška Strašková, David Řeháček, Adrian Tomšík, Jakub Šimpach, Petr Vavrečka, Tereza Ochvatová, Eliška Bajgarová, Tereza Tesařová a Anetka Kadulová.

I když jsme pilně trénovali, tentokrát jsme na medaile nedosáhli, ale umístili jsme se na pěkném 8. místě v těžké konkurenci škol s atletickým zaměřením.

Mgr. Yvona Sajdová
26.04. 2018 | Poválečný Bílovec

Dne 26. 4. 2018 navštívili žáci 5.A a 9.A naše bílovecké muzeum, kde pro nás měl nachystanou besedu pan kronikář Zdeněk Kuchta. Tato beseda byla součástí projektu „Objevujeme historii Bílovce“ a nesla název „Poválečný Bílovec“. Téma zachycovalo Bílovec po první a druhé světové válce. Celou besedu doprovázely zajímavé dobové fotografie. Některé informace jsme už věděli, mnohé byly nové. Pro nás jsou to střípky historie, ale pro naše babičky a prababičky to byla realita běžného života. Do obchodu se chodilo nejen s penězi, ale také s potravinovými lístky, do školy se chodilo pěšky ze všech přilehlých obcí, místo školy se jezdilo pracovat na poli. ...čtěte více

Beseda nás, žáky pátého a devátého ročníku naladila na historickou atmosféru a velmi mile překvapila.

Veronika Dobešová, Jana Pospíšilová (9.A)
Otevíráme dvě 1. třídy!

Včera se konal v naší škole Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. K zápisu přišlo celkem 53 dětí, z toho asi 10 požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky.

Rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, budou o výsledcích zápisu informováni takto:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole
- na webových stránkách školy www.zsbkom.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den – 2. května 2018.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi u zápisu.

Pokud si nejste registračním číslem jisti, ověřte si jej ve škole na telefonním čísle: 553 038 515 (Mgr. Renata Mikolašová).

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
26.04. 2018 | Okresní kolo BiO

BIOLOGIE
Ve čtvrtek 12. dubna a v pondělí 23. dubna proběhla okresní kola Biologické olympiády v Novém Jičíně v kategorii C a D. V každé kategorii soutěžilo 30 žáků ze základních škol a osmiletých gymnázií v našem okrese. Soutěžící měli projít studijní text, aby zvládli teoretickou část, přinést vypracovaný vstupní úkol, připravit se na poznávačku rostlin a živočichů a zvládnout laboratorní úkol. ...čtěte více

Naši školu reprezentovali tři žáci - jedna žákyně v kategorii D a dva žáci v kategorii C. Petr Šimpach z 8.C se umístil na pěkném 18. místě, Roman Selig z 9.A na 13. místě. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 7.C Markéta Konvalinková, která se umístila na vynikajícím 5. místě. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy. Gratulujeme!

za kabinet přírodopisu
Ing. Jana Jozková
26.04. 2018 | Zprávy ze Školního parlamentu

8. zasedání školního parlamentu se bude konat ve středu 2. května 2018 (V učebně AULA v 11. 30 hod.)
Účast jednoho zvoleného člena za třídu je NUTNÁ!!!

POSLEDNÍ SBĚR VÍČEK SE KONÁ VE ČTVRTEK 17. KVĚTNA 2018
20.04. 2018 | Den Země na 1. a 2. stupni naší školy

Zachování rovnováhy mezi člověkem a naší planetou Zemí je jedním z velkých úkolů lidstva. Každý může svým dílem napomoci ke splnění této velké výzvy. K připomínce environmentálního chování lidstva byl 22. duben byl vyhlášen Mezinárodním dnem Země. ...čtěte více

Žáci 2. stupně se připojili mnoha činnostmi v celoškolním projektu Den Země. Velké poděkování patří poskytovatelům exkurzí v jejich provozovnách, panu Václavu Honovi, řediteli firmy HON a.s., panu Ing. Černíkovi, vedoucímu provozovny Severomoravské vodovody a kanalizace v Bílovci nebo panu Kučerovi, vedoucímu Státní technické kontroly Bílovec, panu Stiborskému, vedoucímu Správy státních hmotných rezerv pro Moravskoslezský kraj, panu Rusňákovi, jednateli firmy Palírna KOVO.

Fotografie je možno shlédnout ZDE.

Mgr. Zdeněk Malčík,
koordinátor Dne Země

OHLASY

Dne 20. 4. jsme se zúčastnily exkurze palírny KOVO s panem učitelem Nohlem.Majitel palírny nás provedl budovou a řekl nám pár zajímavých informací, například o její historii. Také jsme zde viděli obrovské pětitunové stroje, frézky, vrtačky atd.
Marie Havlásková, Natálie Langrová

Každý žák si vybral aktivitu a my jsme si vybrali Život v půdě s paní učitelkou Janou Jozkovou. V těchto hodinách jsme zjistili, jaké organismy žijí v půdě, jaká je kyselost a PH půdy. Naučili jsme se hodně věcí a těšíme se na příští rok.
Adéla Šírová, Nela Palupová

My jsme se účastnili přednášky o oxidu uhličitém a jeho přibýváním na planetě. Mnohé jsme si vysvětlili a pokusili se najít lepší alternativu, aby se mohl omezit jeho přísun do atmosféry. Také jsme si vyzkoušeli mnoho zajímavých pokusů. Například jsme si vyrobili z potravin, které běžně používáme doma, lávovou lampu či výrobu CO2 a jeho účinky. Mockrát děkujeme paní učitelce Dagmar Fišerové za dvě naučné hodiny.
Aneta Gavroňová a Denisa Jedličková

Den Země s DDM

20.4. proběhla na naší škole projektový den ke Dni Země. Každý ročník měl svou aktivitu zaměřenou na poznávání a ochranu přírody. Třídy 1.A, 1.B a 3.A prožily tento den v prostorách DDM, kde pro ně žáci 6.A a 9.A připravili zajímavý program.
Poděkování patří: Filipovi, Štěpánovi, Aničce, Natálce, Adélce P., Adélce B. Adélce M., Veronice, Kateřině z 6. třídy, Terezce a Vojtovi z 9. třídy a zaměstnancům DDM.

Den Země 4.A a 4.B

Na Den Země se vydaly obě čtvrté třídy na rozhlednu v Bílově. Pozorovali jsme přírodu, kvetoucí rostliny a zvířata. V rámci učiva vlastivědy jsme určovali světové strany a rozpoznávali vrcholy pohoří Beskyd.

Den Země u prvňáků a druháků

19.4. V rámci Dne Země navštívili žáci 1. a 2. tříd Záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti se podívaly ve venkovní expozici na živá zvířata, která již nelze vypustit do volné přírody, seznámily se s místní florou a faunou v Domě přírody.

Medvědí bouda

V rámci Dne Země třída 5.B uskutečnila vycházku do přírody k "Medvědí boudě". Cestou žáci poznávali stromy, keře a květiny. Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité chránit životní prostředí a pobyt v přírodě se nám moc líbil.

Mgr. Rubačová Dagmar
18.04. 2018 | Návštěva 5. třídy

Ve středu 18. dubna jsme přijali pozvání na ZŠ Komenského, kde již v září tohoto roku budou chodit čtvrťáci ze Staré Vsi. Doprovázeli nás žáci 5. ročníku pod vedením paní učitelky Dagmar Rubačové. V krátké prezentaci nám páťáci představili svoji školu. Ve druhé vyučovací hodině měli pro čtvrťáky nachystány zábavné vědomostní úkoly. Děti plnily úkoly s nadšením a do nové školy se těší.

Martina Krejčí, tř. učitelka
18.04. 2018 | Týden otevřených dveří

18.4. V rámci Týdne otevřených dveří se do naší školy přišli podívat předškoláci se svými rodiči. ...čtěte více

Měli možnost se podívat na ukázkovou hodinu čtení, procvičit svoje smysly při smyslových hrách, vytvořit si kytičku pro maminku, ale i zasportovat.
18.04. 2018 | OK ve volejbale

SPORT Ve středu 18.4. se naše děvčata zúčastnila okresního finále ve volejbale v Novém Jičíně. ...čtěte více

Po výhrách nad dívkami z Kopřivnice a Oder se o vítězi a postupujícím rozhodovalo v posledním utkání s Novým Jičínem. V dramatické koncovce třetího setu děvčata podlehla nejtěsnějším možným rozdílem 15:13 a domů si tak odvážíme druhé místo. Děkujeme za reprezentaci školy a hezký kolektivní výkon v posledním utkání.

Mgr. Kristýna Fusiková


17.04. 2018 | Okresní kolo Matematické olympiády

MATEMATIKA
V úterý 17. 4. 2018 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky šestých, sedmých a osmých ročníků. Podmínky školního kola a postup do okresního kola splnili tito žáci: Kateřina Kupská a Anna Seligová ze třídy 6. A, Aneta Kubíčková a Tereza Janásková ze třídy 7. C, Marie Anna Ševečková ze třídy 7. A a František Krejčí ze třídy 8. C. Žáci si ve velké konkurenci změřili své znalosti a schopnosti při řešení zadaných úloh. Matematická olympiáda totiž patří k nejtěžším matematickým soutěžím MŠMT. Nejlépe z našich žáků si vedla Kateřina Kupská, které chyběl jeden bod k úspěšnému řešiteli.

Přesto si všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Iveta Hubená, kabinet matematiky
17.04. 2018 | Návštěva z MŠ

Přišli nás navštívit budoucí prvňáci z mateřských škol.
10.04. 2018 | Medvědí stezka – Bílovec 2018

Pozvánka pro rodiče s dětmi – z Bílovce i okolí, na už tradiční sportovní odpoledne v přírodě. ...čtěte více

V sobotu 21.4.2018, sraz účastníků ve 14.30 hod. u Medvědí boudy – u Bílovecké přehrady.
Soutěží dvojice děti v doprovodu rodiče – běh v terénu s překonáváním překážek a plněním úkolů na stanovištích.
Čas ani body se nepočítají, cílem je pohyb pro radost a na zdravém vzduchu.
Taky to může být příprava na budoucí náročnější závody větších dětí.
Po ukončení je možnost táboráku s opékáním špekáčků.

Vybavení s sebou:
Oblečení do terénu, dlouhé kalhoty, pevnou obuv a dostatek optimismu!
Rodiče a příznivce, kteří se budou moci uvolnit, prosíme, aby pomohli jako pořadatelé na stanovištích.

Srdečně zvou pořadatelé,
rodiče a děti + žactvo, ASPV a Rekreační sporty TJ Spartak Bílovec
09.04. 2018 | JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

V pondělí 9. 4. 2018 jsme se vydali na každoroční filmový festival dokumentárních filmů „Jeden svět na školách“ do Ostravy. ...čtěte více

Zhlédli jsme tři dokumenty na téma „Aktualizace systému“. První film „Poslouchám“ pojednával o tématu linky bezpečí v Holandsku a problémech dětí, které se operátorce svěřovaly. Druhý snímek „Rodinné řeznictví“ přibližuje život třináctiletého chlapce z vesnice. Má rád přírodu, zvířata a svého dědečka, který si přeje, aby pokračoval v rodinné tradici. Práce v řeznictví chlapce baví, ale zároveň miluje zvířata a nelíbí se mu porážky zvířat. Bude chlapec pokračovat v rodinné tradici? Poslední dokument s názvem „Poklad“ znázorňoval smíření se se smrtí starého muže a jeho přání být pohřben v borovém háji, který sám vysadil a celoživotně opečovával.

Po zhlédnutí dokumentů následovala zasvěcená diskuse žáků s organizátory festivalu. Festival nás donutil zamyslet se nad problémy dnešního světa z různých úhlů pohledu.

Ve zbývajícím čase jsme navštívili nejvyšší radniční věž v České republice na Nové radnici. Z výšky 73 metrů se nám naskytl krásný výhled na zelenou Ostravu. Průvodkyně nám zasvěceně povyprávěla o historii a zajímavostech města. Celý den byl moc fajn, festival i exkurzi jsme si moc užili.

Stránky projektu Jeden svět dětem .

Za žáky osmých ročníků
Sára Krchňáková a Marie Pospíšilová (8.C)
09.04. 2018 | Plavání

Žáci 1. tříd mají za sebou první lekci plavání.
05.04. 2018 | PYTHAGORIÁDA 2018

MATEMATIKA Jednou z posledních matematických soutěží tohoto školního roku byla ve čtvrtek 5. dubna Pythagoriáda. Ve školním kole se utkali zájemci z řad našich žáků v kategoriích od čtvrté po osmou třídu. Hlavu s logickými úlohami si lámalo celkem 64 dětí.

Z jednotlivých kategorií jsme pak do okresního kola přihlásili nejúspěšnější řešitele:
4.+5. tř.: Ondřej Jankovič, Lukáš Bravanský, Monika Dobešová, Ema Růčková
6. tř.: Lukáš Čavera, Ondřej Thiel, Adéla Prdová
7. tř.: Aneta Kubíčková, Vojtěch Šmiřák, Marie Anna Ševečková
8. tř.: František Krejčí, Sára Krchňáková, Jakub Fabík

Okresní kolo se bude konat v Novém Jičíně. Kategorie 6. a 7. tříd si zasoutěží v pondělí 28. 5. a 5. a 8. třída pak v úterý 29. 5. Všem soutěžícím školního kola děkujeme za jejich účast a soutěživého ducha. Těm postupujícím budeme určitě moc držet pěsti!

Za kabinet matematiky M. Horvátová
04.04. 2018 | Prvňáci v knihovně

Děti se na první setkání v knihovně těšily. Pan knihovník jim přečetl pohádku od Zuzany Pospíšilové a společně si povídali o správném chování v knihovně a ke knížkám. Děti prožily pěknou hodinu a již se těší na další setkání.

učitelky 1. tříd
28.03. 2018 | Beseda v knihovně se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou

Ve středu 28. 3. jsme se se třídou zúčastnili workshopu Walkerova dílna tvůrčího psaní v knihovně v Bílovci. Tam jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být spisovatelem. ...čtěte více

Pan Walker nám rozdal pracovní listy a my jsme museli pohotově sepsat krátký příběh na dané téma. Psali jsme například popis prostředí, psaní příběhu pomocí jednoslabičných slov a další úkoly. Pan Walker byl milý a zábavný a všem se beseda líbila.


Vendula Ziajová 8.C

Ve středu 28. 3. jsme navštívili knihovnu, kde pro nás byl připraven workshop s panem Jiřím Walkerem Procházkou, který je spisovatel sci-fi a fantasy knih. Učil nás jak popisovat prostředí, zvuky a jiné jevy v knize. Bylo to velmi kreativní a zábavné. Mnozí si z workshopu odnesli spoustu nových poznatků a zkušeností a také nás kladně naladil na naši literární tvorbu. Moc jsme si to užili a velmi rádi přijdeme znovu.

Ukázky z tvorby:

Pohádka- Myslivec šel ráno se svým psem Brokem na pravidelnou obchůzku kolem lesa. Kontroloval, jestli zvířátka nejsou nemocná a jestli vichřice nepolámala stromy. V tom začal pes Brok hlasitě štěkat a rozběhl se hluboko do jarního rozkvetlého lesa….

Detektivka – Procházel jsem večerním městem, na které klesla mlha a u cesty blikala lampa. Zpočátku to probíhalo jako úplně běžná večerní obchůzka. Když se už blížil zpátky na stanici, tak z blízkého opuštěného domu se ozval hlasitý výstřel, který se posléze asi ještě dvakrát zopakoval. Nevěděl jsem co dělat…

Jednoslabičný příběh - Byl muž, měl fous, ten mu rost. Tak ten muž vzal nůž a střih ho. V tom ten fous mu drak vzal a on se teď slyš křik. Drak se chyt na fous a ten mu v rtech byl a muž mu řek, tak se dus…

Petr Šimpach 8.C

Ve středu 28. 3. jsme navštívili dílnu tvůrčího psaní pana Procházky. Bavili jsme se o knižních žánrech a zkoušeli jsme si napsat úvod do prostředí různých žánrů. Dále jsme se pokoušeli napsat příběh pouze jednoslabičnými slovy. Tato beseda se nám moc líbila a těšíme se na další podobné akce.

Ukázky z tvorby:

Sci–fi - Po týdnu cestování vesmírem jsme konečně dorazili k planetě, která je natolik podobná Zemi, aby na ní mohl být život. Přistáli jsme a zkontrolovali dýchatelnost atmosféry. Atmosféra nebyla dýchatelná. Oblékli jsme si skafandry a šli jsme ven. Byla zima. Skla skafandru se nám mlžila s každým výdechem. Šli jsme dál. Po chvíli se pod námi podlomila země a něco velkého se vynořilo. Přes zamlžená skla jsme skoro nic neviděli. Pokusili jsme se to zabít, ale nic nefungovalo. Zabilo to více než polovinu posádky…

Tomáš Gilg 8.C

Ve středu dne 28.3 byla naše třída 8. C v knihovně na besedě - Walkerova dílna tvůrčího psaní. Celou besedou nás provázel pan Jiří Walker Procházka, který nás naučil jak správně popsat místo děje, jak napsat příběh s jednoslabičnými slovy, apod. Ke konci workshopu jsme dostali pracovní listy, na kterých jsme měli zadání, jaký příběh máme napsat. Nepsali jsme celé příběhy, ale jen úryvky. Moc se mi to líbilo, protože si každý ze třídy mohl psát podle sebe.

Ukázky z tvorby:

DETEKTIVKA: V noci z neděle na pondělí utekl z psychiatrického ústavu pacient. Já jsem tu noc nemohla spát. Přemýšlela jsem. Policie po něm pátrá, avšak on se schovává do kanálu. Potká se tam s nájemným vrahem. Kolem běhají krysy a teče voda. Venku fouká vítr a ozývá se meluzína. Blikají světla a já mám v posteli divný pocit. Pocit nejistoty a strachu…

Madziová Darina 8.C28.03. 2018 | Okrskové kolo soutěže Have Fun With English

Na ZŠ Butovická ve Studénce se 28. března konalo okrskové kolo soutěže dvojic v anglickém jazyce s názvem Have Fun With English. Naši školu reprezentovalo pět dvojic žáků od 5. do 9. ročníku a čtyři z nich byly velmi úspěšné.

V 1. kategorii - 5. roč. se na 3. místě umístili žáci 5.A: Mikuláš Krchňák a Tomáš Nikl.
Ve 2. kategorii - 6. - 7. roč. na 2. místě skončili žáci 7.A: Kryštof Jabůrek a Dalibor Kvita a 3. místo patří děvčatům ze 7.A: Kateřině Štenclové a Adéle Suchánkové.
Ve 3. kategorii - 8. -9. roč. získali 3. místo žáci 9.A: Karolína Vrbová a Tomáš Solanský.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za kabinet anglického jazyka Mgr. Radka Melecká
28.03. 2018 | Naše úspěchy v Bíloveckých záhadách 2018

ČTENÍ Slavnostní vyhodnocení již 7. ročníku této literární soutěže proběhlo 28. března v bílovecké knihovně za účasti pedagogů, rodičů, žáků zúčastněných škol i starosty města. Hosty byli tentokrát úžasní spisovatelé Klára Smolíková a Jiří W. Procházka.

Ocenění v kategorii 4. tříd získali Kateřina Dzianová (4.A) a Josef Pensimus (4.B).
V kategorii 5. tříd byla oceněna práce Zuzany Žaloudkové (5.C), čestné uznání získal Radim Bzonek (5.B).
Ocenění v kategorii 6. tříd úspěšně vybojoval Štěpán Kouba z 6.C.

Srdečně blahopřejeme!

Mgr. Renata Mikolašová, zástupkyně ředitelky
28.03. 2018 | Vynálezce Alva

28.3. navštívili žáci třetích tříd Městskou knihovnu v Bílovci. V zábavném workshopu s vynálezcem Alvou si děti spolu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou vysvětlili, kdo je vynálezce, zda čte knihy a chodí do knihovny. Zjistili jaký je rozdíl mezi komiksem, knížkou a animovaným večerníčkem. Nakonec se pustili do vlastního vynalézání.

Mgr. Jana Ryšánková
27.03. 2018 | Izrael - země velikonočního příběhu

Žáci 5.B byli panem farářem Lumírem Tkáčem seznámeni s reáliemi velikonočního příběhu a naučili se v nich rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc. Beseda byla velmi zajímavá a děti mohly nahlédnout do historie slavení svátku Velikonoc.

Mgr. Rubačová Dagmar
27.03. 2018 | Rada rodičů popřála učitelům k jejich svátku

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,

rok se s rokem sešel a já k Vám, jako každý rok od mého zvolení do vedení RR, přicházím s přáním jménem rodičů.

K dnešnímu Dni učitelů Vám přeji ze srdce pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu doma i ve škole a neutuchající optimismus a pozitivní myšlení. Neodpustím si připomínku k tomu, co se stalo předevčírem při jednání Rady města.

Jak už všichni asi víte, byly obě ředitelky Radou města odvolány z funkce a na jejich posty bude vyhlášen konkurz. Ať už měla Rada města jakýkoliv důvod k tomuto kroku, myslím, že budu mluvit za většinu nás, rodičů, když řeknu, že s tímto krokem nesouhlasíme a nerozumíme tomu, proč k tomu vůbec došlo. Víme, že na to má Rada města po 6 letech působení ředitelek právo, ale také má právo konkurz nevyhlásit a ředitelky ponechat dál v jejich pozicích a nevytrhávat je od jejich rozdělané práce, pokud nijak nepochybily. A konečně nadělit jim toto překvapení rovnou ke Dni učitelů se fakt "povedlo".

Naší paní ředitelce přeji za rodiče pevné nervy, a pevně věřím, že tuto situaci s přehledem "ustojí" a bude na postu ředitelky ZŠ dál pokračovat. Neznám nikoho, kdo by škole obětoval tolik svého času a osobního volna, jako ona.

Děkujeme paní ředitelce a samozřejmě Vám všem kantorům za Vaši práci, za vše, co pro naše děti děláte a užijte si krásný, pokud možno klidný Den učitelů.

Zdraví Vás, Loskotová Martina
předsedkyně RR.
26.03. 2018 | HUDBA ŠKOLÁM

V pondělí 26. 3. 2018 se konal pro žáky v Domě kultury koncert v rámci vzdělávacího cyklu „Hudba školám“. Hudební skupina z Olomouce nám zazpívala populární i méně známé písně jako příklad různých hudebních žánrů, kterými nás svým koncertem provedla. Všem se hudební projekt moc líbil a doufáme, že se bude opakovat.

Žáci II. stupně
26.03. 2018 | Okresní kolo recitační soutěže

Dne 26. 3. 2018 se konalo okresní kolo recitační soutěže v Novém Jičíně. Naši školu v této soutěži reprezentovali: Petr Šimpach, Karolína Ctibůrková, Marie Havlásková a Anna Šrubařová. Velkého úspěchu dosáhl Petr Šimpach ze třídy 8. C, který svým výkonem porotu velmi zaujal a postoupil do krajského kola, které se uskuteční 13. 4. v Ostravě. Petrovi velmi blahopřejeme k vynikajícímu výkonu a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Kabinet českého jazyka
26.03. 2018 | Hudba školám

V pondělí 26.3. do Bílovce přijeli hudebníci z Olomoucka, kteří vystupují pod názvem „Hudba školám“.

Zahráli a zazpívali nám písničky z pohádek a filmů, písně známých zahraničních interpretů i lidovky. Děti, které se nestyděly, se s chutí zapojily do společného zpívání na mikrofony přímo na pódiu. Děkujeme a těšíme se na další takové pěkné vystoupení.

Mgr. K. Vrobelová
23.03. 2018 | Velikonoční příběh a jeho poselství

V pátek 23. 3. navštívili žáci 3.A a 3.B Muzeum v Bílovci. Děti se metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámily s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Žáci na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce uslyšely o křesťanském poselství Velikonoc. Dětem poutavě vyprávěla a muzeem je provedla paní Monika Hořínková.

Děkují žáci třetích tříd
22.03. 2018 | Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

CHEMIE Dne 22.3. 2018 se konalo ve Světě techniky v Ostravě vyhlášení výsledků krajského kola této soutěže, kde si naše Markéta Mertová nejen přebrala krásné ceny ,ale i zhlédla Divadlo vědy a navštívila expozice Světa techniky. Markétě gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

za kabinet chemie Mgr. Dagmar Fišerová
20.03. 2018 | Čtení trochu jinak v 2. třídách

ČTENÍ Klasickou hodinu čtení jsme vyměnili za aktivní, společnou práci ve skupinách. Děti měly za úkol pomocí čtení s porozuměním poznat, roztřídit různé pohádky našich českých autorů. Ve třídě vládla příjemná atmosféra, všechny děti měly prostor se realizovat, učily se naslouchat, pomáhat a být tolerantní jeden k druhému. K této metodě práce se brzy zase vrátíme. ...čtěte více

tř. učitelky 2. tříd
19.03. 2018 | HAVE FUN WITH ENGLISH – DOPOLEDNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU

V pondělí 19. 3. 2018 se v jazykových učebnách na druhém stupni již tradičně konalo školní kolo soutěže dvojic v anglickém jazyce HAVE FUN WITH ENGLISH. Této celodopolední akce se zúčastnilo celkem 29 soutěžních dvojic žáků 5. – 9. ročníků. Jednotlivé dvojice postupně plnily připravené úkoly na 10 stanovištích. Porota, kterou tvořili žáci třídy 9. A, hodnotila vypracované úkoly soutěžících a přidělovala jim zasloužené body. ...čtěte více

Umístění jednotlivých soutěžních dvojic

KATEGORIE 5. ROČNÍKŮ
1. Mikuláš Krchňák, Tomáš Nikl ( 5. A)
2. Marvin Renk, Petra Bzonková (5. B)
3. Pavlína Martinásková, Nela Gavlasová (5. A)

KATEGORIE 6. – 7. ROČNÍKŮ
1. Kateřina Štenclová, Adéla Suchánková (7. A)
2. Anna Marie Ševečková, Kryštof Jabůrek (7. A)
3. Marie Havlásková, Markéta Konvalinková (7. C)

KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍKŮ
1. Sára Krchňáková, Marie Pospíšilová (8. C)
2. Tomáš Solanský, Karolína Vrbová (9. A)
3. Václav Rusek, Václav Malovec ( 8. B)

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup k dané soutěži. Zároveň velký dík patří žákům třídy 9. A a vyučujícím anglického jazyka za přípravu a organizaci této celodopolední akce. Do okrskového kola, které se bude konat 27. 3. 2018 ve Studénce, ZŠ Butovická, postupuje první dvojice z kategorie 5. ročníků a z dalších dvou kategorií první dvě nejúspěšnější soutěžní dvojice.

Všem účastníkům okrskového kola budeme příští týden držet palce!

Mgr. Alena Salvová, Mgr. Radka Melecká, Mgr. Lucie Fischerová
19.03. 2018 | Čtyřlístek zasahuje

DIVADLO 19.3. zhlédli žáci třetích tříd divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě.Čtyřlístek se představil těm nejmenším divákům a těm starším připomenul, že je stále zelený.

3.A,3.B
16.03. 2018 | Matematický klokan

MATEMATIKA
V pátek proběhla ve škole mezinárodní soutěž Matematický klokan, která vznikla v Austrálii a postupně se rozšířila i do Evropy. V tento den soutěžilo přes 6 milionů dětí z více než 60 zemí v šesti věkových kategoriích. ...čtěte více

Zadání soutěžních úloh se správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku, který lze nalézt na webových stránkách www.matematickyklokan.net.

Kategorie Cvrček (2. - 3. ročník)
Celkový počet řešitelů – 50 žáků.
1. místo Anna Šrubařová 3.A
2. místo Nela Valášková 3.A
3. místo Zuzana Pavelková 2.A

Kategorie Klokánek (4. - 5. ročník)
Celkový počet řešitelů – 80 žáků.
1. místo Kateřina Dzianová 4.A
2. místo Filip Kupský 5.A
3. místo Mikuláš Krchňák 5.A

Kategorie Benjamín (6. - 7. ročník)
Celkový počet řešitelů – 21 žáků.
1. místo Anna Seligová 6.A
2. místo Dalibor Kvita 7.A
3. místo Tereza Janásková 7.C

Kategorie Kadet ( 8. – 9. ročník)
Celkový počet řešitelů – 15 žáků.
1. místo Markéta Mertová 9.A
2. místo Veronika Dobešová 9.A
3. místo František Krejčí 8.C

Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Stude je doba řešení 75 minut. Ing. Jana Jozková, Mgr. Jana Ryšánková
13.03. 2018 | Vybíjená podruhé!

SPORT
Ani dívky u nás ve sportu nezůstávají pozadu, a tak jsme týden po vybíjené chlapců soutěžili ve vybíjené dívek. Naše družstvo skončilo na krásném druhém místě, hned za dívkami ze ZŠ Sjednocení ve Studénce. Na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Komenského ve Fulneku. Děkujeme za příjemnou atmosféru a dívkám za reprezentaci školy.

Mgr. Kristýna Fusiková
10.03. 2018 | Zlatá vařečka

Pátek 10. 3. probíhal ve 4. A ve znamení Zlaté vařečky. Již v úterý se děti rozdělily do skupin a vybraly si recepty na přípravu pomazánek a salátů. ...čtěte více

Ve čtvrtek ráno jsme šli nakupovat do Hrušky. Každá skupina dostala částku podle počtu dětí a musela dokoupit suroviny, které chyběly.

Všechno začalo v pátek první hodinu – krájení, šlehání, ochucování, strouhání , mazání, servírování ….to vše se odehrálo ve školní kuchyňce. Pak už jen zasednout ke stolu a naplnit hladová bříška. Víte, jak chutná, když si něco uvaříte poprvé sami?

Jenže ….Po dobrém jídle se muselo i uklidit a někteří se s mytím nádobí setkali úplně poprvé (doma je myčka). I to děti zvládly a věříme, že u mnohých doma, byla o víkendu výborná svačinka, a jestli ne….Vaše děti už ji umí.

Martina Kubinová a Irena Hudcová
07.03. 2018 | ZKOUŠKY NANEČISTO

Ve středu 7. 3. 2018 proběhly na naší škole zkoušky nanečisto, neboť přijímací zkoušky už jsou za dveřmi, konají se 12. a 16. dubna 2018. Žáci si vyzkoušeli obdobné testy ve zkouškovém limitu, ověřili si své vědomosti, a tak i předpokládaný výsledek zkoušky načisto.

Kabinet českého jazyka a kabinet matematiky
06.03. 2018 | Postoupili jsme do dalšího kola, tříkrát hurááá!

SPORT
V úterý 6.3. jsme v konkurenci škol z Bravantic a Fulneku vybojovali výborné první místo v prvním kole vybíjené chlapců pátých ročníků a postupujeme tak do krajského finále! Děkujeme za skvělou atmosféru a za týden se těšíme na první kolo ve vybíjené dívek.

Ing. Petr Gelnar a Mgr. Kristýna Fusiková
02.03. 2018 | Projekt EDISON - ANGLICKÝ TÝDEN

EDISON V týdnu od 26. února do 2. března 2018 jsme se již popáté zapojili do projektu mezinárodní organizace AIESEC. Přivítali jsme v naší škole zahraniční hosty z Brazílie, Číny, Kyrgyzstánu a Ukrajiny. ...čtěte více

První čtyři dny představovaly stážistky prostřednictvím vlastních prezentací své domovské země. Žáci prvního i druhého stupně tak měli možnost seznámit se s odlišnými kulturami, historií, přírodou exotických krajin, tradicemi, zvyky a způsoby života lidí ve vzdálených končinách světa. Zároveň si průběžně doplňovali své dosavadní vědomosti získané v různých vzdělávacích oblastech.

V pátek dopoledne se již tradičně konala akce s názvem GLOBAL VILLAGE , na kterou se všichni moc těšili. Žáci přicházeli se svými vyučujícími podle připraveného rozvrhu a loučili se se svými novými kamarády. Tuto celotýdenní hodnotnou akci budou všem připomínat společné fotografie, podpisy, slova napsaná na památku a nově vytvořené počítačové kontakty.

V průběhu celého týdne měli žáci možnost komunikovat se zahraničními studentkami nejen v anglickém jazyce, ale zaposlouchali se i do ruštiny, porovnali slovní zásobu českého a ukrajinského jazyka a zkusili si vyslovit a napsat několik slov v čínštině.

Děkujeme všem vyučujícím a vedení školy za vstřícnost a spolupráci během celého týdne. Současně velký dík patří vybraným žákům třídy 9. A, kteří aktivně pomáhali s každodenní organizací celé akce.

Našim stážistkám děkujeme za rozšíření našich dosavadních znalostí, přejeme jim mnoho dalších zajímavých zážitků a zejména bezpečný návrat domů.

Mgr. Alena Salvová, Mgr. Radka Melecká, Mgr. Lucie Fischerová
02.03. 2018 | Ledové ostří – pokračujeme v tradici

Dne 2.3. šla třída 4.A na bruslení do Bílovce na tenisové kurty. Bylo to tam strašně super?. Bruslili jsem a dostali teplý čaj a paní učitelky byly hodné. Prostě boží den. Radím Vám, zajděte si tam. Nikola Czespivová, 4.A ...čtěte více

Dnes jsme šli bruslit na tenisové kurty. Padali jsme a měli jsme moc dobrý čaj. Sráželi jsme se na bruslích, já jsem spadl asi stokrát a moc jsem si to užil. Bylo to super. Dominik Kremzer, 4,B

Klouzání po ledě bylo super. I když jsem neměla brusle, tak mě to bavilo. Proto je den 2. 3. 2018 ten nejlepší a chci, aby se zopakoval. Eliška Lebedová, 4.B

Dne 2. března šly třídy 4.A a 4.B na tenisové kurty bruslit. Po dobu dvou hodin jsme počítali pády. Všechny děti si to moc užily a děkujme paní učitelkám za naplánování tak úžasného dne. Vanda Slezáčková, 4.A
28.02. 2018 | Recitační soutěž na I. stupni

Dne 28.2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže na 1. stupni. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích s těmito výsledky: ...čtěte více

1. kategorie (2.-3. ročník)
1. Anna Šrubařová 3. A
2. Aneta Jarošová 3. B
3. Barbora Macháčková 2.B

2. kategorie (4.-5. ročník)
1. Ema Růčková 5.B
2. Eliška Jermářová 4. A
3. Antonín Krejčí 4. A

Mgr. Jana Ryšánková
27.02. 2018 | Nabídka rybářského kroužku

INFO
Kluci a holky, čtěte nabídku rybářského kroužku!.
20.02. 2018 | Hrátky na sněhu

Žáci naší 8.A se pořádně vyřádili na sněhu....
15.02. 2018 | Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhlo na Fokusu v Novém Jičíně okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.Naši školu reprezentovala v silné konkurenci 24 žáků dvě děvčata - Kateřina Štenclová ze 7. A a Tereza Kicová z 9. A. Katka ve své kategorii 6. -7. ročníků obsadila krásné 4. místo. Gratulujeme!

Za kabinet AJ Mgr. Radka Melecká
15.02. 2018 | Lyžařský kurz

Posíláme pozdravy z druhého lyžařského kurzu. Příroda na nás nezanevřela a nadělila nám dostatek sněhu. Pilně lyžujeme a užíváme si zimních radovánek. Tak se na nás podívejte, jak je u nás na Radhošti krásně!


Lyžníci z Komenského
15.02. 2018 | Projekt EDISON

EDISON
V týdnu od 26. 2. do 2.3. 2018 bude na naší škole probíhat projekt EDISON, během kterého navštíví v hodinách AJ žáky prvního i druhého stupně stážistky ze 4 zemí (Ukrajina, Brazílie, Čína, Kyrgyzstán). Bližší informace jsou k dispozici u Mgr. Aleny Salvové.
14.02. 2018 | PANGEA 2018

MATEMATIKA
Pokud uděláte mezi lidmi anketu a budete se ptát, co oni a matematika, budete z odpovědí zřejmě zklamaní. Matematika byla a je pro spoustu lidí takové školní strašidlo. To ale neplatí v naší škole. Mezi žáky 4. až 9. ročníku můžete potkat 144 dětí, kterým nedělá problém změřit své matematické dovednosti s dalšími z celé republiky.

...čtěte více

Ve středu 14. 2. 2018 se usadili v odborných učebnách a 45 minut řešili 15 úloh. K jejich zpracování potřebovali jen tužku, kousek papíru, hlavu ochotnou přemýšlet a taky kapku štěstí. Ti nejlepší postoupí do republikového kola a v květnu si pojedou zasoutěžit do Prahy. Držíme jim pěsti a stejně jako oni netrpělivě vyhlížíme výsledky školního kola. Budou přibližně koncem března. Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit, protože jsou momentálně nemocní nebo na lyžařském výcviku, připravíme náhradní termín v pondělí 26. 2. 2018.

Mgr. Monika Horvátová
12.02. 2018 | Živé olympijské kruhy

OH
Žáci ZŠ na ulici Komenského fandí našim olympionikům v Pchjongčchangu!
09.02. 2018 | „Škola základ života“

Je název třetí části projektu probíhajícího pod hlavičkou Global schools. Zaměřili jsme se v něm na děti, které nežijí v rodinách. ...čtěte více

Ve středu 7. 2. 2018 proběhla pro žáky osmých ročníků beseda se zástupci sdružení pěstounů Polárka. Žáci se dozvěděli, že hlavním posláním organizace je doprovázet náhradní rodiče na cestě pěstounstvím a podporovat pěstouny v tom, aby své poslání zvládali co nejlépe. Ujasnili jsme si rozdíl mezi adopcí, dočasnou pěstounskou péči a pěstounskou péči. Beseda byla pro žáky velmi zajímavá, protože částečně probíhala interaktivně.

V pátek 9. 2. 2018 nás navštívili zástupci organizace MOST Pro Tibet zabývající se podporou vzdělanosti a zlepšováním životních podmínek nejen tibetských dětí. Žáci druhého stupně byli podle věku rozděleni do různých skupin a absolvovali odlišné workshopy. Dokument „Útěk přes Himaláje“ zachycoval nelehkou cestu šesti tibetských dětí za vzděláním do Indie, „Poselství Tibetu“ bylo o zachování tibetské kultury a projekce filmu Good bye Tibet byla pro nejstarší žáky. Projektový den byl plný emocí a všichni jsme si uvědomovali, jaké máme štěstí, že žijeme v zemi, kde můžeme chodit do školy, učit se ve vlastním jazyce.

Myšlenka pomoci dětem v Tibetu nás velice oslovila, proto uspořádáme na jaře akci „Běh pro Tibet“ a vybranou částkou podpoříme tibetský klášter, kde se vzdělávají děti, které musely utéct od své rodiny a ze své země.

Galerie 1

Galerie 2

Mgr. Dagmar Šírová
08.02. 2018 | Biologická olympiáda

BIOLOGIE
Ve čtvrtek 8. února proběhlo školní kolo biologické olympiády, které se letos zúčastnilo 26 žáků ze šestého až devátého ročníku. Téma letošního ročníku byl Pohyb v přírodě.

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali tito žáci:

Kategorie D (6-7. ročník)
1. Markéta Konvalinková / 7. C
2. Jiří Richter / 7. A
3. Tereza Burčková / 7. C

Kategorie C (8-9. ročník)
1. Roman Selig / 9. A
2. Petr Šimpach / 8. C
3. Tomáš Gilg / 8. C

08.02. 2018 | Recitační soutěž na II. stupni

Školní kolo recitační soutěže se konalo ve čtvrtek 8. 2. 2018 za účasti 26 recitátorů, a to ve dvou kategoriích. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 19 žáků s tímto výsledkem: ...čtěte více

1. místo: Karolína Ctibůrková ze 7. B
2. místo: Anna Stojkovová ze 6. B
3. místo: Marie Havlásková ze 7. C

V kategorii žáků 8. a 9. tříd soutěžilo 7 žáků s tímto výsledkem:
1. místo: Petr Šimpach z 8.C
2. místo: Tereza Kicová z 9. A
3. místo: František Krejčí z 8. C

V letošním ročníku Cenu diváka získala Anna Stojkovová ze 6. B a František Krejčí z 8.C. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím do okrskového kola přejeme hodně štěstí a držíme jim palce.

Kabinet českého jazyka
06.02. 2018 | Ovoce, zelenina a mléko do škol

NEJEN OVOCE MY DOBŘE ZNÁME, ZDRAVÍ DO ŠKOL DODÁVÁME…

Společnost Ovocentrum od září dodává školám vedle ovoce a zeleniny také mléko a mléčné výrobky. V tomto školním roce vozí zdravé svačinky i pro naše žáky 1.stupně. Děti 1. a 2. tříd přijel navštívit kamarád Citronek. Společně se bavili o ovoci, zelenině, vitamínech a zdravé výživě.

tř. učitelky
05.02. 2018 | NOVÁ VERZE PŘIHLÁŠKY NA SŠ

INFO
Žádáme rodiče žáků 5. a 9. tříd, aby věnovali zvýšenou pozornost stránkám Výchovného poradce (záložka Poradenství), kde byly aktualizovány formuláře přihlášek ke studiu na střední škole.
01.02. 2018 | Turnaj ve vybíjené

SPORT
Ve čtvrtek 1.2. jsme prověřili žáky našich 5. ročníků v turnaji ve vybíjené. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií a to na dívčí a chlapeckou. Obě kategorie shodně vyhráli žáci 5. B, a proto se i stali celkovými vítězi a získali tak pohár ředitelky školy. Na druhém místě se umístilo družstvo 5. A a na krásném třetím místě třída 5.C. Děkujeme třídám za týmové výkony a fair play hru.

Ing. Petr Gelnar a Mgr. Kristýna Fusiková
30.01. 2018 | Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 30. ledna 2018 proběhlo v jazykové učebně školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Této akce se zúčastnilo celkem 17 žáků 7. – 9. ročníků. ...čtěte více

Umístění soutěžících v kategorii 6. – 7. tříd
1. Kateřina Štenclová ( 7. A )
2. Martin Černín ( 7. B )
3. Karolína Ctibůrková ( 7. B )

Umístění soutěžících v kategorii 8. - 9. tříd
1. Sára Krchňáková ( 8. C )
2. Tereza Kicová ( 9. A )
3. Nela Hochmanová ( 9. A )

Vítězům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup k soutěži a 15. února budeme držet palce Katce Štenclové a Sáře Krchňákové , které postupují do okresního kola v Novém Jičíně.

Zároveň děkujeme vyučujícím anglického jazyka – p. uč. Radce Melecké, Aleně Salvové a Lucii Fischerové za přípravu celé akce.

Mgr. Alena Salvová. Mgr. Radka Melecká, Mgr. Lucie Fischerová
BÍLOVECKÉ ZÁHADY25.01. 2018 | Okresní kolo Matematické olympiády

MATEMATIKA Ve středu 24. 1. 2018 se v Novém Jičíně konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky pátých a devátých ročníků. Do okresního kola mohli z každé kategorie postoupit pouze tři žáci. Za pátý ročník to byly tyto žákyně: Kateřina Jozková a Laura Šindlerová ze třídy 5. A a Ema Růčková ze třídy 5. B. Skvělého výsledku dosáhla Ema Růčková, která skončila na vynikajícím pátém místě v silné konkurenci 41 soutěžících žáků. Z devátých ročníků se do okresního kola probojovali tito žáci: Veronika Dobešová a Markéta Mertová ze třídy 9. A a Patrick Alexander Bűchi ze třídy 9. B. Žáci si ve velké konkurenci změřili své znalosti, důvtip a schopnosti při řešení zadaných úloh. I když tentokrát nezískali potřebný počet bodů pro úspěšného řešitele, určitě si odnesli cenné zkušenosti a nové zážitky. Nejlépe si z deváťáků vedla Markéta Mertová, které chyběl jeden bod k úspěšnému řešiteli a mohla by tak postoupit do krajského kola, které je organizováno pouze pro úspěšné řešitele této kategorie.

Všichni soutěžící si zcela určitě zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Iveta Hubená, kabinet matematiky
17.01. 2018 | 5. ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

5. zasedání ŠP se bude konat ve středu 7. února 2018 (v učebně AULA v 11. 30 hod.)
Účast jednoho zvoleného člena za třídu je NUTNÁ!!!
Hostem 5. zasedání bude paní školnice Jarka Švecová

Sběr víček proběhne v úterý 6. února 2018
16.01. 2018 | Náš lyžák na Pustevnách je super!
14.01. 2018 | Vítejme v osmičkovém roce!

Kdy jindy povzbudit žáky k zájmu o historii než na začátku období, v němž si budeme připomínat tolik kulatých výročí. Skvělým partnerem pro výuku mohou v tuto chvíli být i prarodiče našich žáků, jako tomu bylo v případě třídy 5.B. Svůj pomyslný výlet uskutečnil poutavým výkladem a ukázkovou prezentací na 2. světovou válku pan Eduard Bajer. Jelikož historie je jeho velkým koníčkem, předal dětem mezi kterými je i jeho vnučka Ema, mnoho zajímavých informací a příběhů z tohoto historického období. V závěru ochotně a rád odpovídal na zajímavé a zvídavé otázky dětí. ...čtěte více

Příště bychom využili spolupráci s Klubem seniorů, kteří nám mohou předat své zážitky a vzpomínky na naše město v minulém století.

HISTORIE

Mgr. Rubačová Dagmar
11.01. 2018 | Vzdělávací program Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky a Landek

Ve čtvrtek 11. ledna se žáci devátého a osmého ročníku zúčastnili vzdělávacího programu Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Podívaná plná poutavých fotografií, názorných animací, pestrých videí, přehledných map a didaktických nákresů obohacená osobním příběhem, pocity a poznáním českého cestovatele Adama Lelka se uskutečnila v kině Vesmír v Ostravě. ...čtěte více

Další zastávkou byly dvě expozice v Landek Parku. V expozici báňského záchranářství se žáci seznámili s vývojem dýchací techniky pro báňské záchranáře, s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí. V expozici s fáráním do dolu si žáci uvědomili fyzickou náročnost práce horníků, viděli ukázku ručního, pluhového a kombajnového porubu.

Ing. Jana Jozková, Mgr. Dagmar Fišerová
10.01. 2018 | Expedice Modrá planeta

Program s tímto názvem proběhl na naší škole dne 10. ledna pro žáky třetích ročníků. Děti společně prozkoumávaly, jak to s vodou, s touto životadárnou tekutinou, vlastně je. Podívaly se na to, jak je voda stará a kde všude se na planetě nachází. Společně se vydaly na expedici napříč kontinenty a pověděly si něco o problémech, které souvisejí s nedostatkem vody na Zemi. Získaly nové informace o koloběhu vody v přírodě, spotřebě vody, o různých druzích vod.

3.A, 3.B
04.01. 2018 | Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání

INFO
Žádáme rodiče žáků 5. a 9. tříd, aby věnovali zvýšenou pozornost stránkám Výchovného poradce (záložka Poradenství), kde byly aktualizovány základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018.
01.01. 2018 | Hledáme nejúspěšnějšího mladého chemika ČR

CHEMIE I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže „Hledáme nejúspěšnějšího mladého chemika ČR“ . Ve školním kole zvítězili – Markéta Mertová, Tereza Kicová a Roman Selig. Tito žáci reprezentovali naši školu v oblastním kole na Střední průmyslové škole v Ostravě, kde se mezi 185 soutěžícími umístili na velmi krásných místech. Markéta Mertová se probojovala mezi 30 nejlepších a postupuje do krajského kola.

Všem žákům gratulujeme, Markétě přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Mgr. Dagmar Fišerová, kabinet chemie
20.12. 2017 | Hand made Odry

V rámci volby povolání se 20. 12. dívky 9. tříd zúčastnily akce Hand made Odry, přehlídky jednotlivých oborů, které nabízí žákům SŠ v Odrách. Ve vánočně laděné prezentaci jsme zhlédli vhodné sváteční účesy, volbu šatů a líčení i celkovou úpravu zevnějšku. Rovněž jsme se dozvěděli, jaké tradice a menu zvolit pro sváteční tabuli nebo jak by měl vypadat náš společenský oděv. Zajímavé byly i informace o náplni jiných oborů, např. automechaniků, masérů, apod. Tato akce sklidila ze strany diváků v sále velký potlesk a určitě přispěla k lepší orientaci v nabídce středních škol pro nás, žáky 9. ročníků.

třída 9.A, 9.B
19.12. 2017 | Vánoce ve městě

Dne 19. 12. navštívili žáci čtvrtých tříd Žerotínský zámek v Novém Jičíně, kde probíhal edukační program Vánoce ve městě. Děti měly možnost si nazdobit perníky, vyrobit betlém a namalovat keramickou baňku. ...čtěte více

Další částí návštěvy okresního města byla prohlídka výstavy informačního centra s názvem „Nech na hlavě“, kde se děti seznámily s technologií výroby klobouků a na závěr si udělaly kloboukovou módní přehlídku. Návštěva vánočního jarmarku na náměstí byla sladkým zakončením našeho výletu.

třída 4.A a 4.B
18.12. 2017 | Projekt "Spolupráce se seniory"

Poslední setkání žáků 5.B s Klubem seniorů v tomto kalendářním roce se uskutečnilo v pondělí 18. prosince ve společenské místnosti Městské knihovny Bílovec. Žáci si vyrobili společně s "babičkami z Klubu" vánoční ozdoby, zahráli si stolní hry a zazpívali nejznámější vánoční koledy. Celým setkáním se nesla příjemná atmosféra přicházejících Vánoc.

Mgr. Rubačová D.
17.12. 2017 | Vánoční koncert Rozmarýnky

Blíží se konec kalendářního roku a to je období Vánoc, na které se těší malí i velcí. I děti ze sboru se připravovaly na svá vystoupení. V letošním roce jsme si zazpívaly na vánočním koncertu Rozmarýnky – 17.12.2018. Kulišáci se proměnili v anděly a svými písněmi, koledami prozvonili sál kulturního domu. Pozvali si k tomu i své velké kamarády – zpěváky z Rozmarýnky – Davida, Báru a sólisty. Propojení všech bylo úžasné a určitě si to někdy zopakují.

Děkuji všem zpěvákům, andělům, flétnistce Aničce, malým sólistům a přeji krásné pohodové Vánoce!

Mgr. D. Baudyšová15.12. 2017 | Poděkování za vzájemnou spolupráci

Velmi děkujeme za spolupráci při organizaci naší Vánoční vernisáže – paní Zuzaně Horákové, Martině Hrabovské, Zuzce Pospíšilové, Janě Římanové, paní Langrové, Renátě Večeřové, paní Halině, panu Pavlu Jozkovi, Knihkupectví Mon Ami, obci Slatina, Pekařství Illík a městu Bílovec.

Vážíme si Vaší podpory a přejeme všem krásné Vánoce!
14.12. 2017 | Vánoční vernisáž

Ve čtvrtek 14.12. se na naší škole rozezněly vánoční písně a koledy a zahájily již tradiční Vánoční vernisáž. Všichni, kteří tento den navštívili naši školu, si užili atmosféru blížících se vánočních svátků v krásně vyzdobených třídách a chodbách 1. stupně, kreativních dílnách, při milém posezení u čaje a voňavého perníku nebo na Cestě tradicemi, kterou pro rodiče a děti nachystali žáci 2. stupně.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě Vánoční vernisáže podíleli.13.12. 2017 | Šachový turnaj

13. prosince se uskutečnil Okresní přebor šachových družstev základních škol v Mořkově. Naši školu reprezentovali - Lukáš Bravanský (4.A), Ondřej Thiel (6.C), Štěpán Kouba (6.C), Kateřina Štenclová (7.A), František Krejčí (8.C), Roman Selig (9.A). V silné konkurenci jsme obsadili 4. místo, nejlepším naším hráčem byl Lukáš Bravanský. Děkujeme mladým šachistům za sportovní výkon a reprezentaci školy.
12.12. 2017 | Florbal

V úterý 12. 12. 2017 nás naše děvčata reprezentovala v prvním kole turnaje ve florbalu ve Fulneku. Dívky si v konkurenci družstev ze ZŠ JAK Fulnek a ZŠ TGM Fulnek vedly velice dobře. A i přesto, že naše dívky věkově spadaly do nižší kategorie, než dívky z ostatních škol, dokázaly obě utkání vyhrát a postoupit tak do dalšího kola... ...čtěte více

Naši školu reprezentovaly dívky: Eliška Lukeštíková, Abigail Mojová, Marie Anna Ševečková (7.A), Vanessa Křivánková (7.B), Stela Horáková, Vanda Čapková, Markéta Štillnerová (6.B), Petra Bzonková, Denisa Kašparovská (5.B)

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se v dalším kole.

Za kabinet TV Mgr. Kristýna Fusiková
11.12. 2017 | Pomáháme Lukáškovi!

Každý něco sbírá. My sbíráme víčka, které jsou vlastně odpadem. Člověk kolem sebe najednou vidí, kolik odpadu se všude válí a přitom jde o víčka, která pomáhají nemocným dětem. Nejsme jediní a určitě takových sbírek ještě přibude. My pomáháme Lukáškovi.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří se do našeho společného úsilí zapojili. Bylo to od vás hezké a je vidět, že máte srdíčko na správném místě. Víme, že Lukášek není jediné nemocné dítě na světě, a proto přejeme i těm ostatním, aby se našel někdo, kdo pomůže i jim.

Magdaléna Gorná, předsedkyně školního parlamentu08.12. 2017 | Vánoce na dědině

Vánoce jsou snad nejhezčími svátky roku, konečně je čas na chvíli se zastavit, sejít se a popovídat s přáteli a blízkými.

...čtěte více

S vánoční koledou jsme se vydali na putování po dědině. Důstojně zde kráčel Mikuláš, za ním poskakovala čertovská družina, která hledala nějakého hříšníka. Šli jsme se podívat do vyhřátých chalup, ve kterých nás vždy čekalo nějaké překvapení.

Vyšívání, práce řezbáře, předení a tkaní, pečení a zdobení perníčků, práce kováře, pečení Mikulášského pečiva, lidové zvyky, pečení vánočních oplatek, odlévání svíček.

V poslední chalupě prohlídky bylo přichystáno příjemné posezení. Za okny svítila svíčka – v peci praskal oheň a osvětloval jizbu, která byla provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o Vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončilo celou prohlídku.

Foto najdete zde

Tř. učitelky 1. A 2. tříd
07.12. 2017 | Vánoce na zámku

7.12. navštívili žáci třetích tříd Žerotínský zámek v Novém Jičíně. V rámci programu si děti vyslechly vyprávění o Vánocích a vánočních zvycích našich prarodičů. Povídání bylo doplněno praktickými ukázkami zaměřenými na výrobu tradičních předmětů – zdobení perníků, baňek a betlémů. Ve zbývajícím čase si děti prošly expozici muzea a na vánočních trzích si nakoupily drobné dárky.

3.A,3.B
05.12. 2017 | Vánoce na Slezskoostravském hradě

V úterý 5.12. se páté třídy zúčastnily vánočního tvoření na Slezskoostravském hradě. Během programu si žáci mohli prohlédnout výstavu vánočních betlémů a každý si vyrobil několik vánočních ozdob.
Termíny informačních schůzek pro rodiče

INFO
9. ledna, 27. března, 29. května 2018.
Rodiče mohou také využívat konzultační hodiny jednotlivých pedagogů.
04.12. 2017 | Změna ukončení vyučování

INFO
Z důvodů konání Fotbalového festivalu se v pátek 8.12. ukončuje výuka na hlavní budově takto:

1. stupeň – 11.00 hod
2. stupeň – 11.25 hod30.11. 2017 | Pokračování projektu "Spolupráce se seniory"

Ve čtvrtek 30.11. jsme měli zajímavý výlet s Klubem seniorů z Bílovce. První zastávka byla v Pekařství Illík ve Lhotce. Tam nás provedl a poutavě o pekárně povykládal pan Roman Vaněk. Viděli jsme sila na mouku, míchačky na těsto, formy na chleba i káď na zbytky těst, ze kterých se dělá krmný chléb. Na konci prohlídky nám paní "pekařka" nabídla čerstvé koblížky a vánočky ve tvaru čerta.

...čtěte více

Poté jsme jeli do Hýlova. Tam jsme navštívili Sanatoria Klimkovice, kde nás paní učitelka Tížková provedla speciální lázeňskou školou, kde nám ukázala družinu, školku a třídy, kde se učí děti s různými postiženími. Tam si musí každý uvědomit, jak je zdraví cenné. Celý výlet byl plný zážitků na které se nezapomíná!

za třídu 5.B žákyně Petra Bzonková
28.11. 2017 | MÁME VÍTĚZE BIBLICKÉ OLYMPIÁDY!

V úterý 28. listopadu proběhlo v Kopřivnici okresní kolo biblické olympiády s názvem Bible a my. Do ústředního kola opět postoupila Anna Seligová, žákyně 6. třídy. Mezi další úspěšné řešitelé patří Tomáš Martinek (5. C), Hynek Bambas (7. C) a Roman Selig (9. A). Anička bude naší školu reprezentovat dne 23. 3. 2018 ve Strážnici, kdy se koná celorepublikové kolo, přejeme hodně štěstí.
30.11. 2017 | Daruj škole knihu!

Naše budova B se zapojila do projektu, který umožňuje dětem, žákům či rodičům, babičkám a dědečkům darovat škole knihu, která podpoří školní knihovnu a umocní vášeň ke čtení. Kniha nemusí být úplně nová, ale zachovalá, vhodná pro knihovnu pro nejmladší žáky.Do knihy vložíme kartičku, kdo knihu daroval.

Ten, kdo daruje, může do knihy vložit lísteček s důvodem, proč právě daruje tuto knihu. Podpoříme tak společně nově vznikající Čtenářský klub dětí, který v naší škole vznikl.

Děkujeme!


28.11. 2017 | Spolupráce s DDM

Bylo nám ctí vystavit výrobky našich žáků v Domě kultury v Bílovci na koncertě Martina Chodúra. Těšíme se zase příště!
28.11. 2017 | Pars Komponenty

V rámci exkurze navštívila 9. A tuto rodinnou firmu, aby se žáci blíže seznámili s profesemi, které jsou v této firmě uplatnitelné a žádoucí. S nadšením a profesionálním přístupem se nám po celou dobu věnoval pan Ivo Mutina, ředitel svářečské školy. Děkujeme za možnost nahlédnout přímo do výroby a načerpat praktické poznatky, které mohou žákům pomoci se správně rozhodnout zvolit si své budoucí povolání.

Mgr. Renata Mikolašová, zástupkyně ředitelky
28.11. 2017 | Etiketa není věda

Na konci listopadu se žáci 5.ročníků učili v bílovecké knihovně pravidlům slušného chování. Program Etiketa není věda je zábavnou formou seznámil s velkým množstvím situací, které je mohou potkat v běžném životě. S paní knihovnicí si povídali o tom, jak se chovat ke starším lidem, ke spolužákům, ke knihám nebo sami k sobě. Zahráli si také několik scének, které se týkaly správného stolování, cestování ve veřejných dopravních prostředcích a podobných situací. Všem se program moc líbil.

5.A, 5.B, 5.C
28.11. 2017 | DEN SOBĚ

„Den sobě“ nám již třetím rokem přináší důležité téma kvality životního stylu a jeho dopadu na zdraví. Určit, která potravina je zdraví prospěšná, a která naopak není, nám nečiní větší obtíže. Málokdy si však dokážeme představit, co ve skutečnosti tyto potraviny obsahují. Stejně tak víme, že součástí zdravého životního stylu je cvičení a pohyb, občas se ale zapomínáme na chvíli zastavit a odpočinout si. Navíc také někdy ani nevíme jak.

...čtěte více

Ve středu 15. 11. 2017 jsme se proto s žáky 7. ročníků sešli na dvě vyučovací hodiny ve školní kuchyňce, kde jsme pomocí metody „lžičkování“ zjišťovali obsah cukru a tuku v potravinách. Další dvě vyučovací hodiny jsme poté trávili v tělocvičně, kde jsme si vyzkoušeli různé relaxační techniky, ale také například procvičili tělo při józe.

Mgr. Jana Kubíčková, Mgr. Kristýna FusikováOHLASY

Dne 15. 11. jsme se zúčastnili projektu „Den sobě“. S paní učitelkou Fusikovou jsme se nejprve naučili Pozdrav slunci. Další dvě hodiny jsme byli s paní učitelkou Kubíčkovou a zjistili jsme kolik cukru a tuku sníme za jeden den. A je to vážně hodně. Tento den se mi velmi líbil. Anděla Richterová, 7.A

Druhou a třetí hodinu jsme s paní učitelkou Kubíčkovou zjistili, kolik cukru a tuku obsahuje naše každodenní stravování. Čtvrtou a pátou hodinu jsme strávili s paní učitelkou Fusikovou v tělocvičně, kde jsme dozvěděli něco o správném dýchání. Také jsme se naučili pár jógových cviků, například Pozdrav slunci. Natálie Langrová, Aneta Gavroňová, Marie Havlásková a Denisa Jedličková, 7.C
27.11. 2017 | Den pro střední školy

Den pro střední školy sklidil úspěch. Celkem 22 středních škol z Moravskoslezského kraje dorazilo 23. 11. 2017 na 3. ročník prezentace středních škol a středních odborných učilišť. Akci pořádá tradičně ZŠ Komenského ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka.

...čtěte více

Prezentace byla určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol a přispěla k informovanosti o tom, jakou kvalifikaci jednotlivé obory vyžadují. Akce nabídla nejen budoucím studentům, ale i široké veřejnosti možnosti dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Zástupci škol představili širokou paletu studijních nebo učebních oborů a následného uplatnění na trhu práce.

Můžeme konstatovat, že se tato akce setkala u všech zúčastněných s velkým ohlasem. Rodiče oceňovali profesionální přístup a velmi konkrétní informace, školy si pochvalovaly způsob prezentace v jednotlivých třídách i velký zájem účastníků. S organizací pomohli zájemci z řad osmých a devátých tříd.

Mgr. Jana Kubíčková
výchovná poradkyně
22.11. 2017 | Dějepisná olympiáda

Dne 22. 11. 2017 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma "To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Do okresního kola postupují Roman Selig (9.A), Jana Ertlová (9.A) a Tomáš Gilg (8.C).

Mnoho úspěchů v dalším kole, za kabinet dějepisu Mgr. Dagmar Šírová
22.11. 2017 | Školní čtenářský klub

V měsíci listopad zahájil svou činnost Čtenářský klub, který navštěvují děti 1.-2.ročníku.

...čtěte více

Po dobu 5 měsíců se děti v rámci 16 schůzek naučí lépe ovládat čtenářské techniky, ale také budou poznávat, že četba knih je velké dobrodružství. V prvních setkáních jsme si položili otázku Kdo je čtenář? , vytvořili Pravidla při čtení a společně povídali, jakou knihu čteme. Čeká nás mnoho zážitků spojených s četbou- ale o tom až příště.

Mgr.Dagmar Baudyšová
20.11. 2017 | Kamarádi z vesmíru

V pondělí 20.11. nás navštívili kamarádi z vesmíru. Děti je učily poznávat písmenka, společně si zazpívali písničky a zatancovali taneček. Tento den dostaly děti svou první knihu - Slabikář, který přečtou úplně sami. Děkujeme za pěkné setkání plné her, soutěží a veselého smíchu.

žáci 1. tříd
Všem rodičům!

INFO Vážení rodiče, prostřednictvím školní jídelny je naše škola je zapojena do dvou projektů, které zajišťují zdarma pro děti ovoce a školní mléko. Pokud nemáte o tyto dotované potraviny pro své dítě zájem (nechcete jej odebírat), nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli.
Od ledna 2018 bychom pak nahlásili dodavateli změnu v počtu.

Děkujeme za spolupráciDEN PRO STŘEDNÍ ŠKOLU16.11. 2017 | PO STOPÁCH NAPOLEONA BONAPARTA

Ve čtvrtek 16. 11. se vydaly osmé ročníky na dějepisnou exkurzi do Slavkova u Brna. Nejprve jsme navštívili památník Bitvy tří císařů – Mohylu míru, který byl postaven na počest Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova 2. 12. 1805. Zde jsme zhlédli interaktivní výstavu, která nás podrobně seznámila s průběhem bitvy u Slavkova. Následovala prohlídka zámku ve Slavkově. Na zámku nás zaujala především výzdoba pokojů, krásné nástěnné malby a velké množství obrazů. Cestou domů jsme se zastavili v obchodním centru Olympie, kde jsme se občerstvili a nakoupili drobné dárky. Exkurze se nám moc líbila, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a těšíme se, že se brzy uskuteční další.

žáci osmého ročníku
13.11. 2017 | Máme na výběr?

Ekologický program sdružení Hájenka pod názvem "Máme na výběr?"se tentokrát týkal tématu nahrazování kvantity kvalitou, ekologického uvažování, všímání si značek na obalech, složení výrobků, nakupování pouze nutného množství potravin, ovlivňování reklamou. Součástí programu bylo zamyšlení se na téma nákupů u regionálních výrobců potravin.

učitelky 5.ročníků
09.11. 2017 | PETER BLACK 2 „A NEW BEGINNING“

Ve čtvrtek 9. listopadu žáci osmých a devátých tříd společně se svými vyučujícími zhlédli divadelní představení v anglickém jazyce. Inscenaci s názvem Peter Black 2 – „A new beginning“ odehráli pro nás v Domě kultury v Bílovci herci profesionální divadelní společnosti.

...čtěte více

Hlavní hrdina – Peter Black, člověk z ulice, začíná novou cestu za prací. Postupně prochází šesti různými profesemi a současně prověřuje svoji vlastní osobnost a možnosti.
Cílem zmíněného představení bylo umožnit žákům zdokonalení komunikace v anglickém jazyce hravou a atraktivní formou. Divadelnímu představení předcházela jazyková příprava v hodinách anglického jazyka, při které se žáci seznámili se slovní zásobou i gramatickými jevy daného tématu.
Jazyková náročnost byla přizpůsobena věku a schopnostem žáků, kteří ocenili zejména zajímavé zápletky ze života, srozumitelnost jazyka, vtipnost a hudební koláž.

Děkujeme Divadelnímu centru za zpestření výuky anglického jazyka a věříme, že odehrané představení bude pro naše žáky motivací k dalšímu studiu jazyka.

Mgr. Alena Salvová, Mgr. Lucie Fischerová, Mgr. Radka Melecká
09.11. 2017 | Staré pověsti české

9.11. se žáci třetích, čtvrtých tříd a někteří žáci 5.B zúčastnili představení Agentury Pernštejni. Vystoupení proběhlo formou hraných scének a dialogů. Děti se dozvěděly něco a významných osobnostech a událostech našich dějin. Samy se také staly součástí děje.

...fotogalerie zde
08.11. 2017 | Ve studiu Dobrého rána

Napadlo vás někdy, jak vypadá živé televizní vysílání zevnitř? Naše sedmáky ano a proto chtěli na vlastní oči vidět, co děje ve studiu, když si ráno zapneme ČT2 a koukáme na Dobré ráno.

...čtěte více

Vyjeli jsme tedy ve středu 8.11. do ostravského studia a nestačili se divit. Živé vysílání jsme sledovali přímo ve studiu a pak i v režii. Obdivovali jsme techniku, spolupráci a pracovní nasazení střihače, zvukaře, „rosničky“, kameramanů a samozřejmě pana režiséra, které se řídí přesným časem měřeným na sekundy. Zamávali jsme si do kamery, dokonce jsme někteří kameru i chvíli vedli. Bylo to prostě skvělé. Třešničkou na pomyslném dortu byl host Dobrého rána, fotbalista Milan Baroš. Na konci vysílání jsme jej požádali o společné foto.

Po vysílání jsme si prohlédli také zpravodajské studio, ve kterém jsme si vyzkoušeli práci s klíčovacím pozadím. Měli jsme spoustu dotazů, na které nám odpovídala paní Tereza Nováková, která nás televizí provázela. Pro většinu z nás to byl nezapomenutelný zážitek.

M. Horvátová, A. Salvová
08.11. 2017 | Krtečkova cesta do vesmíru

Dne 8.11. byla naše třída v Městské knihovně v Bílovci. Název besedy zněl: „Krtečkova cesta do vesmíru.“ Provázel nás pan Milan Halousek z České vesmírné kanceláře. Pověděl nám, že Krteček doprovázel kosmonauty do vesmíru poprvé před 6 lety a jeho další vesmírná cesta bude příští rok. Seznámili jsme se se způsobem života kosmonautů na vesmírné stanici.
Moc se nám tam líbilo a dozvěděli jsme se mnoho nového.

Aneta Jarošová, 3.B
08.11. 2017 | Setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

ČTENÍ Mít kamarády je dar. Kocourek Josef z knížky Lenky Rožnovské získal nové kamarády, děti z prvních tříd. Paní Lenka přečetla dětem příběh o kocourkovi, děti si vytvořily svého kočičího kamaráda a popřály Josefovi jen samé pěkné "kočičiny". Všechny děti se staly kmotry kocourka Josefa.

...čtěte více

Děkujeme paní Lence Rožnovské za milé setkání a krásnou knížku do školní knihovničky.

paní učitelky a děti prvních tříd
08.11. 2017 | Čtení v MonAmi

Dnešní hodinu čtení jsme prožili v knihkupectví MonAmi. Paní spisovatelka Lenka Rožnovská nám představila svoji novou knihu Zachráněné Vánoce. Přečetla nám část příběhu o Františkovi, který si byl v kostele pro betlémské světlýlko. My jsme si během čtení vytvořili své lampičky a pokusili jsme se světýlko z MonAmi přinést do školy. Třem skupinkám se to povedlo. A jak dopadl Františkův příběh? To se dozvíme v hodinách čtení, protože paní Lenka Rožnovská nám jednu knihu věnovala. Moc jí za to děkujeme.

...fotogalerie zde

Žáci 3.A
07.11. 2017 | O zlatou notičku města Bílovce

7.11.2017 se konal 5.ročník soutěže v pěveckém klání – v sólovém zpěvu- za účasti 7 škol z okolí města Bílovce. Nominovaní žáci naší školy předvedli skvělé výkony. Kdo zastupoval jednotlivé kategorie:

1.kategorie – Anna Bajnarová, Laura Řeháčková
2.kategorie – Vanda Čapková, Kateřina Jozková
3.kategorie – Tereza Hrabovská

V letošním roce všechny děti dostaly za své výkony ocenění v podobě medailí a porota vybrala jen ty opravdu nejlepší z každé kategorie. 1.místo získala Vanda Čapková a Tereza Hrabovská. Patří jim obrovská gratulace a poděkování. Fotogalerii najdete ZDE

VIDEOVideo najdete ZDE

Mgr.D.Baudyšová
07.11. 2017 | Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dne 7.11.2017 se děti 4.A zúčastnily výuky dopravní výchovy v Příboře. Nejdříve se probírala teorie - značky, křižovatky, vybavení kola a dopravní předpisy. Poté následovala část praktická, kde si děti zkusily teoretické znalosti uplatnit v praxi a samy zjistily, kdo ještě sám na kolo nemůže a kdo už je skoro zkušený jezdec. Výuka bude pokračovat na jaře a bude zakončena zkouškou, ve které ti, kteří uspějí, obdrží "řidičský průkaz na kolo".

...fotogalerie zde

Irena Hudcová, třídní učitelka
03.11. 2017 | Krajské kolo Logické olympiády

MATEMATIKA V pátek 3. listopadu proběhlo v Ostravě krajské kolo Logické olympiády. Naši školu reprezentovala Markéta Mertová z 9.A. Umístila se na krásném 33. místě z 56 krajských semifinalistů, kteří si vybojovali postup v základním kole mezi 2599 soutěžícími. Již postup do krajského kola je velkým vítězstvím. Gratulujeme.

Ing. Jana Jozková (koordinátor soutěže)
02.11. 2017 | Z pohádky do pohádky

V rámci projektu "Spolupráce se seniory" jsme byli pozváni dne 2.11. do Klubu seniorů v Bílovci. Téma tohoto setkání jsme nazvali "Z pohádky do pohádky".

...čtěte více

Děti si předem vylosovaly pohádky, které měly za úkol nacvičit a předvést. Žáci losovali z těchto pohádek: Červená Karkulka, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Jak pejsek a kočička vařili dort a Perníková chaloupka. Děti ztvárnily jednotlivé pohádky na výbornou,, babičkám se to velmi líbilo a odměnily malé herce potleskem a sladkostí.

za třídu 5.B tř.učitelka Mgr. D. Rubačová
25.10. 2017 | Setkání s p.spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

KNIHOVNA V rámci projektu Už jsem čtenář se naši druháci setkali s bíloveckou spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou. Setkání se uskutečnilo v městské knihovně - 1.11.2017.

...čtěte více

Přesvědčili jsme se, že knihy od paní spisovatelky děti znají a líbí se jim. Při čtení úryvků z knih věděly, o jaký příběh se jedná. Děkujeme za pozvání do knihovny.

p.uč. z 2.A a 2.B
31.10. 2017 | Halloween

Dne 31.10. jsme měli ve třídě Halloween. Připravili ho žáci z 5.B a paní učitelky. Měli pro nás připraveny soutěže, které byly super. Všichni jsme byli v maskách. Bylo to skvělé dopoledne a to nejlepší bylo, že jsme se z prezentace dozvěděli, proč se slaví Halloween. Martin John 3.A

...čtěte více

Hlavně se mi líbil kamarád Ríša jako duch. Málem jsem ho nepoznala. Také jsme dlabali dýně a to mě moc bavilo. Celý den byl bomba!!!! Klára Wolfová 3.A
31.10. 2017 | Halloween V 7.A

Poslední říjnovou hodinu angličtiny jsme věnovali svátku Halloween. Někteří z nás si připravili masky a převleky. Hráli jsme hry, soutěžili ve skupinách a nakonec jsme byli odměněni sladkými cenami. Děkujeme Katce Štenclové za perfektní přípravu celé akce.

...fotogalerie zde

Žáci třídy 7. A
31.10. 2017 | Happy Halloween!

Třída 3.B děkuje žákům 5.B za úžasný zážitek!

...fotogalerie zde
30.10. 2017 | STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

DIVADLO V pondělí 30. 10. 2017 žáci 6. a 7. tříd navštívili Dům kultury v Bílovci, aby zhlédli divadelní představení souboru SemTamFór. Petiškovy pověsti v podání pětice mladých herců překvapily moderním pojetím.

...čtěte více

Starověkými příběhy se prolínal současný jazyk mladých lidí, jejich způsob komunikace i životní styl. Osudy hrdinů se odehrávaly v rámci dnešní doby a známá rčení ožívala s pomocí předmětů běžné potřeby. Společný zpěv písní za doprovodu kytary z tohoto představení dělal malý muzikál. Většina návštěvníků ocenila humor a vtip tohoto netradičního divadla, pro některé už to bylo „moc moderní“. Žákům, které divadlo mělo oslovit především, se všechny předvedené pověsti líbily, trochu si osvěžili jejich děj i postavy a celkem dobře se pobavili.

Za kabinet ČJ Mgr. Marie Bednářová

OHLASY

Představení se mi líbilo a většinu pověstí jsem si zapamatovala. Herci byli sympatičtí a vtipní. Nejvíce se mi líbila pověst Daidalos a Ikaros a Prométheus. Doufám, že příští divadlo bude také tak vtipné a nápadité. Markéta Konvalinková

Divadlo se mi líbilo, bylo dobře vystavěné. Moc se mi líbil nápad s písněmi, hned to bylo veselejší. Vůbec jsme se nenudili a hodně jsme se nasmáli. Také jsme se hodně poučili. Denisa Jedličková

Toto divadlo se mi velice líbilo, bylo vtipné a zábavné. Nejvíce se mi líbil herec, který hrál Odyssea. Velmi mě to bavilo a rád bych na to šel znovu. Petr Vícha

V divadle se mi líbilo velice. Bylo fajn po dlouhé době jít do divadla do našeho Kulturního domu. Nejlepší bylo, jak začali zpívat píseň z Titaniku a mohli jsme se přidat. Tomáš Drga

Toto představení se mi líbilo. Hodně jsem se nasmála a věřím, že nejenom já, ale i více lidí. Nejvíce se mi líbila pověst Daidalos a Ikaros. Nejvíce mi byla sympatická Sára, hlavně jak hrála královnu. Představení bylo super. Marie Havlásková

Divadlo se mi líbilo, ale znova bych na něj jít nechtěla. Byly tam scény moc srandovní, ale i ty, které se mi moc nelíbily. Nejvíce mě oslovila postava Sáry. Zpočátku byla taková namyšlená holka, ale pak se změnila. Moc jsem se s její postavou nasmála. Adéla Šírová

Oceňuji vynalézavost herců. Velice se mi líbil nápad písně na úvod. Také jsem ráda, jaké pěkné pověsti a báje herci vybrali, a to známé i méně známé. A také se mi líbily „na oko“ nedodělané kostýmy. Divadlo bylo moc fajn a moderní. Aneta Gavroňová

Myslím, že toto divadlo bylo velmi zábavné a hlavně poučné. Pověsti byly pěkně zpracované, ale trochu mě nebavily ty mezihry mezi nimi. Nejvíce ze všech se mi líbila pověst o Prométheovi. Určitě jsme si toto divadlo báječně užili. Tereza Janásková
25.10. 2017 | KAM CHODÍ JEŽEK SPÁT?

PROJEKT Tak na tuhle otázku hledali žáci 1. tříd odpověď při projektovém dni dne 25.10.2017. Při plnění úkolů se dozvěděli mnoho zajímavého ze života tohoto tvorečka.

...fotogalerie zde
25.10. 2017 | Moravskoslezský matematický šampionát

MATEMATIKA Ve středu 25. 10. 2017 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě sešlo ve dvoukategoriích téměř 240 matematiků, aby změřili své matematické dovednosti v jubilejním 15. ročníku MMŠ. Matematický šampionát však není jen soutěž. Pro všechny účastníky je každým rokem připraven zajímavý program. Soutěžilo se v kategorii ZŠ 9 a v kategorii SŠ 3. V kategorii ZŠ 9 se v letošním roce utkalo celkem 39 družstev (tj. 156 dětí). Soutěžící přijeli z 24 škol. Škola mohla do soutěže vyslat maximálně dvě čtyřčlenná družstva.

...čtěte více

Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo „Frajerky“ ve složení: Veronika Dobešová 9. A, Vendula Lindovská 9. B, Markéta Mertová 9. A a Bára Müllerová z 9. B obsadilo vynikající 10. místo. Družstvo „Komenďáci“ ve složení: Patrick Büchi 9. B, Vojtěch Kubíček 9. A, Roman Selig 9. A a Jan Sommer z 9. A se umístilo na krásném 16. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této náročné matematické soutěži.

Mgr. Iveta Hubená (kabinet matematiky)
25.10. 2017 | V knihovně jako doma

KNIHOVNA V knihovně jako doma - je název programu, kterého se zúčastnily 25.10. třetí ročníky v Městské knihovně v Bílovci. Děti se učily, jak se orientovat v knihovním fondu, jak najít knihu, kterou hledají a především jak s knihami zacházet. V závěru lekce měly děti možnost si knihy prohlédnout, vybrat a vypůjčit.

3.A, 3.B
25.10. 2017 | Dějepisná exkurze do Osvětimi

EXKURZE Každoročně na podzim navštěvují žáci devátých ročníků vyhlazovací tábor v Osvětimi. Letos jsme se vydali po krutých stopách moderní historie 23. 10. 2017.

...čtěte více

Po příjezdu do Osvětimi jsme prošli bezpečnostní kontrolou, nasadili si sluchátka a vydali se poznávat historii na vlastní oči. Osvětim je symbolem nelidskosti a genocidy, naši žáci tak mohli poznat kruté podmínky tohoto koncentračního tábora. Během prohlídky si žáci prohlédli expozice v jednotlivých částech tábora, seznámili se s denním režimem vězňů a pozastavili se u mnoha fotografií, které přibližovaly život v táboře. Kufry, brýle, boty, nádobí, předměty denní potřeby, oblečení, to vše dokumentovalo hrůzy páchané nacisty v období 2. světové války. Procházet těmito místy, kde vyhasly tisíce lidských životů, bylo velmi smutné a ze sugestivního výkladu paní průvodkyně až chvílemi mrazilo.

Shrnout do krátkého závěru silné emoce tohoto dne není jednoduché. S určitostí se dá říci, že číst o holocaustu a spatřit na vlastní oči hrůzy páchané v největším nacistickém vyhlazovacím táboře, to jsou dva zcela rozdílné momenty. Návštěva těchto míst v nás vyvolává zážitky, na které se nezapomíná.

Mgr. Dagmar Šírová
25.10. 2017 | Svaté neřesti

DIVADLO Ve středu 25. 10. 2017 žáci 8. a 9. tříd navštívili divadelní představení, které zahráli v klimkovickém kině studenti Střední zahradnické školy v Ostravě. Pozvali nás, abychom posoudili nastudování komedie v podání jejich souboru FLEDIS, a také abychom se pobavili u hry současné ostravské autorky Kateřiny Tomanové.

...čtěte více

Ve své hře Svaté neřesti humornou formou poukázala na to, že každá závislost nás omezuje a že své „neřesti“ musíme držet v rozumné míře. Jak se žákům komedie líbila?

OHLASY

Celkem se to studentům povedlo a náramně jsem si to užil. Bylo to divadlo, které mělo přednést u diváka to, jak jsou lidé závislí na facebooku, kouření cigaret, práci nebo společenských kontaktech. Také jsme názorně viděli, jak se dnešní mladá generace chová a jak tyto věci negativně zasahují do jejich života. Filip Beneš, 8. B

Dnešní divadlo mě hodně pobavilo a v některých momentech i hlasitě rozesmálo. Nejvíce se mi líbil herec jménem „Gábil“, jak dokázal zahrát všechny závislosti, které o lidech předváděli jiní herci, a on všem radil. Myslím, že se jim to hezky povedlo. Erik Šeděnka, 8. B
24.10. 2017 | Památník v Hrabyni

Den 24.10.2017 se moc povedl. Třídy 5.A,5.B a 5.C jely do Hrabyně,kde stojí Památník 2.sv.války. Pracovali jsme ve dvou skupinách, z nichž jedna šla na prohlídku památníku a druhá zůstala v projekční místnosti. Přímo v památníku nás velmi upoutala napodobenina válečné scény a domu z Hrabyně, kde se schovávalo v době války několik lidí.

Po prohlídce jsme vyšli ven v místě, kde bylo několik tisíc destiček se jmény lidí, kteří zemřeli během 2.světové války. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých informací, které využijeme v hodinách vlastivědy.

za žáky 5.tříd Petra Bzonková
24.10. 2017 | Společné hodiny čtvrťáků

Vlastivěda trochu jinak - výměnný obchod
Žáci 4.B se vžili do role středověkých obchodníků a připravili si ve třídě tržiště, na kterém výměnným obchodem směňovali zboží. Pozvali si kamarády ze 4.A, kteří si také zkusili jak výměnný obchod fungoval. Z tržiště se ozývaly zajímavé slogany a podařilo se vyměnit například misku za koně nebo šperky za sůl. Ve třídě to chvíli vypadalo jako na opravdovém tržišti.

...čtěte více

Čert a Káča
Na oplátku si žáci 4. A pozvali kamarády ze 4.B na divadelní představení Čert a Káča, které nacvičili v hodinách čtení. Děti si zpracovaly text do jednoduchého scénáře, přinesly si kostýmy a namalovaly kulisy. Pak už jen stačilo osvěžit si pravidla chování v divadle a představení mohlo začít.

Mgr. Irena Hudcová
23.10. 2017 | Logická olympiáda – kategorie B (6. – 9. ročník)

MATEMATIKA Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V kategorii B soutěžili žáci 6. - 9. ročníku, nominační kola proběhla ve škole 10. až 12. října. Soutěžilo 20 722 žáků v celé České republice, v našem kraji 2599, v naší škole 34 žáků.

...čtěte více

Nejlepší řešitelé kategorie B:

1.místo // Markéta Mertová // 9.A
2.místo // Václav Rusek // 8.B
3.místo // Tereza Janásková // 7.C

4.místo // František Krejčí // 8.C
5.místo // Miroslava Krmelová // 8.C
6.místo // Sára Krchňáková // 8.C
7.–8. místo // Michael Gilg // 6.C
7.–8. místo // Anděla Richterová // 7.A
9.místo // Adéla Šírová // 7.C

Markéta Mertová se umístila na 48. - 54. místě v Moravskoslezském kraji a postupuje do krajského kola, které se bude konat v pátek 3. listopadu. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Výsledky se mohou soutěžící dozvědět ve svém uživatelském profilu na webových stránkách Logické olympiády.

Ing. Jana Jozková (kabinet matematiky)
18.10. 2017 | KURZY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

Vážení rodiče,
ve spolupráci s jazykovou školou HELLO z Ostravy otevíráme i v tomto školním roce kurzy angličtiny pro 2 stupeň s rodilým mluvčím z Velké Británie pro Vaše děti (7,8,9 třída).

Kurzy budou probíhat každý pátek v níže uvedeném čase.
První lekce angličtiny se uskuteční v pátek 3. 11. 2017 od 14.30 do 15.30 hodin.

Celkem 15 týdnů výuky za 1.590 Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku pro další zájemce naleznete ZDE
17.10. 2017 | XXV. ročník soutěže Bible a my

Dne 17. 10. 2017 na naší škole proběhlo školní kolo biblické olympiády. Žáci soutěžili ve znalostech Bible ve třech kategoriích, 1. kategorie Apoštolové, jak je známe z evangelií, 2. kategorie Josef Egyptský, 3. kategorie Proroci Elijáš a Elíša. Naší školu budou v okresním kole reprezentovat tito žáci:

1.kategorie:
Eliška Dostálová 5. C
Ema Růčková 5. B
Tomáš Martinek 5. C

2.kategorie:
Anna Seligová 6.A
Hynek Bambas 7. C
Magdaléna Hořínková 7. B

3.kategorie:
Roman Selig 9. A
Petr Šimpach 8. C
Julie Vajdová 8. B

Všem soutěžícím přejeme hodně štestí v okresním kole v Kopřivnici.

Mgr. Dagmar Šírová
13.10. 2017 | Exkurze do Muzea J. A. Komenského v Přerově

EXKURZE Dozvědět se více informací o životě a díle J. A. Komenského se vydali 13. 10. žáci osmých ročníků do Muzea v Přerově. V Přerově Komenský roku 1608 začal studovat na latinské škole (gymnáziu) a začal se zde až v 16 letech učit latinsky. Muzeum sídlí v budově přerovského zámku.

Žáci si vyzkoušeli „tvořivou dílnu“, kterou je provázela manželka Jana Amose v dobovém kostýmu, a společně s ní vytvářeli časovou osu všech dalších okamžiků ze života Komenského. Na závěr každý žák sám doplnil významné události ze života Komenského na časovou osu, poskládal obálku, kterou ozdobil podpisem Komenského a získal razítko, které nahradilo pečeť.

...čtěte více

Žáci dále zhlédli krásnou expozici o pravěku, sbírky hmyzu, motýlů a minerálů a také si prohlédli staré školní třídy ze 17. - 20. století.

Tímto netradičním vyučováním jsme zásadu názornosti splnili beze zbytku a doufáme, že si všechny informace budeme ještě dlouho pamatovat.

Mgr. Sylva Chýlková, Mgr. Marie Bednářová

Za J. A. Komenským do Přerova

V pátek 13. 10. 2017 jsme s naší třídou vyrazili do Přerova, abychom navštívili Muzeum J. A. Komenského. Program byl rozdělený do 2 částí. První částí programu byla prohlídka pravěku ve sklepení muzea, kde jsme se dověděli hodně o vývoji člověka a prohlédli jsme si archeologické nálezy z Předmostí. Podívali jsme se, jak vypadaly jejich kuchyně, nástroje, platidla, atd. Pak jsme navštívili jednotlivé třídy ze století 17., 18., a 19. a vyzkoušeli jsme si, v jakých lavicích děti tehdy seděly, jak vypadalo v té době písmo nebo jak se žáci trestali.

Prohlídku jsme zakončili v místnosti se sbírkami hmyzu a vzácných kamenů a drahokamů a úplně nakonec jsme vystoupali do věže, odkud byl nádherný pohled na náměstí Přerova, kde Komenský přišel v 16 letech studovat. Po krátké svačinové přestávce následovala 2. část, která se týkala života Komenského. Přivítala nás paní, která hrála Komenského manželku a ukazovala nám na časové ose, jak šel postupně jeho život. Dověděli jsme se, co zažil, jaké události ho potkaly, kam cestoval, co napsal a co ho proslavilo. Na samotný závěr jsme skládali dopis s pečetí. Po prohlídce zámku jsme měli krátký rozchod po přerovském náměstí, kde sám J. A. Komenský chodil. Výlet se nám všem moc líbil a hodně jsme se přiučili.

Za žáky 8. B Václav Malovec a Vanda Adamcová


11.10. 2017 | Logická olympiáda

Naše škola se letos opět zapojila do soutěže pořádané Mensou České republiky. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V kategorii A soutěžili žáci 2. - 5. ročníku, nominační kola proběhla ve škole 3. až 5. října. Soutěžilo 14 483 žáků v celé České republice, v našem kraji 1504, v naší škole 41 žáků.

Nejlepší řešitelé kategorie A:

1.místo // Ondřej Jankovič // 5.B
2.místo // Mikuláš Krchňák // 5.A
3.místo // Kateřina Sargová // 5.A

4.místo // Kateřina Jozková // 5.A
5.místo // Emma Parvoničová // 5.A
6.místo // Tomáš Martinek // 5.C
7.místo // Petra Bzonková // 5.B
8.–9.místo // Lukáš Bravanský // 4.A
                Filip Kupský // 5.A
10.místo // David Šimpach // 5.B

Výsledky se mohou soutěžící dozvědět ve svém uživatelském profilu na webových stránkách logické olympiády. Děkujeme rodičům, kteří pomohli s registrací svých dětí do soutěže.

Ing. Jana Jozková (kabinet matematiky)
05.10. 2017 | Přednáška předního psychologa PhDr. Jana Svobody

Vážení rodiče, přihlaste se na jedinečnou přednášku předního psychologa PhDr. Jana Svobody, jehož projev budí mezi rodiči nadšení a ovace. V pondělí 16. 10. 2017 získáte konkrétní návod k úspěšné výchově dětí. Přednáška proběhne od 18.00, v Domě kultury v Bílovci.

Kapacita míst je omezená. Je třeba se předem registrovat a zaslat platbu ZDE

Více informací najdete i na FB účtu https://www.facebook.com/vychovaprozivot/?fref=ts

Těšíme se na osobní setkání
Vendula Koňaříková & tým Výchova pro život

PŘEDNÁŠKA


04.10. 2017 | Jak žili staří Slované?

Ve středu 4.10. navštívili žáci sedmých ročníku archeopark v Chotěbuzi. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko, pod kterým protékala řeka Olše a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od 8. - 11. století.

Žáci si prohlédli novou interaktivní expozici, která se nachází ve vstupní budově. Seznámili se zde s dějinami chotěbuzské lokality i s dějinami Slovanů. Expozici prozkoumali velmi důkladně, neboť hledali odpovědi na otázky z pracovního listu, který obdrželi.

Uvnitř rozsáhlého opevnění, které obepíná areál dávné akropole, si žáci prohlédli několik replik dobových staveb, předmětů denní potřeby, zbraní apod. Dále si vyzkoušeli lukostřelbu, mletí obilí, psaní hlaholicí do voskových tabulek a zahráli na archeology.

Mgr. Sylva Chýlková, Mgr. Dagmar Šírová
04.10. 2017 | Informace ze Schůzky Spolku rady rodičů

Na schůzce byly projednány jednotlivé body programu:

1. Členové byli seznámeni s návrhem čerpání rozpočtu pro školní rok 2017/18, byla schválená částka příspěvku 200 Kč na každé dítě.
2. Byly projednány změny ve školním řádu, Rada rodičů jednoznačně vyjádřila podporu škole a souhlasí s navrženými změnami bez námitek.
3. Byl stanoven termín plesu – 26. 1. 2018.
4. Různé
02.10. 2017 | Oblékáme hada Edu

Od 15.9.2017 jsme s žáky 1.-4.třídy opět Oblékali hada Edu. Říkáte si jak? Děti lepily barevné puntíky udržitelné dopravy na zelenou samolepku a tu dávaly na plakát s dopravním hadem Edou. ...čtěte více

Evidovali jsme způsob využívání udržitelných zdrojů dopravy a tím i pokles emisí CO2. Podařilo se nám tyto emise snížit o 40%. V rámci týdne jsme naštívili i služebnu městské policie v Bílovci, kde se nám moc líbilo.

Děkujeme rodičům za podporu při této akci!

p.uč.D.Baudyšová, K.Vrobelová
25.09. 2017 | Návštěva Městské policie v rámci Evropského týdne mobility
RECYKLOHRANI 26.09. 2017 | Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Rozhodli jsme se aktivně chránit přírodu. Jak? Zapojili jsme se do soutěže ve sběru drobného elektra.

Do připraveného koše mohou žáci i rodiče odevzdat elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače. Za nasbírané body může škola pro své žáky získat zajímavé odměny – flashky, stolní fotbal, ping pongový stůl...apod.

Pojďme chránit životní prostředí společně!
22.09. 2017 | To nejlepší z prázdnin 2017

Je začátek nového školního roku 2017/2018 a prázdniny už jsou nenávratně pryč, ale ještě dlouho na ně budeme vzpomínat. Na které okamžiky těch letošních prázdnin jsme vzpomínali v 8. B?

...čtěte více

1. Nejlepší na těchto prázdninách bylo…
…navštívit Národní park Bavorský Les v Německu, kde jsem viděla medvědy, jelena, zubry, divoká prasata, vlky a rysy. (Zuzka)
…když jsme jeli s rodiči do terária a já si mohla pohladit hada.(Vanda)
…že jsem si oddechl od ranního vstávání v 5:30 hod. (Honza V.)
…když jsem 3 dny po sobě chodil do letního kina v Pardubicích.(Dominik)

2. Nejvíce jsem se zasmál/a…
…když jsem se s taťkou vsadila, kdo déle vydrží být potichu, což pro nás bylo dost těžké.(Zuzka)
…když můj bratranec v restauraci převrátil tetě na hlavu talíř se špagetami, to se smála celá restaurace a viníkovi bylo odpuštěno.(Honza P.)

3. Nádherné okamžiky jsem letos prožil/a se…
…svou rodinou, kamarády a mým narozeninovým dárkem, pětiměsíční fenkou Corinou.(Vanda)
…s mými dvěma bratranci, kteří jsou stejně staří a skvěle si rozumíme.(Honza P.)

5. Skvělá místa jsem navštívil/a v…
…nejen v ČR, ale také na Slovensku v termálech.(Honza V.)
…ve městě Modrá, kde jsme se procházeli pod vodou a viděli sladkovodní živočichy.(Vanda, 8. B)

6. Byly to super prázdniny, protože…
…nám vyšlo počasí, mohl jsem dělat věci, které mám rád, např. jsem jezdil na kole, na kolečkových bruslích, hrál jsem badminton a hlavně jsem si užil bezva koupání. (Honza P.)
…protože jsem konečně strávila dovolenou v Německu, které jsem chtěla už delší dobu navštívit a kam se určitě ještě někdy podívám. Byly to super prázdniny strávené s kamarády venku a s rodinou.(Zuzka)

7. Největší zážitek těchto prázdnin byl pro mě…
…týden v Alpách. Nikdy nezapomenu na okolní přírodu a na túry, na které jsme chodili každý den. (Lukáš)
…když jsme v kempu v Ostrožské Nové Vsi spali v sudu.(Vanda)

8. Nejlepší chvíle jsem strávil/a ve společnosti…
…své rodiny na Šumavě v Železné Rudě, ale hlavně s mým starším bráchou, se kterým už se moc nevídám a netrávím s ním tolik času jako dříve.(Zuzka)

9. Potkal/a jsem o prázdninách bezva…
…skupinu sportovců, kteří, když jsme jeli na kolech na Červenohorské sedlo, mě povzbuzovali do těžkého kopce.(Honza V.)
…hodně nových přátel, ale zdůraznil bych kamaráda z Itálie Cossima Berducciho.(Lukáš)
…lidi, např. tátova bratrance, který se svou rodinou žije v Německu a který nás přijel po dlouhé době navštívit.(Zuzka., 8. B)

10. Naučil jsem se o prázdninách…
…že relaxovat a potkávat přátele je fajn a že bychom toho měli hodně prožít a navštívit, protože se tyto chvíle nedají zopakovat.(Honza V.)

11. Na tyto prázdniny nezapomenu, protože…
…poprvé jsem navštívil některá nádherná místa a spoustu času prožil se svou rodinou. (Lukáš)
…to byly ty nejlepší prázdniny!(Dominik)
22.09. 2017 | Návštěva muzea

Chtěli jsme se dozvědět něco o historii města Bílovce, proto jsme v pátek 22.9. navštívili muzeum. Kdy byl Bílovec založen a jak vypadal v minulých stoletích nám řekla nejen paní učitelka, ale i písař ve své kanceláři. Stihli jsme se podívat i na výstavu plastik v podkroví a rozloučit se s námi přišel skřítek picmoch ze sklepení muzea.

žáci 3.A
22.09. 2017 | Náš adapťák

Tři dny, které jsme my, šesťáci, strávili na adaptačním kurzu ve Vlkovicích u Fulneku, nás opravdu nezklamaly. Moc jsme se těšili, ale hrozně jsme se báli, jaké to tam bude a jak to zvládneme.

...čtěte více

Taková slova zaznívala od většiny žáků, hlavně od holek. Brzy se ale ukázalo, že obavy z neznámého prostředí byly úplně zbytečné. Celý areál Dětského mlýna byl fajn a rovněž kurz proběhl „na jedničku.“

Měli jsme se perfektně, protože jsme se naučili různé nové věci, sehráli jsme spoustu her a změřili své síly v soutěžích. Oba večery jsme se společně výborně pobavili a mnoho jsme se o sobě dověděli.
Naše paní učitelky Mgr. Jana Jarošová, Mgr. Dagmar Fišerová a Mgr. Lada Bzonková nás lépe poznaly a my zase je.
Bylo to super!

Žáci 6. tříd
22.09. 2017 | Dopravní výchova na 1. stupni

velmi ráda bych touto cestou poděkovala panu Pavlu Kudelovi, veliteli Městské policie, a jeho týmu za vstřícnost, ochotu a spolupráci při organizaci Evropského týdne mobility, kterou naše škola v rámci dopravní výchovy žáků tento týden pořádala. ...čtěte více

Dopravní výchova má v naší škole své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především proto, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti.

Celý týden nám tým strážníků pod vedením svého velitele pomáhal s tím, aby naši žáci byli vybaveni potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Velmi si této přímé a neformální spolupráce vážíme a věříme, že nebyla v tomto školním roce poslední.

Mgr. Renata Mikolašová
22.09. 2017 | Nabídka kroužků DDM

Nabídka kroužků DDM. Určitě si vyberete...
15.09. 2017 | Páteční návštěva paní spisovatelky

V pátek navštívila naši školu milá paní spisovatelka Zuzka Pospíšilová, která přinesla žákům literární dárky. Prvňáčci dostali 1. díl nového Slabikáře, ve kterém žáci najdou její říkadla, texty a básničky. K zábavnému procvičování učiva jistě přispějí napínavé osmisměrky, žáci 2.A dostali osobní dáreček s věnováním. Bonusem jsou dvě nové převyprávěné pohádkové knihy do školní knihovničky. Zuzanko, moc děkujeme!!

Mgr. Renata Mikolašová
14.09. 2017 | Adaptační kurz pro prvňáčky ZŠ Komenského

V pátek 8. září jsme přivítali na DDM prvňáčky a jejich paní učitelky na adaptačním kurzu. Tento kurz dětem a pedagogům umožnil, aby se všichni lépe poznali mimo školní lavice a v jiném prostředí. Pro děti jsme připravili hry, soutěže, tvoření, setkání s trpaslíky, tančení s instruktorkou Petrou a různé týmové aktivity. K dobré náladě přispělo také nádherné počasí, a tak si děti nejvíce užily aktivního pobytu na zahradě. Domů si pak všichni odnášeli nejen medaile statečných prvňáčků, ale také spoustu krásných zážitků. Na další spolupráci se těší pracovníci DDM a studenti Klubu instruktorů

...čtěte více

Děkujeme za krásné chvíle na adaptačním kurzu Svaťce Adamcové, Kristýnce Markové a instruktorům Petře Davidové, Honzovi Tancerovi, Vojtovi Pustějovskému a Zdeňkovi Řeháčkovi.

Děti budou jistě dlouho vzpomínat na všechny činnosti a zábavné hry, které společně prožily. Děkujeme, že jsme mohly sdílet radost společně s našimi dětmi.

třídní učitelky 1. tříd Jana Vítková a Květoslava Bartošová
14.09. 2017 | Oznámení ředitelského volna

INFO

Z důvodů technických a organizačních vyhlašuje naše škola ředitelské volno na den 29.9.2017. Více čtěte ZDE
14.09. 2017 | Tvořivá dílnička s Marťou Hrabovskou

Ve spolupráci s DDM se nám podařilo zajistit kreativní kroužek pro žáky 1. stupně pod vedením paní Martiny Hrabovské. Bude probíhat ve čtvrtek od 15.00 - 16.30 hod, přímo v DDM. Zájemce ze školní družiny bude paní Martina do kroužku vyzvedávat :-). Pojďme společně tvořit, vyrábět a bavit se!

Bližší informace na tel: 730 547 295
12.09. 2017 | Důležité změny ve školním řádu!

5. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům či zaměstnancům školy se považují za zvláště závažné porušení povinností, kdy může ředitel školy tuto skutečnost oznámit dle platné legislativy příslušným orgánům.

...čtěte více

6. Mobilní telefony mají žáci během pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině) vypnuty a uschovány. V opačném případě dojde k odebrání mobilního telefonu vyučujícím a jeho vydání zákonnému zástupci žáka.

7. Všechny ostatní elektronické přístroje mají žáci vypnuty a uschovány. Žák je může používat ve vyučování jen tehdy, pokud jsou součástí výuky a pouze dle pokynů vyučujícího.

Celé znění najdete v odkazu O nás – Dokumenty školy.
INFO Jednodušší přístup k EžK
(Elektronické žákovské knížce)


Vážení rodiče, zjednodušili jsme Vám přístup k EžK (Elektronická žákovská knížka).

Standardně najdete odkaz na EžK v nabídce "Rodič"
jako první záložku. Nově najdete odkaz na EžK také přímo v hlavní nabídce navigačního menu našich www stránek.


12.09. 2017 | Co letos žákům nabízíme?

Co se kroužků a zájmových aktivit týká, spolupracujeme především s Domem dětí a mládeže v Bílovci. Proto sledujte nabídku, kterou letos pro kluky a holky připravili. Určitě si vyberete!

...čtěte více

Pro rozšíření výukové nabídky jsme pro naše žáky připravili několik nepovinných předmětů, které mají za cíl přispět k individuálnímu rozvoji potenciálu každého účastníka:

Barevné hrátky - rozvoj hrubé a jemné motoriky pro žáky 1. tříd ( Mgr. Květoslava Bartošová)
Zábavná angličtina - základy jazyka pro žáky 1. tříd ( Mgr. Jana Vítková)
Pěvecký sbor Kulišáci - pro všechny, kdo rádi zpívají (Mgr. Dagmar Baudyšová)
Zájmová TV se zaměřením na atletiku - primárně pro žáky 3. tříd (Mgr. Kristýna Fusiková)
Zájmová TV - pro žáky 2. stupně (Mgr. Kristýna Fusiková)
ŠSK - pro všechny, kdo hrají fotbal a volejbal ( Ing. Petr Gelnar, PaedDr. Peter Šloff)

Sledujte také nabídku Školní družiny!
11.09. 2017 | Poděkování DDM

Vážená paní ředitelko, milí pracovníci DDM, velmi rádi bychom Vám všem velmi poděkovali za přípravu a organizaci Adaptačního kurzu pro naše prvňáčky. Všichni účastníci byli nadšeni a spokojeni.

...čtěte více

Víme, že společně prožitý čas se spolužáky v jiném než školním prostředí je nesmírně důležitý. A tuto skutečnost mohli naši prvňáčci díky Vám zažít. Žáci se prostřednictvím Vámi připravených her i týmových aktivit vzájemně poznali, třídní učitelky tak získaly přehled o kolektivu prvňáčků, se kterým budou celý rok pracovat. Děkujeme za úžasnou akci a těšíme se na další spolupráci! Zkrátka - velká pochvala Vám všem!

Mgr. Renata Mikolašová,
zástupkyně ředitelky ZŠ na Komenského ulici v Bílovci
04.09. 2017 | Přivítali jsme nové prvňáčky

V pondělí 4. září jsme za podpory vedení města a komise SPOZ slavnostně přivítali naše nové prvňáčky. ...čtěte více

Letos budou obě třídy plně založeny na individuálním přístupu a na rozvoji osobnostního potenciálu každého žáčka. Přejeme všem úspěšný školní rok plný poznání a zvídavého dobrodružství. Více čtěte na www.bilovec.cz.

Slavnostní přivítání prvňáčků v kapli sv. Barbory.
INFO

Schůzka rodičů prvňáčků se bude konat dne 6.9.2017 v 16:00 hodin.01.09. 2017 | Seznamy prvňáků podle tříd

Seznamy žáků prvních tříd ...najdete zde

1.A Mgr. Jana Vítková

Abrahamová Tiffany
Bohdalová Eva
Böhm Ivo
Březovjak Adam
Dobrovodská Sofie
Gavroň Jonáš
Gavroň Tadeáš
Ghaleb Zaynab
Jankovičová Markéta
Karkoška Jakub
Kohut Ondřej
Kováč Martin
Mašíčková Zuzana
Richtárová Michaela
Socha Tadeáš
Vaňková Sofie

1.B Mgr. Květoslava Bartošová

Beneš David
Dolenská Kristýna
Ferenc Patrik
Hnátková Sára
Hrazděra Matyáš
Kakur Roman
Kovaczová Karolína
Kudělová Tereza
Kursa Štěpán
Mojžíšek Matěj
Rožánková Monika
Schindler Svatopluk
Smudová Veronika
Srubek Kryštof
Šimíčková Klára
Šón Jan
01.09. 2017 | Učebnice pro 1.a 2. třídu

Níže najdete fotografie učebnic, ze kterých se budeme učit v 1. a 2. třídě


31.08. 2017 | Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy!

V pondělí 4. září se školní budova po dvouměsíční přestávce opět zaplní svými žáky a začne nový školní rok. Jaký ten nový školní rok 2017/2018 bude a co nového a zajímavého přinese – žákům, pedagogům, rodičům?

Navazujeme na školní rok, který byl velmi úspěšný. Naši žáci získali vynikající úspěchy v matematických, společensko- vědních, sportovních, výtvarných a dalších soutěžích, a to nejen v okresních, ale i krajských a celostátních kolech.

...čtěte více

Velmi nás těší i ocenění a pochvaly za naši práci od vás, rodičů. Jsou pro nás jak výzvou, tak i motorem pokračovat v naší práci co nejlépe.

Naším hlavním dlouhodobým cílem je především kvalitní výuka a motivované dítě otevřené pro nové poznávání. A samozřejmě spokojení rodiče, kteří se školou úzce spolupracují.

Co nás čeká v novém školním roce?

Velmi se těšíme na naše nové prvňáčky, pro které připravujeme mnoho zajímavého. Budeme pokračovat v aktivitách zdravé školy s podporou zdravého životního stylu a zdravého stravování.

Rádi bychom vylepšili komunikaci s rodiči, nejen elektronickou. Připravujeme společná setkávání. Do školy i školky přijdou noví pracovníci, speciální pedagog i asistent, kteří budou pomáhat žákům, dětem i rodičům.

Možná vás napadá otázka, co se dělo v naší škole o prázdninách?

O těch letošních jsme ve spolupráci s Městem Bílovcem zrekonstruovali kotelnu v hlavní budově a v budově Mateřské školy na Svobodově ulici. Opravili jsme dvě části kanalizace. Vybavili jsme nově zrekonstruovanou výdejnu jídel v budově B a uskutečnili nespočet dalších menších oprav ve všech budovách.

Co plánujeme v příštím školním roce? Pokud se podaří získat investiční dotaci v hodnotě 14 milionů z programu IROP, proběhne ve škole rekonstrukce, která nejen zmodernizuje prostředí, ale hlavně zkvalitní výuku jazyků, přírodovědných i technických předmětů. Doufáme, že se podaří uskutečnit i rekonstrukci v MŠ na Svobodově ulici.

Milí žáci, jistě se máte na co těšit! Přeji učitelům i žákům, aby se v naší škole dařilo originalitě a inspiraci a aby byl rok 2017/2018 další z řady úspěšných.

Za vedení školy Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy
31.08. 2017 | Sazka Olympijský víceboj

Tak jako v loňském roce se naše škola i letos zapojí do celostátního projektu Sazka Olympijského víceboje, který má dětem ukázat sport jako nezbytnou součást zdravého životního stylu. V loňském školním roce 2016/2017 se podařilo zapojit do projektu 70% dětí a naše škola byla oceněna bronzovou medailí.

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Mgr. Yvona Sajdová, garant projektuOblékáme hada Edu
01.09. 2017 | Škola má nové www stránky

K prvnímu září letošního roku jsme zveřejnili novou podobu internetových stránek

...čtěte více

Věříme, že se vám budou líbit a že na našich stránkách snadno najdete všechny potřebné informace a aktuality.Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena