ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN
AKTUALITY


Určení školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Naše škola/školské zařízení je určena k zajištění nezbytné péče
o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury
v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 4. ledna 2021
do 22. ledna 2021.
V případě zájmu o zajištění péče volejte na telefonní číslo
604 986 084 nebo pište na email reditel@zsbkom.cz.

Mgr. Hana Bajnárková

USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 7. ledna 2021

ROZHODNUTÍ HEJTMANA MS KRAJE


DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA


07.01.2021 | PROVOZ ŠKOLY OD 11.1. DO 22.1.2021

· Prezenční výuka ( osobní přítomnost) – děti mateřských škol, žáci 1. a 2. ročníků základních škol
· Distanční výuka ( povinná) – žáci 3. – 9. ročníků základních škol

Provoz školní družiny
· pro žáky 1. a 2. ročníků – vždy jedna (homogenní) třída

Školní stravování
Stravu odebírají ve školní výdejně pouze žáci v prezenční výuce.
Ostatní žáci mají možnost odebrat si dotovaný oběd v jídlonosiči. Více informací najdete ZDE.

Podrobné informace sledujte na webových stránkách školy, školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
08.01.2021 | SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU NAVÁZÁNA

Jsme žáčci prvňáčci a jsme ve škole. Při jedné vycházce na náměstí jsme šli kolem knihovny. Dovnitř nemůžeme a tak si povídáme, co v budově najdeme a jak na nás čekají k půjčení úplně nové, voňavé knížky.
Kdy? Ptají se děti – a tak vznikl nápad, pozvat si knihovníky do třídy.
Jak? Přece online – pozveme je přímo do třídy. Je to pro všechny něco nového a obrovské nadšení bylo na obou stranách.

Knihovníci p.Janka Klazarová a p.Tomáš Ocásek se nám nejprve představili,ukázali nám novinky dětských knih, přečetli pohádku a my s nimi strávili krásnou hodinu. Více neprozradíme! Pro knihy si jdeme k Bookýnku a těšíme na další setkání.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr.Dagmar Baudyšová
29.12.2020 | UZAVŘENÍ MŠ V BRAVINNÉM

Vážení rodiče,
MŠ Bravinné bude od pondělí 4.1.2021 do pátku 8.1.2021 uzavřena z epidemiologických důvodu a závažných organizačních příčin podle § 3 (2) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Pokud se změní datum uzavření mateřské školy, budeme vás ihned informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
VÁNOČNÍ VERNISÁŽ 2020

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
18.12.2020 | NETOPÝŘÍ LES

Ve dnech 16. - 18. 12. proběhly ve 4. a 5. třídách ekologické programy, které zajišťovala společnost Hájenka z. s.

V rámci programu „Netopýří les“ byl dětem ze 4. tříd přiblížen život netopýrů (jejich úkryty, potrava, životní cyklus, orientace v prostoru) převážně formou rozličných her a aktivit. Žáci pomocí programu pochopili, proč je důležité netopýry chránit a jaký je jejich význam v ekosystému.

Program pro 5. ročníky „Máme na výběr?!“ byl zaměřen na zodpovědné a ekologicky šetrné nakupování a zároveň si žáci připomněli, že každý výrobek má svůj příběh. Zamysleli se i nad tím, zda spotřeba mnohdy nepřevyšuje potřebu.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
09.12.2020 | ČTENÁŘSKÝ KLUB

Naše škola nabízí pro žáky čtenářský klub a konečně jsme mohli začít. Do klubu se přihlásilo 10 nadšených čtenářů z 5.ročníků. Pravidelné schůzky se budou konat každou středu. Již první hodina proběhla v příjemném prostředí, kde jsme si mohli udělat maximální pohodlí během čtení a povídání. V klubu si nebudeme jenom číst, ale také doporučovat si knihy navzájem, povídat si autorech a také bude možnost, si knížku půjčit i domů. Klub je zdarma pro žáky. Projekt je hrazen ze šablon. Těšíme se na další setkání.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Lenka Micháliková
30.11.2020 | UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci, zasíláme upřesnění organizace výuky od pondělí 30. listopadu.

Organizace výuky, školní stravování, chod školní družiny vychází v maximální míře z pokynů ministerstva školství a zdravotnictví s přihlédnutím k reálným možnostem školy. V případě zásadních problémů se obraťte na vedení školy. Děkujeme a prosíme o pochopení a toleranci.

Další upřesnění organizace výuky od pondělí 30. listopadu najdete ... ZDE

Do školy nastupují všichni žáci 3., 4., 5., 9. ročníků a žáci tříd 6.A, 6.C, 7.A, 7.C.
Třídy 6.B, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C mají tento týden výuku distančně.

Začátek vyučování je v 7:50 hodin.

Všichni žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem, používat své šatní skříňky a přezouvat se. Nezapomeňte si přinést přezůvky.
Vstup žáků do budovy školy je možný průběžně od 7:15 hodin, aby nedocházelo ke kumulaci žáků před školou, v šatnách a na chodbách. Žáci se zbytečně nebudou zdržovat v těchto prostorách, ale půjdou přímo do svých tříd.
Při vstupu do budovy si vydezinfikují ruce, po celou dobu pobytu ve škole se řídí hygienickými předpisy a pokyny.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci ve všech prostorách povinnost nosit roušky. Musí být vybaveni minimálně 2-3 ks vlastních ochranných roušek a sáčkem na ukládání již použitých.
Vyučování probíhá podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd, kdy tělesná a hudební výchova může být nahrazena jinými předměty, docvičováním, pobytem venku nebo vycházkami.
Je vhodné mít oblečení skládající se z více vrstev a teplejším svetrem nebo mikinou, které mohou v průběhu vyučování oblékat (časté větrání i během vyučovací hodiny, pobyt venku).

Zvonění na jednotlivé hodiny bude následující:
1. hod 07:50 - 08:35
2. hod 08:45 - 09:30
3. hod 09:45 - 10:30
4. hod 10:45 - 11:30
5. hod 11:45 - 12:30
6. hod 12:45 - 13:30
7. hod 13:40 - 14:25
8. hod 14:35 - 15:20

Žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Případní zájemci o konzultaci se musí předem dohodnout s konkrétním vyučujícím. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.Školní družina

Provoz školní družiny pro 1. a 2. ročník na budově B zůstává nezměněn.

Provoz pro 3. a 4. ročník - z organizačních důvodů nelze zajistit ranní družinu. Vstup do školy je umožněn již od 7:15 hodin. Odpoledne žáci nebudou přecházet na budovu B, ale zůstávají ve svých třídách na hlavní budově. Odpolední družina bude do 16 hodin.

Mgr. Hana Bajnárková
30.11.2020 | OTEVŘENÉ ŠKOLY
Důležité informace k zahájení výuky od pondělí 30. listopadu 2020

Na základě vládou schválených epidemiologických opatření budou od 30. listopadu 2020 navštěvovat školu již všichni žáci podle následujících pokynů.

Žáci 1. – 5. ročníků - výuka bude probíhat prezenčně – pouze výuka ve škole.

Žáci 9. ročníků - výuka bude probíhat prezenčně – pouze výuka ve škole.

Žáci 6. - 8. ročníků - výuka bude probíhat rotačně (střídavě):

• Každý lichý týden od 30.11.2020 - žáci tříd 6.A, 6.C, 7.A, 7.C - výuka bude probíhat prezenčně (výuka ve škole),
ostatní třídy mají distanční výuku

• Každý sudý týden od 7.12.2020 - žáci tříd 6.B, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C - výuka bude probíhat prezenčně (výuka ve škole),
ostatní třídy mají distanční výuku

Sledujte průběžně webové stránky a EduPage.

Důležité informace ze školní jídelny.

Již se těšíme na osobní setkání se všemi žáky
Mgr. Hana Bajnárková
24.11.2020 | INDIÁNSKÝ STAN

Dominantou školní zahrady v ZŠ a MŠ Stará Ves je od října indiánský stan – týpí. Se zajímavým nápadem přišel Mgr. Richard Ocásek a jeho projekt Společně, pohodlně a v souladu s přírodou Rada města schválila. Cesta od návrhu k realizaci byla poněkud složitější, přesto je výsledkem nádherné týpí, které využijí naše děti v rámci výuky i ve volném čase.

Chceme poděkovat panu Ocáskovi za nápad a obětavost při jeho realizaci a Radě města Bílovec, že daný projekt podpořila.

Mgr. Hana Bajnárková, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců školy ve Staré Vsi
18.11.2020 | OTEVŘENÉ ŠKOLY PRO 1. A 2. ROČNÍKY A PRO MALOTŘÍDNÍ ŠKOLU VE STARÉ VSI

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku (třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B) a žáků malotřídní školy ve Staré Vsi (1., 2.) Pro tyto třídy již nezajišťujeme žádnou formu distančního vzdělávání.

Vyučování probíhá podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd, kdy tělesná a hudební výchova může být nahrazena jinými předměty, pobytem venku nebo vycházkami. V provozu jsou čtyři oddělení školní družiny v Bílovci, jedna ve Staré Vsi, školní výdejny.

Žáci musí být vybaveni pro pobyt ve škole minimálně 2 - 3 ks vlastních ochranných roušek, sáčkem na ukládání již použitých a vícevrstvým oblečením například teplejším svetrem nebo mikinou, které mohou v průběhu vyučování oblékat (časté větrání i během vyučovací hodiny, pobyt venku).

Ve škole je k dispozici desinfekce na ruce, prostory jsou pravidelně desinfikovány v průběhu dne i po odchodu dětí z budovy.

Obědy, svačinky přihlašujete a odhlašujete v obvyklém režimu.
18.11.2020 | V ATRIU MÁME NOVOU VENKOVNÍ UČEBNU

V rámci zvýšení kvality vzdělávání jsme se rozhodli pro jiné využití nevyhovujícího školního atria a předložili jsme požadavky na vytvoření nové učebny, která by splňovala dnešní moderní trendy, a tento školní prostor by byl lépe využíván. Projekt „Blíže k přírodě, blíže k sobě samým“ byl schválen a náročná rekonstrukce mohla začít. Stavební práce probíhaly od května do října, takže se žáci mohou těšit na její plné využívání až na jaře.

Nová venkovní učebna je bezbariérová, a bude tak sloužit skutečně všem. V rámci projektu došlo k sadovým úpravám a pořízení vegetačních prvků určených pro využití ve výuce. Žáci mohou pracovat ve venkovní části i v horkých a slunných dnech díky zastínění učební plochy. Výuka ve venkovní učebně umožní přiblížit žákům různá témata v praxi, pomůže zatraktivnit vyučování, v neposlední řadě má pozitivní vliv na zdraví žáků. Venkovní učebna bude využívána všestranně, například pro zlepšení kompetencí k učení, ke zkoumání fyzikálních, chemických a přírodních jevů, k experimentální činnosti, k rozvíjení vztahu k přírodě i estetického cítění. Věříme, že se zde našim žákům i učitelům bude líbit, hezké prostředí budou hojně využívat a nová venkovní učebna splní svůj účel. Děkujeme našemu zřizovateli, městu Bílovec, které bylo žadatelem i realizátorem této investiční akce.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Hana Bajnárková
ředitelka školy
18.11.2020 | UZAVŘENÍ MŠ BRAVINNÉ

Vážení rodiče,
MŠ Bravinné bude od středy 18.11. do pondělí 23.11. (včetně) uzavřena z epidemiologických důvodu a závažných organizačních příčin podle § 3 (2) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Hana Bajnárková
ředitelka školy
16.11.2020 | UZAVŘENÍ MŠ NA SVOBODOVĚ ULICI

Vážení rodiče,
MŠ na Svobodově ulici bude od pondělí 16.11. do pátku 20.11. uzavřena z epidemiologických důvodu a závažných organizačních příčin podle § 3 (2) vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Hana Bajnárková
ředitelka školy
14.10.2020 | VYKONÁVÁNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

Naše škola byla rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje s účinností od 14. října 2020 určena vykonáváním péče o děti rodičů vybraných profesí. Více se dozvíte ZDE.
13.10.2020 | INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 14.10.2020

Vážení rodiče,
od středy 14.10. do 23.10. bude ve všech ročnících probíhat výuka distančním způsobem. Žáci budou komunikovat s učiteli podle aktuálního rozvrhu hodin, který mají žáci v Edupage. Od 26.10. jsou celý týden podzimní prázdniny.

STRAVOVÁNÍ
Všichni žáci a učitelé mají automaticky odhlášené obědy i svačiny od 14.10. do 30.10.2020.
Pokud budou chtít oběd přihlásit, učiní tak telefonicky na č. 553 038 518 u paní Kreislové.

Žáci 1. stupně – tedy 1. až 5. třídy mohou docházet na oběd do hlavní budovy – do školní jídelny zadním vchodem v době od 11.00 do 11.30. V budově B se nebudou obědy vydávat.

Žáci 2. stupně mohou docházet do jídelny od 11.35 do 12.30.

Obědy bude možno odebrat také do jídlonosiče.

Žáci ve Staré Vsi si mohou odebrat oběd pouze do jídlonosiče.

Všichni žáci musí dodržovat mimořádná hygienická opatření – dle nařízení vlády a pokyny dozorujících pracovníků školy.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
V případě, že budou mít děti problémy s přihlášením do výuky, mohou napsat na e-mail zastupce2st@zsbkom.cz

Mgr. Hana Bajnárková
ředitelka školy
08.10.2020 | JEZDÍME DO SVĚTA TECHNIKY

Díky dotacím z projektu MaP II. se naši žáci mohou účastnit aktivačních programů ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.
Žáci 6. ročníků absolvovali program „Žijí mezi námi“ o virech a bakteriích, žáci 7. ročníků se zúčastnili programu „Jak se neztratit“, ve kterém si vyzkoušeli práci s mapou a funkce GPS. Všichni měli navíc možnost navštívit i další expozice. Exkurze do U6 byla pro žáky přínosná, své poznatky využijí při dalším studiu.

OHLASY

Ve Světě techniky jsme se naučili spoustu věcí, které se nám mohou hodit do budoucna, např. jak pracovat s mapou pomocí GPS i kompasu a už se nikdy neztratit. Bavili jsme se také o virech, kvasinkách a bakteriích a společně jsme si udělali pokus, ve kterém jsme pozorovali kvasinky pod mikroskopem. V expozicích jsme si prohlédli různé technické exponáty a prakticky jsme zjistili, jak fungují. Nejvíce nás zaujala procházka tmou, což byla zcela tmavá místnost, kde jsme si ověřili, jak těžké je nic nevidět. Také jsme si mohli udělat otisk prstů a vyzkoušet si závodní dráhu na koloběžkách. Exkurzi doporučujeme všem, moc se nám tam líbilo.

Žáci 7.A


FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Zdeněk Malčik

LOGO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
07.10.2020 | NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

V rámci dopravní výchovy zavítali žáci 5.B třídy ve středu 7. října 2020 na Dětské dopravní hřiště v Příboře. Nejdříve se teoreticky seznámili s pravidly silničního provozu a dopravními značkami. Poté si užívali zábavu i poučení při praktickém nácviku na hřišti. Ti nejlepší si domů přivezli "dětský průkaz cyklisty" pro jízdu na kole.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Rubačová Dagmar
24.09.2020 | ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE V DDM

23.-24.9.2020 děti z 1. tříd navštívily DDM, kde pro ně byl připraven velký den. Děti se společně více poznaly, zahrály spoustu her, soutěží, vyrobily létajícího draka. Dostaly dobrou svačinu a úplně na konec byly odměněny. Čím?? Nejen sladkostmi, ale i pocitem úspěchu a pohody. Děkujeme pracovníkům DDM!

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE ... a další fotky

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

p.uč.1.tříd Kateřina Vrobelová, Dagmar Baudyšová
24.09.2020 | V PÁTEK UČÍME

Na základě množících se dotazů Vás informuji, že v naší škole nebude v pátek 25.9.2020 vyhlášeno ředitelské volno. Výuka bude probíhat v normálním režimu.
Pokud sami zvážíte, že v pátek Vaše dítě nepošlete do školy, napište omluvenku třídnímu učiteli a odhlaste si obědy/svačinky během dnešního dne telefonicky na číslo 553 038 518 nebo na email stravenky@zsbkom.cz.

Mgr. Hana Bajnárková
18.09.2020 | OPĚT JSME VYHRÁLI ATLETICKÝ TROJBOJ V CHLAPECKÉ KATEGORII!

LOGO SPORT Dne 17.9.2020 se vybraní žáci 9. ročníků zúčastnili již 5.ročníku soutěže v atletickém trojboji. Soutěž byla zahájena na ZŠ TGM v Bílovci během na 60m, poté skokem dalekým a po přesunu na hřiště FC, jsme plnili poslední disciplínu trojboje, kterou je běh na 1000m. Celkový počet účastníků byl 10 chlapců a 13 dívek ze ZŠ TGM v Bílovci a z naší školy.

Naši školu reprezentovali:
Marek Brňák, Milena Bieláková, Vanda Čapková, Markéta Kleinová, Tereza Šímová, Markéta Štillnerová a z chlapců se pak nejlépe umístili Vašek Bajgar na celkovém 3.místě, Milan Kotlár na 2.místě a Adam Krayzel, který trojboj suverénně vyhrál. Z dívek se na krásném 3.místě umístila Adéla Bierská a na celkovém 2.místě Adéla Stanovská.

Děkuji za vynikající reprezentaci školy a krásné sportovní výkony.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

VIDEO Odkaz na video z akce najdete ZDE

Mgr. Kristýna Fusiková
18.09.2020 | BESEDY O KNIHÁCH POKRAČUJÍ

RECITACE V pátek 18. 9. 2020 navštívily 5.třídy knihkupectví MonAmi. S paní Lenkou Klemšovou jsme si četli o knize - neknize (nevydaný komiks). Ve skupinách jsme kreslili příšeru nebo vlajku říše Přehršlánie. Přenášeli jsme své fantazie na papír. Bylo to boží a myslím si, že si to všichni hodně užili.

Beáta Schindlerová a Leontýna Jankovská, 5.B

Akce byla super a plná zábavy. Malovali jsme si, vyprávěli si, co k tomu dodat, prostě parádní. Těším se na další setkání.

Tadeáš Vala, 5.C

Chodím na čtení do MonAmi ráda, protože si tam povídáme o knížkách, čteme si, kreslíme a děláme různé úkoly. Strašně moc mě to tam baví.

Laura Řeháčková 5.A

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE
18.09.2020 | PLAVEME DÁL

Žáci 2. a 3. ročníku přišli z důvodu uzavření škol o důležitou a navíc oblíbenou část tělesné výchovy – povinný plavecký výcvik. V přípravném týdnu nového školního roku nás potěšila nabídka Plavecké školy Laguna v Novém Jičíně, že žáci mohou tento výcvik počínaje zářím absolvovat. Děti přijaly tuto zprávu s nadšením, a tak jsme vyrazili směr krytý bazén v Novém Jičíně na první dvouhodinovku z celkem deseti výukových lekcí. Žáci ji zvládli s přehledem, nikdo se nebál, letní průprava byla znát a všichni se těší na další pokračování.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Petr Škrabánek
17.09.2020 | ROUŠKY POVINNÉ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

ZÁKAZ VSTUPU BEZ ROUŠKY Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od 18.9.2020 platí nové MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ k nošení ochranných prostředků dýchacích cest: Jeho celé znění najdete ZDE.
Zkrácený komentář z MŠMT:

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
- žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách),
- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
- školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Mgr. Hana Bajnárková,
ředitelka školy
11.09.2020 | SPOLUPRÁCE SE SENIORY POKRAČUJE...

V pátek 11.9.2020 třída 5.B navštívila Městskou knihovnu v Bílovci, kde v dolních prostorách probíhala výstava prací bíloveckých seniorů. Výstava byla krásná, děti ocenily snahu a trpělivost autorů těchto prací. Došli jsme k závěru, že v Bílovci máme velmi šikovné, kreativní seniory s inspirativním přístupem k životu.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

Mgr. Rubačová Dagmar a třída 5.B
11.09.2020 | POZNÁVALI JSME SE NA ADAPTAČNÍM KURZU

Adaptační kurz na začátku školního roku se u žáků nastupujících do 6. tříd těší velkému zájmu. V prostředí mimo školu se dobře navazují nové kamarádské vztahy a stmelují třídní kolektivy. Také letos bylo hlavní náplní pobytu vytváření bezpečného klimatu a pozitivní atmosféry, podpora třídní spolupráce a posilování vzájemné komunikace.

Náš kurz proběhl ve dnech 9. – 11. září na tradičním místě, Dětském mlýně ve Vlkovicích. Počasí nám mimořádně přálo, užili jsme si společně spoustu her a zábavných aktivit. Díky získání dotací z Moravskoslezského kraje se kurzu mohli zúčastnit téměř všichni žáci šestého ročníku. Tato mimoškolní akce je trvalou součástí našich vzdělávacích projektů.

Mgr. Dagmar Šírová

OHLASY

• Lektoři z Opavy si pro nás připravili bezva hry, např. Bažina, Ulička smrti, Přetahovaná, Uzel, Deka, Mikádo a další. Byla u toho moc velká sranda. Je to tu „velké!“ Měli jsme hledat zvon od ovečky, ale nenašli jsme ho. Večer jsme si mysleli, že na pokoji straší, ale byla to blbost! Je to tu super!

• Na dnešku se mi líbily komunikační hry a hra na anděly. Dnešek byl super.

• Dnes se mi strašně líbilo, jak jsme byli promíchaní. Konečně jsem poznala nové děcka z jiných tříd.

• Celý den jsme měli naplněný program, po obědě byla odpolední pauza, kdy jsme si pletli náramky a jedli naše zásoby. Večer jsme si po večerce povídali strašidelné příběhy.

• Dneska se mi líbilo, jak jsme chodili na chůdách a byla u toho sranda.

• Program se nám moc líbil. Je tu hezké hřiště, na kterém jsme dělali většinu aktivit, také je tu krásný bazén a příjemní lektoři. Měli jsme dobrou snídani i dobrý oběd.

• Dneska to bylo super! Moc se mi líbilo, jak jsme stříleli z luku, někteří se sice netrefili, ale to nevadí. Těším se na další aktivity.

• Dnes se nám nejvíce na adaptačním kurzu líbilo, když jsme trubku s dírami naplňovali vodou, aby vyplaval míček. Také přeskakování přes provaz bylo výborné a ještě nás bavilo přenášení míčku v pupku. Hodně se nám líbilo, když člen naší skupiny strefil lukem 100 bodů. Je výborné, že tady mají velké hřiště. Také tady mají dobré obědy a líbí se nám náš pokoj.

Všechno bylo bezva, aktivity nás trochu složily, ale smíchu jsme si užili!

Adapťák byl prostě super!

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE Logo Moravskoslezského kraje

Další fotografie je možno shlédnout ZDE.
11.09.2020 | DEN PREVENCE

Dne 4. 9. 2020 proběhl ve všech třídách na druhém stupni dvouhodinový interaktivní program na téma kyberšikana. Lektory byli studenti Masarykovy univerzity, kteří s programem „Zvol si info“ představují žákům, jak se bezpečně chovat na internetu. Workshop o mediální gramotnosti žáky opravdu zaujal, s lektory hovořili o tématech, která se jich dotýkala. Spousta z nich si již vyzkoušela mobilní hru Infosaurus, která je provází mediální džunglí.

Pro žáky byl tento projekt zdarma, naše škola získala dotace z programu O 2 Chytrá škola. Další části, hrazenou z tohoto programu, bude online kurzu pro rodiče E-bezpečí.

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

Mgr. Dagmar Šírová
09.09.2020 | MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

Plné znění mimořádného opatření MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN najdete ZDE:
06.09.2020 | ZMĚNA ZAHÁJENÍ ZAČÁTKU VYUČOVÁNÍ OD 7.9.2020

Vyučování začíná v 7:50.

Vážení zákonní zástupci,
podařilo se nám ve větší míře skloubit doporučení epidemiologů, požadavků vás rodičů i návaznost na odpolední kroužky žáků. Je nám jasné, že nemůžeme vyhovět všem, ale dělali jsme vše proto, aby se vaše děti cítily ve škole bezpečně, a přitom jsme jim ve větší míře nenarušili komfort výuky.
Rozvržení přestávek, doby vydávání obědů a svačin vám bude zasláno přes Edupage.

Děkujeme vám za pochopení a toleranci
Mgr. Hana Bajnárková
31.08.2020 | AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY NA HLAVNÍ BUDOVĚ
V TÝDNU OD 1. 9.- 4. 9. 2020

Vyučování bude ukončeno v tomto týdnu nejpozději v 13.15.
Na oběd budou žáci chodit průběžně po jednotlivých třídách v průběhu výuky, svačiny se v tomto týdnu nevydávají.

Z důvodu rekonstrukce nádvoří není možné využívat vstup do školy pro žáky a šatní skříňky.

Žáci 3. - 5. tříd a žáci 6.A vejdou do školy označeným předním pravým vchodem.

Žáci 2.stupně přijdou do školy zadním vchodem po schodišti do školní jídelny.

Do odvolání se žáci nebudou přezouvat.

Z bezpečnostních důvodů a vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením budou žáci vpuštěni do budovy školy v 7.30 hod.

Pokud z jakéhokoliv důvodů budou muset žáci přijít před stanovenou dobou, domluví se rodiče se svými třídními učiteli nebo na ředitelství.

Připravujeme změnu zahájení začátku vyučování, nejdříve od 7.9.2020 !!! Z výše uvedených důvodů budeme muset přistoupit i ke změně organizace vyučování na dřívější dobu.

V opačném případě nejsme schopni zajistit splnění požadavků hygieny, týkajících se shromažďování dětí ve školní jídelně a v prostorách školy, odjezdy žáků ze školy, zahájení odpoledních aktivit v DDM, ZUŠ, atd.
Sledujte aktuální informace na stránkách školy www.zsbkom.cz.

Žádáme rodiče i žáky o toleranci a respektování pokynů.
DěkujemeCreated by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena